Guest

โตโยต้าเลือกซิสโก้ - Training & Events

Hierarchical Navigation

ศูนย์วิจัย และพัฒนาโตโยต้าในไทยเลือกไอบีเอ็มวางโซลูชั่นไอพีโฟนจากซิสโก้

มุ่งคุณภาพสูงสุดในการสื่อสารรองรับโกลบอลเน็ตเวิร์ก

โตโยต้า เทคนิคัล เซ็นเตอร์ เอเชีย แปซิฟิก (ประเทศไทย) ในฐานะศูนย์วิจัย และพัฒนาของโตโยต้า ในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิค เปิดดำเนินงานอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 เพื่อตอบสนองความต้องการ ที่หลากหลาย และซับซ้อนของตลาดรถ โดยจะเป็นกำลังสำคัญของโตโยต้า มอร์เตอร์ คอร์ปเรชั่น ในการออกแบบชิ้นส่วนที่พัฒนาจากประเทศญี่ปุ่น มาปรับเปลี่ยนรายละเอียดของชิ้นส่วนรถนับ 10,000 ชิ้น ให้ตรงกับความนิยมของตลาดในทวีปเอเชีย โดยมีเป้าหมายสูงสุดในการเป็นศูนย์วิจัยพัฒนา นับตั้งแต่การออกแบบ การวิจัยและพัฒนา และการผลิตต้นแบบชิ้นส่วนรถ เพื่อตลาดในภูมิภาคเอเชียนี้

มุ่งนำเทคโนโลยีสมัยใหม่สู่องค์กร

จากลักษณะของการดำเนินงานที่มุ่งเน้นด้านการวิจัย และพัฒนาออกแบบรถ และ ชิ้นส่วนรถ โดยโตโยต้ามีวิสัยทัศน์ในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ทันสมัย มีความสะดวกในการทำงาน และการสื่อสารภายในองค์กร จึงทำให้โตโยต้า เทคนิคัล เซ็นเตอร์ เอเชีย แปซิฟิก (ประเทศไทย) ให้ความสำคัญต่อการสร้างเครือข่ายสื่อสารคุณภาพสูง เพื่อใช้เป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนความรู้ และทักษะในการทำวิจัยและพัฒนาชิ้นส่วนรถระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนงานออกแบบระหว่างศูนย์เทคนิคัลฯ ในประเทศไทย และศูนย์เทคนิคัลเซ็นเตอร์ในประเทศญี่ปุ่น รวมถึงเครือข่ายสื่อสารดังกล่าว

จากความต้องการดังกล่าว ทำให้โตโยต้า เทคนิคัล เซ็นเตอร์ฯ สร้างเครือข่ายลูกผสมให้สามารถรองรับได้ทั้งข้อมูล เสียง ภาพ และมัลติมีเดีย โดยเพิ่มเติมการติดตั้งเทคโนโลยี Voice over IP (VoIP) เพราะเป็นเทคโนโลยีที่รองรับความต้องการได้ และเป็นเครือข่ายที่ต่อยอดการใช้งานจากเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทำให้เกิดการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายมากขึ้น ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับการวางระบบโทรศัพท์แบบเดิมซึ่งต้องติดตั้ง PBX เพิ่มเติม พบว่าศูนย์ฯ ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงกว่าการนำเทคโนโลยี VoIP มาใช้งาน

เชื่อมั่นไอบีเอ็มในความเชี่ยวชาญด้าน VoIP Soltuion

ปัจจุบันโตโยต้าใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์แลน และวางระบบ VoIP เพื่อใช้ในงานหลัก คือ การส่งสัญญาณเสียง เช่น การพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ ระหว่างพนักงาน ทั้งการติดต่อภายในและติดต่อไปยังศูนย์ต่างประเทศ ซึ่งเป็นส่วนที่ต้องใช้งานเป็นประจำ

“โตโยต้ามีเป้าหมายระยะยาวในการเป็นศูนย์ออกแบบ พัฒนารถ และ ชิ้นส่วนรถ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในตลาดภูมิภาคเอเชีย เรามีแผนที่จะพัฒนาวิศวกรของเราให้ก้าวสู่ระดับแนวหน้า งานออกแบบชิ้นส่วนรถในขณะนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องติดต่อประสานงาน และแก้ไขแบบจนกว่าจะได้ชิ้นงานที่สมบูรณ์จนใช้งานได้ ดังนั้น เครือข่ายคุณภาพสูง และใช้ประโยชน์ได้หลากหลายรูปแบบอย่าง VoIP เป็นเทคโนโลยีที่เรามองหา” นายสมศักดิ์ นันทะโตวัฒนะ Vice President, Administrative Department บริษัท โตโยต้า เทคนิคอล เซ็นเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค (ประเทศไทย) จำกัด กล่าว

“เราเลือกโซลูชั่น Voice over IP เพราะเป็นเป็น เทคโนโลยีที่รองรับอนาคต โดยแนวโน้มในอนาคต ไอพีโฟนจะเป็นเทคโนโลยีหลักของระบบโทรศัพท์ และที่สำคัญสามารถรองรับการใช้งานของเราในการออกแบบชิ้นส่วนรถยนต์ ที่จำเป็นต้องติดต่อสื่อสาร ระหว่างไซต์งานในประเทศไทย และที่ญี่ปุ่น โดยทีทีเอ็นไอซึ่งเป็น บริษัทไอทีในเครือของเรา ตัดสินใจเลือกใช้โซลูชั่นของไอบีเอ็มและซิสโก้ ซึ่งเป็นคู่พาร์ตเนอร์ทที่เหมาะสมที่สุดในการวางโซลูชั่น VoIP เพราะซิสโก้เป็นผู้นำเทคโนโลยี Voice over IP ในขณะที่ไอบีเอ็ม มีทีมผู้เชี่ยวชาญในการวางระบบโซลูชั่น Voice over IP” นายสมศักดิ์ กล่าวเสริม

นอกจากนี้ แล้วการใช้ไอพีโฟนยังช่วยอำนวยความสะดวกในการสื่อสารด้วยฟังก์ชั่นการทำงานต่างๆ เช่น การค้นหาเบอร์โทรศัพท์ของเพื่อนร่วมงานจากเครื่องโทรศัพท์โดยตรง การส่งผ่านข้อมูลจากแฟกซ์ไปยังอีเมล์ และการประชุมทางไกลหลายสายผ่านโทรศัพท์ ซึ่งฟังก์ชันเหล่านี้เอื้อประโยชน์ต่อการทำงานของพนักงาน ทั้งการสื่อสารภายในองค์กร และการติดต่อกับลูกค้า หรือผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ

บริษัท ทีที เน็ตเวิร์ก อินทิเกรชั่น จำกัด (TTNI) เป็นผู้วางโซลูชั่น Voice over IP โดยมี IBM Global Service – Integrated Technology Service (IGS – ITS) เป็นพารต์เนอร์ในการบริหารโครงการ และออกแบบระบบ ร่วมกัน ในการให้บริการ ที่ประกอบด้วย

  • 1) บริการให้คำปรึกษา และออกแบบระบบ
  • 2) การวางระบบ Voice over IP จากทีมผู้เชี่ยวชาญ IBM ITS (Integrated Technology Service)
  • 3) การให้การบริการ ณ ไซต์โตโยต้า ภายหลังการติดตั้งเป็นเวลา 2 เดือน
  • 4) เทคโนโลยีโซลูชั่นด้าน VoIP จากซิสโก้ ซิสเต็มส์ ทั้งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์

“ ไอบีเอ็มมีความเชี่ยวชาญด้าน Voice over IP จากทีมงาน IGS ITS พร้อมด้วยโซลูชั่น Voice over IP ของซิสโก้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับลูกค้าของเรา สร้างเครือข่ายลูกผสม (convergenced network) ที่สามารถรองรับได้ทั้งข้อมูล ภาพ เสียง และมัลติมีเดียต่างๆ โดยมีปัจจัย 3 ประการ คือ Mobility, Integration และ Security เป็นปัจจัยที่ผลักดันให้องค์กรต่างๆ เร่งสร้างเครือข่าย VoIP ในโครงการนี้ไอบีเอ็มและทีทีเอ็นไอ มีความยินดีที่ได้นำเทคโนโลยีเครือข่ายอันทันสมัยสู่โตโยต้า เทคนิคัล เซ็นเตอร์ เอเชีย แปซิฟิก (ประเทศไทย) เพื่อยกระดับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้ขบวนการดำเนินงานคล่องตัว ซึ่งเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการทำงานของศูนย์วิจัยแห่งนี้” นางศุภจี.สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด.กล่าว

ประโยชน์ที่ได้รับ

การตัดสินใจติดตั้ง VoIP ทำให้โตโยต้า เทคนิคัล เซ็นเตอร์ เอเชีย แปซิฟิก เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ระหว่างไซต์ที่ประเทศไทย และที่ญี่ปุ่น ช่วยอำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรระหว่างพนักงาน

นอกจากประโยชน์ด้านคุณภาพสูงสุด และการลดความซ้ำซ้อนของระบบสื่อสารที่โตโยต้าฯ ได้รับจากเทคโนโลยี VoIP ซึ่งนับว่าคุ้มค่าต่อการลงทุนแล้ว เทคโนโลยีดังกล่าวยังช่วยให้องค์กรประหยัดค่าใช้จ่ายโทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศลงได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

เกี่ยวกับโตโยต้า เทคนิคัล เซ็นเตอร์ เอเชีย แปซิฟิก (ประเทศไทย)

โตโยต้า เทคนิคัล เซ็นเตอร์ เอเชีย แปซิฟิก (ประเทศไทย) ในฐานะศูนย์วิจัยและพัฒนาของโตโยต้า เปิดดำเนินงานอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายและซับซ้อนของตลาด โดยจะเป็นกำลังสำคัญของโตโยต้า มอร์เตอร์ คอร์ปเรชั่น ในการพัฒนาต่อเนื่องจากประเทศญี่ปุ่น มาออกแบบปรับเปลี่ยนรายละเอียดรถและชิ้นส่วนให้ตรงกับความนิยมของตลาดในทวีปเอเชีย บริษัทฯ มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ ถนนบางนาตราด กม. 29.5 จังหวัดสมุทรปราการ บนพื้นที่ 320,000 ตารางเมตร ด้วยการลงทุน 2,700 ล้านบาท ปัจจุบันมีพนักงานทั้งสิ้นจำนวน 290 คน

ไอบีเอ็ม โกลบอล เซอร์วิส

ไอบีเอ็ม โกลบอล เซอร์วิส เป็น หน่วยงานให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและให้บริการที่ปรึกษาที่ใหญ่ที่สุดในโลก ไอบีเอ็ม โกลบอล เซอร์วิส มีบุคลากรมืออาชีพกว่า 190,000 คน จาก 160 ประเทศ ช่วยเหลือลูกค้าให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ เริ่มจากการปรับกระบวนการทางธุรกิจ และความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจอย่างลึกจาก ไอบีเอ็ม บิสิเนส คอนซัลติ้ง เซอร์วิส โดยให้บริการเริ่มตั้งแต่ โฮสต์ติ้ง การวางระบบ การออกแบบเทคโนโลยีและธุรกิจการฝึกอบรม และบริการไร้สาย บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2495

ติดต่อขอข้อมูล


Clickable image of a chat invitation ปิด เริ่มแชท