Guest

นครหลวงไทย - Training & Events

Hierarchical Navigation

ธนาคารนครหลวงไทย เลือกเทคโนโลยีเครือข่ายก้าวล้ำจากซิสโก้ ปรับโฉมสาขา 15 แห่ง สร้างต้นแบบ “สาขาแห่งอนาคต” ในไทย

พร้อมปรับปรุงบริการลูกค้า และการให้บริการอย่างต่อเนื่องในการดำเนินงาน

ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการติดตั้งเครือข่ายข้อมูลอัจฉริยะ (Intelligent Information Network) โดยใช้อุปกรณ์จากซิสโก้ ซิสเต็มส์ เครือข่ายดังกล่าวจะช่วยให้ ธนาคารสามารถนำเสนอบริการที่ก้าวล้ำ เช่น อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งแก่ฐานลูกค้าที่มีอยู่กว่า 1 ล้านราย พร้อมทั้งปรับปรุงขีดความสามารถ ในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

เครือข่ายทั้งหมดสร้างขึ้นบนวิสัยทัศน์ ของซิสโก้ในเรื่องที่เกี่ยวกับ เครือข่ายข้อมูลอัจฉริยะ ซึ่งสามารถตอบสนอง ความต้องการทางด้านแอพพลิเคชั่น ทรัพยากร และอุปกรณ์เชื่อมต่อได้อย่างลงตัว

“เครือข่ายข้อมูลอัจฉริยะนำเสนอฟังก์ชั่นแบบครบวงจรในลักษณะรวมศูนย์ พร้อมทั้งรองรับการใช้งานแอพพลิเคชั่น อย่างมีประสิทธิภาพ องค์ประกอบสำคัญในเครือข่าย ของธนาคารนครหลวงไทยก็คือ ระบบย่อยเครือข่ายอัจฉริยะ ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ และฟังก์ชั่นที่ผนวกรวมอย่างกลมกลืน เข้ากับโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมด เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการสื่อสาร และการบริหารจัดการ โครงสร้างพื้นฐานที่ครบวงจรนี้จะช่วยเพิ่มความโปร่งใส และความคล่องตัวในการดำเนินงาน และเพิ่มความรวดเร็วในการปรับใช้บริการและแอพพลิเคชั่นใหม่ๆ” มร. คริสเตียน เฮนท์เชล ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีขั้นสูงประจำภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกของซิสโก้ ซิสเต็มส์

ในส่วนแกนหลักของเครือข่ายคือเราเตอร์ Cisco® 7500 Series, เราเตอร์บริการแบบครบวงจร Cisco 3800 Series และสวิตช์ Cisco Catalyst® 6500 Series นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งเราเตอร์บริการแบบครบวงจร Cisco 2800 Series ในสำนักงานสาขา 15 แห่งของธนาคารนครหลวงไทย ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการคุ้มครองข้อมูลสำหรับสาขา 15 แห่งของธนาคาร โดยมีคอมโพเนนต์ด้านการรักษาความปลอดภัยมากมาย เช่น ไฟร์วอลล์ ระบบป้องกันการบุกรุก และเทคโนโลยี

Virtual Private Network (VPN) ซึ่งทั้งหมดนี้ได้รับการควบคุมดูแลโดยแอพพลิเคชั่น ด้านการจัดการความปลอดภัยของซิสโก้

สำหรับสาขา 15 แห่งดังกล่าวจะเป็นต้นแบบ ของโซลูชั่นสาขาแห่งอนาคต หรือ “Branch of the Future” ของซิสโก้ ซึ่งได้รับการออกแบบเป็นพิเศษ สำหรับธนาคารที่ให้บริการแก่ลูกค้ารายย่อย โดยจะช่วยแก้ไขปัญหา ที่ท้าทายของอุตสาหกรรมการเงินได้อย่างเหมาะสม โซลูชั่น Self-Defending Network ของซิสโก้ สำหรับสถาบันการเงิน จะช่วยสร้างรากฐานที่มั่นคง และปลอดภัยสำหรับสาขาแห่งอนาคต โดยจะผนวกรวมระบบรักษาความปลอดภัยทั่วทั้งเครือข่าย เพื่อให้สอดคล้องตามข้อบังคับ และรองรับการบริหารความเสี่ยง และที่สำคัญที่สุดก็คือ การรักษาความเชื่อมั่นของลูกค้า

นอกจากนี้ โซลูชั่น Business Ready Data Center ของซิสโก้ ซึ่งประกอบด้วย Cisco ONS 15500 Series ยังช่วยวางรากฐานสำหรับการให้บริการ อย่างต่อเนื่องในการดำเนินงาน โดยเครือข่าย ออปติคัลของซิสโก้จะช่วยให้ ธนาคารสามารถคุ้มครองดาต้าเซ็นเตอร์ และการกู้คืนระบบ ด้วยแผนการปกป้อง และสำรองข้อมูลอย่างชาญฉลาด เพื่อป้องกันการหยุดทำงานของระบบเครือข่าย

“ธนาคารนครหลวงไทยเป็นธนาคารขนาดกลาง ดังนั้นเราจึงพยายามที่จะสร้างจุดขายที่แตกต่าง โดยหนึ่งในวิธีการที่เราเลือกใช้ก็คือ การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อนำเสนอ บริการที่ปลอดภัยให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้สิ่งที่เราต้องการจากเครือข่ายก็คือ ความพร้อมใช้งาน และความปลอดภัยสูงสุด และซิสโก้ก็แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำ ที่โดดเด่นทั้งในเรื่องความพร้อมใช้งาน และระบบรักษาความปลอดภัย” นายธเนศ คุรุจิตโกศล ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายสนับสนุนงานคอมพิวเตอร์ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารนครหลวงไทย กล่าว

“ซิสโก้รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับความไว้วางใจ จากธนาคารนครหลวงไทย เครือข่ายของธนาคารนับเป็นแบบอย่างที่ดี ของเครือข่ายข้อมูลอัจฉริยะสำหรับองค์กรธุรกิจในประเทศไทย” นายอัศวิน กังวลกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิสโก้ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวเสริม

ข้อมูลเกี่ยวกับ บมจ. ธนาคารนครหลวงไทย

ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2484 โดยคณะบุคคลของรัฐบาลร่วมกับสมาชิกในราชวงศ์ ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 1,000,000 บาท ในเดือนเมษายน 2545 ธนาคารได้ก้าวขึ้นสู่ธนาคารที่มีขนาด ของสินทรัพย์ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศ หลังจากการควบรวมกิจการกับธนาคารศรีนคร ปัจจุบันมีพนักงาน 6,567 คนและมี 382 แห่งทั่วประเทศ