มีบัญชีแล้วใช่ไหม

  •   เนื้อหาเฉพาะตัว
  •   ผลิตภัณฑ์และการสนับสนุนของคุณ

ต้องการใช้บัญชีไหม

สร้างบัญชี

ความท้าทายของฝ่ายไอทีใน SMB ต้องการ
วิธีแก้ไขที่ชาญฉลาดและเรียบง่าย

ในโลกที่เผชิญการเปลี่ยนแปลงจากกระแสการดิจิไทซ์ ออโตเมชัน และอินเทอร์เน็ตนั้น ผลการดำเนินงานของบริษัทกำลังสอดคล้องกับความสามารถในการใช้ระบบไอที ไม่เพียงแต่เพื่อการทำงานตามปกติเท่านั้น แต่ยังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การทำงาน รายได้ และความพึงพอใจของลูกค้าอีกด้วย

1. สภาพแวดล้อมไอทีขนาดเล็กแต่มีความหนาแน่นและซับซ้อนมากขึ้น

อาจเป็นเรื่องน่าแปลกใจสำหรับใครหลายคน ทว่าแม้แต่ SMB ก็อาจมีระบบไอทีที่ซับซ้อนและหนาแน่นได้ เนื่องจากความแพร่หลายของการนำอุปกรณ์ส่วนตัวมาใช้ในที่ทำงาน (BYOD) การใช้ระบบคลาวด์ และความคาดหวังของผู้ใช้ถึงความพร้อมใช้งานตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน การจัดการโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายจึงกลายเป็นงานที่สร้างความสับสน—และเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบครั้งใหญ่ อีกทั้งยังมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดปัญหาเครือข่ายล่ม ข้อมูลสูญหาย และภัยคุกคามต่างๆ เมื่อมีปัญหาบางอย่างเช่น เซิร์ฟเวอร์ล่ม ก็อาจเป็นฝันร้ายสำหรับทั้งฝ่ายไอทีและผู้ใช้เช่นกัน

2. บุคลากรด้านไอทีมีจำกัด

ในบริษัทใหญ่ๆ พนักงานฝ่ายไอทีหลายคนแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบเท่าๆ กัน ในขณะที่ SMB ส่วนใหญ่นั้นมีผู้จัดการฝ่ายไอทีเพียงคนเดียว หรือทีมงานขนาดเล็กที่อาจไม่ได้มีพนักงานประจำทั้งหมด SMB หลายแห่งไม่มีพนักงานฝ่ายไอทีโดยเฉพาะ แต่มีพนักงานหรือทีมงานเดียวกันที่ดูแลทั้งงานที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับระบบไอที จึงเห็นได้ทั่วไปว่า บุคลากรด้านไอทีมักทำงานเกินขีดความสามารถในการจัดการสภาพแวดล้อมไอทีที่ซับซ้อนเพื่อรองรับความต้องการของธุรกิจ ข้อนี้นับเป็นความท้าทายสูงสูดที่ระบุโดยผู้ตอบแบบสำรวจถึง 41% ของยูโอบี

3. โซลูชันไอทีที่ซับซ้อนเกินไป ใช้งานยาก

แม้ว่าจะไม่เสมอไป แต่ผู้จัดการฝ่ายไอทีที่ทำงานเต็มเวลาใน SMB มักมีความรู้ความสามารถหลากหลายมากกว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง คนเหล่านี้อาจรู้สึกตกตะลึงกับคุณลักษณะเพิ่มเติมชวนเวียนหัวในผลิตภัณฑ์ไอทีที่สลับซับซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากความสามารถของผลิตภัณฑ์นั้นมุ่งไปที่เทคโนโลยีมากกว่าความง่ายในการใช้งาน การนำมาปรับใช้งานอาจใช้เวลานานหรือซับซ้อนเกินไป ทำให้ SMB เกิดความล่าช้าในการใช้เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยยิ่งขึ้นเมื่อเข้าสู่ตลาดหรือระยะการเติบโตใหม่ๆ

4. การสื่อสารกับฝ่ายธุรกิจ

แม้หัวหน้างานหรือซีอีโอของ SMB จะยอมรับว่าฝ่ายไอทีเป็นส่วนสำคัญของธุรกิจ แต่จะมีการลงทุนในด้านนี้ก็ต่อเมื่อเทคโนโลยีนั้นๆ สร้างคุณค่าและผลลัพธ์สำหรับธุรกิจเท่านั้น มิฉะนั้น ฝ่ายไอทีก็ยังคงเป็นศูนย์ต้นทุนและฝ่ายการให้บริการอย่างหนึ่ง ผู้จัดการฝ่ายไอทีต้องให้ความสำคัญกับความสามารถของตนในการเปลี่ยนการนำไปใช้งานให้กลายเป็นตัวเลขและข้อกำหนดที่เจ้าของธุรกิจสามารถตระหนักถึงได้ด้วยความถูกต้องแม่นยำและมีความหมาย เช่น การประหยัดต้นทุน ความเร็วในการออกสู่ตลาด และการเร่งการเติบโตทางธุรกิจ

5. งบประมาณด้านไอทีมีจำกัด

สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนี้คือ อุปสรรคที่สามารถทำลายความพยายามในการจัดการปัญหาความท้าทายทั้งสี่ประการที่ผ่านมา แน่นอนว่าผู้จัดการฝ่ายไอทีมักต้องการใช้งบประมาณอย่างประหยัด ไม่เพียงแต่ในสถานการณ์เฉพาะหน้าเท่านั้นแต่รวมถึงในระยะยาว ตั้งแต่ค่าบำรุงรักษาไปจนถึงต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของ (TCO) และผลตอบแทนในการลงทุน (ROI) อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ลำบากจะเกิดขึ้นเมื่อธุรกิจขยายตัวอย่างต่อเนื่องหรือมีการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ ผลิตภัณฑ์ที่สามารถปรับขนาดได้เพียงพออาจมีราคาสูงเกินงบประมาณของบริษัท ขณะที่ผลิตภัณฑ์ที่มีราคาภายในงบก็อาจไม่มีความสามารถในการทำงานได้เพียงพอกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่งของบริษัท

เมื่อธุรกิจต้องพึ่งพาฝ่ายไอทีมากขึ้น ผู้จัดการฝ่ายไอทีใน SMB จึงรับภาระมากขึ้นตามไปด้วย และเมื่อมีแรงกระตุ้นในการปฏิรูประบบดิจิตอล แรงกดดันจากความท้าทายทั้งห้าประการนี้จะยิ่งทวีรุนแรงเท่านั้น

SMB ต้องการผลิตภัณฑ์ไอทีที่จัดการได้ง่ายและไม่ลดทอนประสิทธิภาพการทำงานเพื่อแลกกับราคาที่ถูกลง แต่อะไรคือโซลูชันที่ชาญฉลาดและเรียบง่าย ซึ่งผู้จัดการฝ่ายไอทีใน SMB ควรมองหาเพื่อทำการตัดสินใจซื้อที่ดียิ่งขึ้น

  • เรียบง่าย: ไม่ได้หมายถึงคุณลักษณะพื้นฐานที่ลดความสามารถลง แต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ปรับเทคโนโลยีล่าสุดให้เหมาะสำหรับ SMB และแน่นอนว่า ต้องตั้งค่าได้ง่ายและรวดเร็ว แต่หลังจากใช้งานแล้ว ต้องไม่สร้างความยุ่งยากให้กับผู้จัดการฝ่ายไอทีในการบำรุงรักษาและปรับขนาดในอนาคต ข้อนี้จะช่วยลดเวลา ต้นทุน และอุปสรรคขัดข้องเมื่อธุรกิจต้องการใช้ประโยชน์ทันทีจากแนวโน้มต่างๆ เช่น การทำงานแบบเคลื่อนที่และระบบคลาวด์
  • ชาญฉลาด: ผลิตภัณฑ์ต้องใช้งานง่ายและปลอดภัย รวมถึงสามารถติดตามและเก็บข้อมูลเชิงลึกได้อย่างละเอียด ข้อนี้ช่วยให้ผู้จัดการฝ่ายไอทีสามารถทำงานและตอบสนองได้เร็วขึ้น เพื่อให้ธุรกิจมีความคล่องตัวยิ่งขึ้นและบรรลุผลสำเร็จได้โดยไม่ลดทอนประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัย หากเป็นโซลูชันการเชื่อมต่อ ฝ่ายไอทีควรจะสามารถให้สิทธิ์การเข้าถึงที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้สำหรับผู้ใช้ เพื่อเชื่อมต่อเครือข่ายขององค์กรได้แบบไร้สาย เพื่อเพิ่มความคล่องตัวสูงสุดในการทำงาน ในขณะเดียวกัน ฝ่ายไอทีควรรักษาระบบการควบคุมและการรับรู้สถานะเพื่อบังคับใช้นโยบายต่างๆ และตรวจสอบกิจกรรมของอุปกรณ์

ผู้จัดการฝ่ายไอทีใน SMB ไม่ควรต้องเลือกระหว่างงบประมาณกับความสามารถสำหรับองค์กร ไม่ว่าจะเพื่อการทำงานร่วมกัน การจัดการระบบคลาวด์ หรือการเชื่อมต่อ ผลิตภัณฑ์และโซลูชันทั้งหมดของ Cisco Start พร้อมปรับเทคโนโลยีระดับองค์กรที่ทรงประสิทธิภาพให้เหมาะกับความต้องการและงบประมาณของ SMB ผู้จัดการฝ่ายไอทีจะสามารถรับมือกับปัญหาความท้าทายได้ดีขึ้นและคุ้มค่า และมั่นใจได้ว่าเทคโนโลยีนั้นๆ ปลอดภัยและปรับขนาดไปตามธุรกิจได้ เมื่อไม่ต้องเสียเวลากับปัญหาที่แก้ไขได้ง่ายๆ ผู้จัดการฝ่ายไอทีใน SMB จึงสามารถเริ่มมุ่งความสนใจไปที่การเป็นผู้ร่วมดำเนินกลยุทธ์กับเจ้าของธุรกิจของตนเองได้

ทรัพยากรและการสนับสนุน

สำหรับลูกค้า

รับโซลูชัน Cisco Start จากเครือข่ายที่ปรึกษาด้านไอทีและตัวแทนจำหน่ายของเราที่มีมากกว่า 10,000 ราย เพื่อช่วยในการเริ่มต้นการเดินทางของคุณในโลกไอทีร่วมกับ Cisco

ค้นหาคู่ค้า Cisco

สำหรับคู่ค้า

เริ่มจำหน่ายเทคโนโลยีระดับองค์กรของเรา ซึ่งตอบสนองและผลิตมาเพื่อลูกค้าของคุณในตลาดระดับกลางและในธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง

ต้องการการสนับสนุน

Cisco Start สำหรับคู่ค้า

ชุมชนการสนับสนุน

ร่วมพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของ Cisco และชุมชนการสนับสนุนของเรา ค้นหาคำตอบและแลกเปลี่ยนความรู้

ชุมชนการสนับสนุน Cisco Start