Guest

เซเลสติก้าไร้สาย - Training & Events

Hierarchical Navigation

มหัศจรรย์โซลูชั่นเครือข่ายไร้สาย

เซเลสติก้าลงทุนวาง ระบบโซลูชั่นไร้สาย ของซิสโก้ เพื่อรองรับ การดำเนินธุรกิจท่ามกลางภาวะตลาด ที่มีการปรับเปลี่ยน อย่างรวดเร็ว

เซเลสติก้าลงทุนวาง ระบบโซลูชั่นไร้สาย ของซิสโก้ เพื่อรองรับ การดำเนินธุรกิจท่ามกลางภาวะตลาด ที่มีการปรับเปลี่ยน อย่างรวดเร็ว

เซเลสติก้าผู้นำระดับโลก ในการให้บริการ ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ที่ก้าวล้ำ รวมถึงการนำเสนอ บริการ และโซลูชั่นที่หลากหลาย ให้แก่ผู้ผลิตชิ้นส่วน และอุปกรณ์แบบโออีเอ็ม (OEMs) ทั้งในด้านคอมพิวเตอร์ ยานยนต์ อากาศยาน คอนซูเมอร์ และภาคอุตสาหกรรม ได้ตระหนักดี ถึงความจำเป็น ในการเลือกใช้เทคโนโลยี ที่มีความยืดหยุ่นสูง เพื่อขานรับกับการเปลี่ยนแปลง ที่รวดเร็วของโลกเทคโนโลยี ณ ปัจจุบัน โดยบริษัทฯ มีโรงงานในประเทศไทยตั้งอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ดำเนินงานด้านการออกแบบ และสร้างต้นแบบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ไปจนถึง printed circuit assembly, full system assembly การวิเคราะห์ข้อบกพร่อง ของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ การทำบรรจุภัณฑ์ และการระจายสินค้า

ในปี 2547 โรงงานเซเลสติก้า ในประเทศไทยได้วางใจ เลือกซิสโก้ ซิสเต็มส์ ประเทศไทย และพันธมิตรธุรกิจ คือ บริษัท เอ็มเฟ็ค จำกัด (มหาชน) ออกแบบ และวางระบบโครงสร้างพื้นฐาน เครือข่ายที่มีความยืดหยุ่นแข็งแกร่ง และมีระบบความปลอดภัยสูง เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ

ความท้าทายของธุรกิจ

เซเลสติก้าต้องการโครงสร้างเครือข่าย ที่สามารถปรับการใช้งานได้ เพื่อลดความยุ่งยาก และเวลาในการเขียนระบบใหม่ ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลง ในด้านความต้องการ เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์

ความไม่แน่นอนด้านความต้องการ ของลูกค้าที่มักเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำให้เซเลสติก้าจำเป็นต้องมี ความพร้อมในการดำเนินงาน ที่สามารถสนองตอบได้อย่างรวดเร็ว และทันท่วงที จึงทำให้ต้องมีการบริหารจัดการ และปรับเปลี่ยนสายการผลิตอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับ แผนงานการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และตรงกับความต้องการของตลาด

ดังนั้นเพื่อให้แน่ว่าโซลูชั่น ของบริษัทฯ มีคุณภาพที่ได้มาตรฐานคงที่ เซเลสติก้าจึงนำระบบ เข้ามาช่วยในการเก็บข้อมูล รายการสั่งซื้อของลูกค้า การตรวจเช็คกระบวนการผลิต และการตรวจสอบความครบถ้วน ของผลิตภัณฑ์ ด้วยการป้อนข้อมูลทั้งโดยพนักงาน และการใช้เครื่องมือเข้าช่วย อย่างไรก็ดีในขณะที่ นายเลิศฤทธิ์ สุขปรีดี ผู้จัดการด้านไอที และแอพพลิเคชั่นธุรกิจ บริษัท เซเลสติก้า มีความพอในประสิทธิภาพ ของระบบในระดับหนึ่ง แต่ในรายละเอียดแล้ว ตัวระบบเองยังได้ทำให้เขา และทีมงานด้านไอที เห็นถึงความท้าทายอื่นๆ ที่ต้องรับมืออีก กล่าวคือในระบบดังกล่าวข้อมูล จะถูกส่งผ่านเครือข่าย ที่เป็นสายเคเบิล ซึ่งต้องมีการเลือกเส้นทาง และติดตั้งระบบใหม่ทุกครั้ง ที่มีการย้ายการผลิต จากสายการผลิตหนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ถึงแม้ว่าจะอยู่ภายใน บริเวณโรงงานเดียวกันก็ตาม และก็จะต้องยุ่งยากในการลากสายเคเบิล เพิ่มทุกครั้งที่มีสายการผลิตใหม่ๆ เกิดขึ้น

“จากรูปแบบดำเนินงาน ที่แยกย่อยออกเป็นหลายส่วนงาน จึงจำเป็นอย่างยิ่ง ที่เซเลสติก้าในประเทศไทย จะต้องมีระบบเครือข่าย ที่มีความสามารถรอบด้าน และมีช่องทางในการสื่อสารระหว่างกัน ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถจัดการ กับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงโมเดลของผลิตภัณฑ์ ที่มักเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆ ความต้องการของลูกค้าที่ไม่แน่นอน หรือในบางครั้งเราก็ต้องการ ที่จะขยายสายการผลิตแบบทันที ซึ่งทุกครั้งที่มีการย้ายสถานที่ หรือปรับสายการผลิตใหม่จะใช้เวลามาก และปัญหาที่ตามมาก็คือผลผลิตลดลง” นายเลิศฤทธิ์ กล่าว

เนื่องจากการดำเนินธุรกิจ ของเซเลสติก้ามีความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ จึงมีความต้องการอย่างสูง ในการใช้งานระบบที่สามารถช่วยให้บริษัทฯ ทำการโยกย้ายคอมพิวเตอร์ จากที่หนึ่งเพื่อไปใช้งานอีกที่หนึ่งได้ โดยง่าย และรวดเร็ว

“ทางออกเดียวสำหรับเราก็คือ การเลือกใช้เทคโนโลยีเครือข่ายแบบไร้สาย” นายเลิศฤทธิ์ กล่าว “เพราะทำให้เรามีความยืดหยุ่น และคล่องตัวในการเคลื่อนย้าย ระบบคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ยังง่ายในการดูแลรักษา และทำให้การควบคุมความปลอดภัย ของระบบทำได้ดี และมีประสิทิภาพมากกว่า”

โซลูชั่น

เซเลสติก้าวางใจเลือกเอ็มเฟ็ค เป็นผู้วางระบบเครือข่ายไร้สา ยที่แข็งแกร่ง และมีความปลอดภัย โดยใช้โซลูชั่นของซิสโก้

หลังจากใช้เวลาในการเลือกเฟ้นพอสมควร นายเลิศฤทธ์ กล่าวว่า ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย เป็นสิ่งที่เหมาะสม กับความต้องการของเซเลสซิก้า เป็นที่สุด จึงเลือกให้เอ็มเฟ็ค เป็นผู้ดำเนินการวางระบบ โดยเอ็มเฟ็คในฐานะพันธมิตรธุรกิจ ของซิสโก้ นับตั้งแต่ปี 2540 ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ ด้านระบบรักษาความปลอดภัย และระบบเครือข่ายของซิสโก้ อย่างครบวงจรใ ห้แก่ลูกค้าซึ่งครอบคลุม ในกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจธนาคาร และสถาบันการเงิน รวมถึงอุตสาหกรรมการผลิต และเพื่อที่จะสนองตอบความต้องการ ของภาคเอกชน ในการใช้โซลูชั่นสื่อสาร ที่มีความยืดหยุ่น ใช้งานได้ในทุกที่ และคุ้มค่าต่อการลงทุน

ในปีที่ผ่านมาเอ็มเฟ็คได้ดำเนินการติดตั้งระบบ IP Telephony ให้กับเซเลสซิก้า โดยใช้ผลิตภัณฑ์ของซิสโก้ คือ Cisco 7900 Series IP Phone ทำงานร่วมกับ CallManager โดยนายเลิศฤทธิ์มั่นใจว่าทั้งเอ็มเฟ็ค และซิสโก้จะส่งมอบโซลูชั่น ที่แข็งแกร่ง และสามารถทำงานร่วมกับเทคโนโลยีความปลอดภัย ระบบเครือข่ายใหม่ๆ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งนับเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญ ของบริษัทฯ ในการเลือกสภาพแวดล้อมการทำงาน เครือข่ายแบบไร้สายที่เหนือชั้น

“ซิสโก้เป็นซัพพลายเออร์ ที่เราทำงานด้วยมากว่า 6 ปีแล้ว และผลงานในการวางระบบ ความปลอดภัยเครือข่าย ที่ผ่านๆ มาทำให้ซิสโก้เป็นตัวเลือก ที่ดีเยี่ยมในมุมมองของเรา” นายเลิศฤทธิ์ กล่าวเสริม

ในการวางโซลูชั่นใหม่ครั้งนี้ข้อมูลจากส่วนงานต่างๆ ในเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทฯ จะถูกส่งผ่าน Cisco Catalyst Switch และ Cisco Concentrator ไปยัง เครื่องเซิร์ฟเวอร์ Radius ซึ่งมีการติดตั้ง Cisco PIX Firewalls เพื่อความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูล โดยระบบยังมาพร้อมกับ Cisco Internet Router และ Cisco Aironet Access Point จำนวน 22 ตัว เพื่อรองรับการใช้งานของพนักงานจำนวน 240 คน ให้มีความเข้าใจถึงการพัฒนาสายผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของบริษัทฯ ผ่านข้อมูลรายงานการคอนฟิก ข้อมูลแนวทางปฏิบัติ และนโยบายในการทำงาน เพื่อตรวจสอบความบกพร่องของการผลิต และการบริหารจัดการผ่านวิทยุสื่อสาร นอกจากนี้ยังมีการขึ้นเสารับสัญญาณ โดยตรงระหว่างโรงงานในกลุ่มบริษัทฯ เดียวกันเพื่อป้องกันการอับสัญญาณ ของระบบไร้สาย ทั้งนี้โครงการวางระบบดังกล่าว เริ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2540 และใช้เวลาติดตั้งเพียง 2 สัปดาห์

“ซิสโก้เป็นซัพพลายเออร์ที่เราทำงานด้วยมากว่า 6 ปีแล้ว และผลงานในการวางระบบความปลอดภัยเครือข่ายที่ผ่านๆ มาทำให้ซิสโก้เป็นตัวเลือกที่ดีเยี่ยมในมุมมองของเรา”

“การติดดั้งเป็นไปอย่างง่ายดาย และรวดเร็วมาก โดยมีเอ็มเฟ็คเป็นผู้ช่วยบริษัทฯ ในการประสานงานกับซิสโก้ในกรณีที่ต้องการ การสนับสนุนด้านเทคนิกระหว่างการทำโครงการ ซึ่งเอ็มเฟ็คเองทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก” นายเลิศฤทธ์กล่าว

Wireless

ผลลัพท์

เซเลสติก้าคาดหวังที่จะคืนทุน ในการลงระบบโครงสร้างเครือข่ายไร้สาย ของซิสโก้ภายในเวลาไม่เกิน 1 ปี

แม้ว่าเซเลสติก้สาเพิ่งจะเริ่มใช้งานระบบเครือข่ายไร้สายใหม่เพียงแค่ 3 เดือนเท่านั้น นายเลิศฤทธิ์ ชี้ให้เห็นว่า ณ ปัจจุบันบริษัทฯ กลับได้รับประโยชน์ อย่างเห็นได้ชัดแล้ว ทั้งนี้การติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย ในประเทศไทยถือเป็นโครงการนำร่อง ของเซเลสติก้า ซึ่งคาดว่าจะใช้เป็นมาตรฐาน สำหรับติดตั้งในโรงงานของเซเลสติก้าทั่วโลก

“การที่ไม่ต้องเดินสายเคเบิล ทำให้การโยกย้ายการทำงาน ของเราทำได้อย่างรวดเร็ว และคนของเราสามารถทำกันเองได้ ในขณะที่การเดินระบบเครือข่าย แบบมีสายต้องจ้างบุคลากร จากภายนอก” นายเลิศฤทธิ์ กล่าว

เซเลสติก้ารู้สึกพอใจกับความสามารถ ในการทำงานของระบบเครือข่าย แบบไร้สายมาก ในการทดสอบการใช้ระบบ พบว่ามีข้อมูลในการการรับส่งสูญหายเพียง 5 แพ็คเก็จ ภายในรอบการทำงาน 34 ชั่วโมง ซึ่งคิดเป็นความสูญเสียเพียงแค่ 1% เท่านั้น

“นอกจากนี้โซลูชั่นที่ใช้การเชื่อมต่อแบบ LAN ดังกล่าวยังมีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาระบบที่ต่ำ เมื่อเทียบกับการลากสายเคเบิลใหม่ทุกครั้ง ที่มีการโยกย้ายการทำงาน ด้วยเครือข่ายแบบไร้สาย เราทำแค่เพียงยกเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้น” นายเลิศฤทธิ์ กล่าว

ผลลัพท์ที่สำคัญในการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สายใหม่ครั้งนี้ ก็คือ ทีมงานไอทีของบริษัทฯ สามารถใช้เวลาทำงานไป กับเรื่องใหญ่ๆ ที่จำเป็น โดยหมดกังวลกับปัญหาจุกจิก ด้านเทคนิกที่มักจะเกิดขึ้น กับเครือข่ายทั่วไป ซึ่งนายเลิศฤทธิ์ ย้ำว่า “โซลูชั่นเครือข่ายไร้สาย สามารถช่วยลดปริมาณงานของทีมไอทีลง และทำให้สามารถใช้เวลาในการตรวจตรา และทำงานอื่นๆ ที่เกิดมูลค่าเพิ่มได้อย่างเต็มที่”

หมดภาระด้านเทคนิกและการดูแลรักษาระบบ จากนี้ไปพนักงานสามารถที่จะใช้เวลา ไปกับเรื่องที่เป็นงานหลักของบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการดูแลความต้องการของลูกค้า การวิจัย และพัฒนาโซลูชั่นด้านอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ๆ และการควบคุมรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่

ในท้ายที่สุด นายเลิศฤทธิ์ คาดว่าจะสามารถขยายเครือข่ายไร้สาย จากส่วนการผลิตภายในโรงงาน ไปยังสำนักงานต่างๆ ที่มีการทำงานที่ซับซ้อนได้ในที่สุด แม้ว่าจะมีความท้าทายในการวางระบบรออยู่

“โซลูชั่นเครือข่ายไร้สายสามารถช่วยลดปริมาณงาน ของทีมไอทีลง และทำให้สามารถใช้เวลาในการตรวจตรา และทำงานอื่นๆ ที่เกิดมูลค่าเพิ่มได้อย่างเต็มที่” นายเลิศฤทธิ์ สุขปรีดี ผู้จัดการด้านไอที และแอพพลิเคชั่นธุรกิจ บริษัทเซเลสติก้า

ความร่วมมือในโครงการ

เซเลสติก้าต้องขอขอบคุณใ นความร่วมมือของเอ็มเฟ็ค และซิสโก้ที่ทำให้การวางโซลูชั่นเครือข่ายไร้สาย ในครั้งนี้สำเร็จ และตรงตามความต้องการใช้งานของเรา

ผู้จัดการด้านไอทีของเซเลสติก้ากล่าวขอบคุณเอ็มเฟ็ค และซิสโก้ที่ร่วมกันช่วยให้การวางระบบเป็นไปด้วยดี และสามารถตอบโจทย์ความต้องการของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยข้อมูลได้เป็นอย่างดี

“บริษัทฯ ของเรามีการทำงานร่วมกับลูกค้าทั่วโลก ในการพัฒนาเทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ดังนั้นเรื่องความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูล จึงเป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญอย่างยิ่ง” นายเลิศฤทธิ์ กล่าว

นายอภิชาติ โกศลโชติชโลธร ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิก กล่าวว่า “การนำเสนอโซลลูชั่น ที่ครบวงจรของซิสโก้ทำให้เรา สามารถมีความยืดหยุ่น และความปลอดภัยในการทำงานไปพร้อมๆ กันได้ โดยเทคโนโลยีไร้สายสามารถเชื่อมการทำงาน ระหว่างโรงงานของเซเลสติก้าต่างๆ ทั่วโลกได้ และทุกวันนี้เราสามารถใช้งานโทรศัพท์ และคอมพิวเตอร์โดยไม่ต้องเดินสายเคเบิลเลย นอกจากนี้ความยืดหยุ่นที่ได้รับจากโซลูชั่นของซิสโก้ ทำให้เราสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ ที่ตรงตามความต้องการเฉพาะ ของลูกค้าแต่ละรายได้”

“เซเลสติก้าให้ความสำคัญในการลงระบบรักษาความปลอดภัย เพิ่มเติมให้กับเครือข่ายไร้สาย และ IP Phone ซึ่งก็ง่ายมากสำหรับเราเช่นกัน เพราะสามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ ของซิสโก้ได้เลย” นายอภิชาตกล่าว

“มีความจำเป็นต้องติดตั้งซอฟท์แวร์ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส และการเจาะเข้าสู่ระบบเครือข่ายจากภายนอก ซึ่งซิสโก้มีโซลูชั่นชั้นเยี่ยมมากๆ รองรับความต้องการในส่วนนี้”

“ซิสโก้มีความแข็งแกร่งในด้านระบบรักษาความปลอดภัยชั้นต้น ซึ่งเป็นสิ่งลูกค้าของเซเลสติก้า ให้ความสำคัญ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องติดตั้งซอฟท์แวร์ ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส และการเจาะเข้าสู่ระบบเครือข่ายจากภายนอก ซึ่งซิสโก้มีโซลูชั่นชั้นเยี่ยมมากๆ รองรับความต้องการในส่วนนี้”