Guest

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Biz Cisco'da, toplumun daha iyi bir geleceğin hayalini kurduğuna inanırız. Her bireyin yaşamını sürdürmek için kendi ihtiyaçlarını karşıladığı, daha çok fırsatın olduğu bir geleceği hayali toplumun itici gücüdür. Ama yine de toplumun bir kısmının bu hayallerini gerçekleştirmede biraz daha fazla desteğe ihtiyacı olduğunun da farkındayız. Bu nedenle biz de üzerimize düşenleri yapmaya çalışıyoruz. Tüm dünyada Cisco'nun genel yaklaşımı, şirket olarak yapılan yardımların yanı sıra Cisco çalışanlarının da toplumunun çeşitli alanlarında örnek birer birey olmaları yönünde onları teşvik ediyoruz. İnternet ağ teknolojileri alanında edindiğimiz tecrübeleri, bireyler, şirketler, okullar, yüksek öğretim kurumları ve devletin her alanıyla paylaşıyoruz.

Gerçekleştirdiğimiz iş birlikleri sırasında, internet ve bilgisayar ağları ile gelen büyük değişimin sadece yeni bir teknoloji değil, yeni ve global bir iş modeli de yarattığını anlattığımızda, karşımıza çıkan en temel sorun ülkemizde yetkin "bilgisayar ağları profesyonelleri" olmamasıydı. Biz de bu noktada, 21. yüzyılın ağ ekonomisinden yararlanılmasında kritik bir rol oynayabilecek bilgi çalışanlarının eğitimi için projeler geliştirmeye başladık.

Sivil Toplum Örgütleri ve özellike Cisco Networking Akademi Programı (CNAP) projeleri kapsamında teknolojiyi daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaç edindik. Bugün ülkenin dört bir yanına yayılmış 32 Cisco Networking Akademisi'nde, bilgisayar ağları konusunda uzmanlaşmış bilgi çalışanlarının yetiştirilmesine destek veriyoruz. Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde yürütülmekte olan CNAP çalışmalarında, bölgedeki ekonomi dünyası ve üniversite işbirliğinin de desteklenmesi amacıyla Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile birlikte çalışıyoruz.

İŞKUR ile birlikte, işsizlik sigortasından yararlanan işsiz vatandaşların meslek edinebilmeleri için CNAP ile birlikte Bilgisayar Ağları Uzmanlık Eğitimi çalışmalarını sürdürüyoruz.

Ayrıca, engelli vatandaşlara yönelik olarak başlattığımız "Engellilere CNAP Eğitimi" ilk öğrencilerini Dicle Üniversitesi'nde eğitmeye başladı.

Yardım