มีบัญชีแล้วใช่ไหม

 •   เนื้อหาเฉพาะตัว
 •   ผลิตภัณฑ์และการสนับสนุนของคุณ

ต้องการใช้บัญชีไหม

สร้างบัญชี

SMB ต้องเข้าใจว่าโลกดิจิตอลเป็น
สิ่งที่คาดหวังได้ ไม่ใช่ความฝัน

ธุรกิจขนาดเล็กและธุรกิจขนาดกลาง (SMB) เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิก โดยเป็นแหล่งที่มาของ GDP ครึ่งหนึ่งในภูมิภาค 70 เปอร์เซ็นต์ของแรงงานรวม และ 90 เปอร์เซ็นต์ของบริษัททั้งหมด1 แม้ว่าตลาดทั่วโลกจะชะลอตัว แต่เอเชียยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องที่อัตราประมาณ 5.5 เปอร์เซ็นต์สำหรับปี 2017 และคาดว่าจะอยู่ที่ 5.4 เปอร์เซ็นต์ในปี 20182

SMB สามารถแสดงศักยภาพทางเศรษฐกิจได้มากยิ่งขึ้น รวมถึงครองส่วนแบ่งในตลาดได้มากขึ้นด้วยการควบคุมเทคโนโลยีดิจิตอล เทคโนโลยีดิจิตอลกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเรา—บริษัทที่มีมูลค่าสูงสุดในโลก 5 อันดับแรกคือบริษัทเทคโนโลยี3 การเติบโตของโลกยุคดิจิตอลนี้สื่อถึงการเปลี่ยนแปลงที่เป็นแบบอย่างชัดเจน เนื่องจากเราเดินหน้าจากยุคที่ดิจิตอลเป็นสิ่งพิเศษ ไปสู่ยุคที่ดิจิตอลเป็นที่คาดหวังได้

เทคโนโลยีดิจิตอลสร้างความเปลี่ยนแปลง แต่จำเป็นสำหรับการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ

ความจริงคือ ไม่มีธุรกิจสามารถต้านทานการเปลี่ยนแปลงทางดิจิตอลได้ บริษัททุกประเภทและทุกขนาดกำลังก้าวเข้าสู่ยุคแห่งนวัตกรรม ซึ่งเห็นได้ชัดจากช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง4อุตสาหกรรมประเภทธุรกิจกับผู้บริโภค (B2C) เช่น สื่อสิ่งพิมพ์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค ถือเป็นอุตสาหกรรมแรกที่ได้รับผลกระทบ บริษัทแบบธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) ยังไม่ค่อยได้รับผลกระทบจนถึงปัจจุบันนี้ แต่ก็ไม่อาจเพิกเฉยกระแสการเปลี่ยนแปลงทางดิจิตอลได้อีกต่อไป

เพื่อให้องค์กรประสบความสำเร็จและยืนหยัดได้ยาวนาน การเปลี่ยนแปลงจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และบริษัทต่างๆ ต้องไม่หยุดยั้งความพยายามที่จะก้าวให้ทันโลก หรือมิฉะนั้น อาจเสี่ยงต่อการล้าสมัยได้ สิ่งสำคัญสำหรับ SMB คือ การตั้งความคาดหวังที่เหมาะสมในการก้าวสู่โลกแห่งการปฏิรูประบบดิจิตอล แทนที่จะมองว่กระแสเทคโนโลยีดิจิตอลเป็นอุปสรรคที่ต้องฝ่าฟัน บริษัทต่างๆ ควรมุ่งให้ความสำคัญกับการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเหล่านี้ และเตรียมพร้อมรับโอกาสใหม่ๆ ที่จะเข้ามา

ความคาดหวังด้านดิจิตอล 3 ประการที่ SMB ต้องตอบสนอง

ระบบนิเวศสำหรับองค์กรต่างๆ มีการเปลี่ยนโฉมไปเนื่องจากสังคมเครือข่ายของเราที่มีการเชื่อมต่อถึงกันอย่างมาก ทุกวันนี้ SMB สื่อสารกับพนักงาน คู่ค้า และลูกค้าที่คาดหวังให้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนำเสนอประสบการณ์การใช้งานและผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น เพื่อรักษาความมีส่วนร่วมของคนเหล่านี้ SMB ต้องมีทัศนคติที่คำนึงถึงดิจิตอลเป็นอันดับแรก โดยยึดมาตรฐานพื้นฐาน 3 ประการ

1. การประมวลผลผ่านคลาวด์เพื่อความสามารถในการทำงานแบบเคลื่อนที่ของบุคลากร

  โลกาภิวัตน์จะยังคงเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตของบุคลากรที่ทำงานจากที่ใดก็ได้ ภายในปี 2022 พนักงานอย่างน้อย 1.87 พันล้านคน5 จะทำงานนอกสำนักงานโดยใช้อุปกรณ์มือถือและอินเทอร์เน็ตเพื่อเข้าถึงข้อมูลทางธุรกิจจากที่ใดก็ได้ ไม่เพียงแต่บริษัทข้ามชาติเท่านั้น SMB ก็ควรลงทุนในการประมวลผลผ่านคลาวด์เพื่อปรับตัวให้เข้ากับวิธีการทำงานแนวใหม่

  ด้วยการประมวลผลผ่านคลาวด์ SMB จะได้โซลูชันที่ทุกฝ่ายเป็นผู้ชนะ—โดยใช้ประโยชน์จากประสิทธิภาพของการเชื่อมต่ออย่างคล่องตัวเพื่อเพิ่มผลิตภาพ ขณะเดียวกันยังส่งเสริมให้พนักงานสามารถทำงานได้อย่างยืดหยุ่นยิ่งขึ้น บุคลากรยุคมิลเลนเนียลของคุณจะได้รูปแบบการทำงานที่เป็นระบบแต่ยืดหยุ่น6 ตามต้องการ บุคลากรสูงวัยของคุณจะสามารถทำงานได้นานขึ้นจากที่บ้าน7 และบริษัทของคุณจะมีทุนมนุษย์ที่จำเป็นเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน

  เมื่อกำหนดกลยุทธ์ในการจ้างงาน เจ้าของ SMB ซึ่งตั้งใจจริงในการดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถเอาไว้ จะไม่สามารถมองข้ามบุคลากรที่ทำงานจากที่ใดก็ได้ และต้องเริ่มต้นจากการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิตอลและจัดหาเทคโนโลยีเคลื่อนที่ที่เหมาะสมสำหรับพนักงาน เพื่อให้ข้อนี้เป็นไปได้ 

2. การป้องกันทางออนไลน์เพื่อคลายความกังวล

  ความปลอดภัยทางออนไลน์เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่ทำการตลาดบนโลกออนไลน์ การทำการตลาดบนโลกออนไลน์นั้นแตกต่างจากหน้าร้านทั่วไปตรงที่ ธุรกิจของคุณจะเผชิญกับความเสี่ยงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นโอกาสให้อาชญากรไซเบอร์โจมตีได้มากขึ้น

  การโจมตีจากมัลแวร์เรียกค่าไถ่เมื่อไม่นานมานี้่ทำให้เกิดความไม่ไว้วางใจในเทคโนโลยีอย่างแพร่หลาย และบริษัทบางแห่งอาจหวนกลับไปใช้เครื่องมือแบบอนาล็อก แต่นี่เป็นเพียงปฏิกิริยาอัตโนมัติเท่านั้น การปฏิวัติระบบดิจิตอลได้เริ่มขึ้นแล้วและคนรุ่นใหม่เคยชินกับความสะดวกสบายและประโยชน์ที่ได้รับมาตลอด

  ก้าวต่อไปคือ การดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยทางดิจิตอลใหม่ๆ และปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้ บริษัทมากมายกำลังใช้เทคโนโลยีความก้าวหน้าต่างๆ เช่น การตรวจสอบสิทธิสองปัจจัย (2FA) ระบบชีวมาตร และโซลูชันการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายอย่างชาญฉลาด เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจของตนเองในโลกออนไลน์ได้อย่างดียิ่งขึ้น และเพื่อใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิตอลอย่างเต็มที่ SMB ต้องจัดการกับการรักษาความปลอดภัยโดยคำนึงถึงดิจิตอลเป็นอันดับแรก และเตรียมการรับมือเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นซึ่งรองรับระบบป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์แถวหน้า

3. อีคอมเมิร์ซเพื่อการขยายตัวและประสิทธิภาพการทำงาน

  วิธีการชำระเงินแนวใหม่แบบดิจิตอลค่อยๆ เข้ามาเสริมวิธีการชำระเงินแบบเดิมๆ เช่น เช็กและชำระเงินสดปลายทาง กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-wallet) การซื้อภายในแอป และการชำระเงินแบบ peer-to-peer ได้รับความนิยมเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซึ่งช่วยให้เกิดการขยายตัวสู่ช่องทางรายได้ใหม่ๆ ไม่เพียงแต่สำหรับบริษัทในภาคการค้าปลีกเท่านั้น แต่ยังรวมถึงบริษัทที่กำลังมองหาฐานลูกค้าที่กว้างขึ้นไกลกว่าพรมแดนทางภูมิศาสตร์

  ตัวเลือกที่เพิ่มมากขึ้นในการชำระเงินแบบไม่ใช้เงินสด เช่น Apple Pay, Android Pay, PayPal และ WeChat Pay สื่อให้เห็นถึงความต้องการเทคโนโลยีดิจิตอลมากขึ้นของผู้บริโภคในปัจจุบัน ซึ่งต้องการให้การชำระเงินเป็นเรื่องง่าย รวดเร็ว และราบรื่น เทคโนโลยีการชำระเงินแบบดิจิตอลช่วยให้ SMB สามารถประมวลผลคำสั่งซื้อจากลูกค้าและตัวแทนจำหน่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงช่วยประหยัดเวลาอันมีค่า ซึ่งอาจเสียไปกับการกรอกแบบฟอร์มและการลงบัญชี

ดังที่เห็นกันแล้วว่า เทคโนโลยีดิจิตอลกำลังพลิกโฉมความสัมพันธ์ระหว่าง SMB กับพนักงาน ลูกค้า และคู่ค้า SMB ส่วนใหญ่ยังคงพยายามตามให้ทันวิธีที่ดีที่สุดในการปลูกฝังทัศนคติที่คำนึงถึงดิจิตอลเป็นอันดับแรกทั่วทั้งองค์กร แต่สำหรับธุรกิจที่รุกเป็นผู้นำในการปฏิรูประบบดิจิตอลนั้น ต่างกำลังเก็บเกี่ยวผลตอบแทนและประโยชน์อยู่ในเวลานี้ เมื่อใดที่บริษัทของคุณเข้าใจว่าสิ่งใดใช้ได้ผลในโลกยุคดิจิตอลในปัจจุบัน เมื่อนั้นคุณจะสามารถทำได้เกินความคาดหวังและเผยศักยภาพทางธุรกิจได้มากขึ้นไปอี

ทรัพยากรและการสนับสนุน

สำหรับลูกค้า

รับโซลูชัน Cisco Start จากเครือข่ายที่ปรึกษาด้านไอทีและตัวแทนจำหน่ายของเราที่มีมากกว่า 10,000 ราย เพื่อช่วยคุณเริ่มต้นการเดินทางในโลกไอทีร่วมกับ Cisco

ค้นหาบริษัทคู่ค้าของ Cisco

สำหรับบริษัทคู่ค้า

เริ่มจำหน่ายเทคโนโลยีระดับองค์กรของเรา ซึ่งตอบสนองและผลิตมาเพื่อลูกค้าของคุณในตลาดระดับกลางและในธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง.

ต้องการการสนับสนุน

Cisco Start สำหรับคู่ค้า

ชุมชนการสนับสนุน

ร่วมพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของ Cisco และชุมชนการสนับสนุนของเรา ค้นหาคำตอบและแลกเปลี่ยนความรู้

ชุมชนการสนับสนุน Cisco Start