Guest

Cisco Unified IP Phones 500 Series

Cisco Unified IP Phones 500 Series

โทรศัพท์พื้นฐานที่เป็นได้มากกว่าที่คุณต้องการ

ต้องการระบบโทรศัพท์พื้นฐานที่ให้ได้มากกว่าหรือไม่ ลองมองหาโทรศัพท์รุ่นนี้

Cisco Unified IP Phones 500 Series

Cisco Unified IP Phones 500 Series: ภาพรวม


Cisco Unified IP Phone 500 Series เป็นโทรศัพท์ที่ได้รับการออกแบบเพื่อปรับปรุงและทำให้การสื่อสารภายในทั่วทั้งบริษัทของคุณเป็นเรื่องง่าย

ไม่ว่าจะใช้ในล็อบบี้หรือห้องพัก โทรศัพท์รุ่นนี้มีคุณสมบัติที่ดีพอสำหรับทุกคนตั้งแต่พนักงานสำนักงานจนถึงพนักงานในชั้นการผลิต พนักงานยังคงมีประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน หากแต่ว่าค่าใช้จ่ายของคุณจะลดน้อยลง ด้วยการเข้าถึงการสื่อสารข้อมูลและเสียงไม่ว่าพนักงานจะอยู่ที่ใด

Cisco Unified IP Phone 500 Series สนับสนุนการทำงาน ดังนี้

 • การสื่อสารด้วยเสียงและข้อมูลพร้อมกัน: การสื่อสารแบบครบครันที่มีในโทรศัพท์ทำให้พนักงานสามารถโทรออกได้ด้วยเสียง และเข้าถึงข้อมูลที่ใช้ร่วมกันในองค์กร เช่น รายชื่อบุคลและหมายเลขโทรศัพท์ของบริษัท ได้รวดเร็วและง่ายดาย ไม่ว่าจะทำงานอยู่ที่ใด
 • คุณสมบัติโทรศัพท์แบบเดิม: พนักงานสามารถใช้ประโยชน์จากการเข้าใช้งานหลายคู่สาย และคุณสมบัติอื่นๆ รวมถึง การสนทนาโดยไม่ต้องยกหูโทรศัพท์, การโทรทวนซ้ำหมายเลขล่าสุด, การโอนสาย, การประกาศเรียก, อินเตอร์คอม, การปรับระดับเสียง, ไฟแสดงการฝากข้อความและวอยซ์เมล์, ปุ่มปิดเสียงพูด และการใช้หูฟัง
 • การใช้งานร่วมกับเครือข่าย: โทรศัพท์รุ่นนี้สามารถใช้งานร่วมกับ Cisco Smart Business Communications System ได้ง่าย และเครือข่าย Cisco ของคุณสามารถจดจำโทรศัพท์ได้โดยอัตโนมัติเมื่อมีการต่อโทรศัพท์เข้ากับเครือข่าย ซึ่งทำให้ไม่เกิดค่าใช้จ่าย และความยุ่งยากในการเพิ่มหรือเคลื่อนย้ายโทรศัพท์

โทรศัพท์ระดับเริ่มต้น ราคาประหยัดรุ่นนี้ช่วยให้คุณสามารถติดตั้งระบบการสื่อสารที่สำคัญในสถานที่ที่เมื่อก่อนอาจจะไม่คุ้มค่า ซึ่งเป็นเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และปรับปรุงด้านความปลอดภัยให้กับพนักงาน

ค้นหาโซลูชันที่เกี่ยวข้องให้กับธุรกิจของคุณ

สร้างความปลอดภัยให้ธุรกิจของฉัน

ให้บริการลูกค้าได้ดีขึ้น
ให้ข้อมูลล่าสุดของลูกค้าแก่พนักงานทุกคน

สร้างความปลอดภัยให้ธุรกิจของฉัน

เพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้น
ใช้เสียง ข้อมูล และวิดีโอร่วมกันเพื่อทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คุณอาจสนใจ

Cisco Smart Business Communications System


Cisco Unified IP Phones 500 Series: คุณสมบัติ


Cisco Unified IP Phone 500 Series เสนอคุณสมบัติการใช้งานที่หลากหลาย ดังต่อไปนี้:

 • โทรศัพท์ระดับเริ่มต้น ราคาประหยัดที่ให้คุณสามารถนำไปใช้ได้ในหลากหลายสถานที่ เช่น ห้องเล็กๆ หัองทำงานขนาดเล็ก ห้องโถง ล็อบบี้ คลังสินค้า และพื้นที่การผลิต
 • ปุ่มเมนูสำหรับดูประวัติการโทร การตั้งค่าของผู้ใช้ และรายชื่อ
 • รองรับ 2 หรือ 8 คู่สาย
 • จอแสดงผลสีขาวดำแบบมีไฟ backlit
 • กำหนดค่าง่ายและเคลื่อนย้ายสะดวก
 • เสียงเรียกเข้าที่ผู้ใช้ปรับเปลี่ยนได้ง่าย

Cisco Unified IP Phones 500 Series: รุ่น


คุณสมบัติทั่วไป

 • ทำงานร่วมกับ Cisco Unified Communications 500 Series for Small Business สำหรับการสื่อสารที่คุ้มค่า
 • ลดค่าจ่ายใช้ในการติดตั้งและการเดินสาย
 • ซอฟต์คีย์สี่ปุ่มที่ให้คุณเข้าใช้งานคุณสมบัติการโทรทวนซ้ำหมายเลขล่าสุด, การโอนสาย, การประชุมสาย, การพักสาย หรือการสนทนาต่อได้ด้วยการกดปุ่มเพียงปุ่มเดียว
 • ปุ่มคุณสมบัติแบบตายตัวซึ่งมีการปิดเสียงพูด, การสนทนาโดยไม่ต้องยกหูโทรศัพท์ซึ่งมีคุณภาพเสียง, หูฟัง, วอยซ์เมล์ และเมนูอื่นๆ
 • ติดตั้งเข้ากับผนังหรือโต๊ะทำงานได้สะดวก
 • มีโหมดหยุดการทำงานชั่วคราว (Sleep mode) เพื่อประหยัดพลังงานเมื่อไม่ได้ใช้งาน

รุ่นและประโยชน์ที่สำคัญ

 

สถานที่ใช้งานที่เหมาะสม

521G

 • โทรศัพท์สายเดียว ที่สามารถใช้ได้ถึงสองสาย
 • ใช้การจ่ายไฟเลี้ยงอุปกรณ์เครือข่าย หรืออะแดปเตอร์แปลงกระแสไฟฟ้าเสริม

ห้องทำงานขนาดเล็กสำหรับพนักงาน, ห้องโถง, ห้องพัก, ล็อบบี้, คลังสินค้า, โรงงาน และร้านค้าปลีก

521SG

 • โทรศัพท์สายเดียว ที่สามารถใช้ได้ถึงสองสาย
 • ใช้การจ่ายไฟเลี้ยงอุปกรณ์เครือข่าย หรืออะแดปเตอร์แปลงกระแสไฟฟ้าเสริม
 • มีสวิตช์ 10/100 สำหรับการเชื่อมต่อ LAN เข้ากับคอมพิวเตอร์
 • มีพอร์ตสวิตช์ที่ให้คุณสามารถต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ และเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย โดยไม่จำเป็นต้องใช้สวิตช์เพิ่มและลดการเดินสาย
 • มีความสามารถในการกำหนด Virtual LANs (VLANs) (802.1q) สำหรับ PC และโทรศัพท์เพื่อให้คุณสามารถส่งสัญญาณเสียงและข้อมูลที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้

ห้องทำงานขนาดเล็กสำหรับพนักงาน, ห้องโถง, ห้องพัก, ล็อบบี้, คลังสินค้า, โรงงาน และร้านค้าปลีก

524G

 • โทรศัพท์สี่สาย ที่สามารถแสดงการใช้สายได้ถึงแปดสาย
 • ใช้การจ่ายไฟเลี้ยงอุปกรณ์เครือข่าย หรืออะแดปเตอร์แปลงกระแสไฟฟ้าเสริม

ห้องทำงานขนาดเล็กสำหรับพนักงาน, ห้องโถง, ห้องพัก, ล็อบบี้, คลังสินค้า, โรงงาน และร้านค้าปลีก

524SG

 • โทรศัพท์สี่สาย ที่สามารถแสดงการใช้สายได้ถึงแปดสาย
 • ใช้การจ่ายไฟเลี้ยงอุปกรณ์เครือข่าย หรืออะแดปเตอร์แปลงกระแสไฟฟ้าเสริม
 • มีสวิตช์ 10/100 สำหรับการเชื่อมต่อ LAN เข้ากับคอมพิวเตอร์
 • มีพอร์ตสวิตช์ที่ให้คุณสามารถต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ และเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย โดยไม่จำเป็นต้องใช้สวิตช์เพิ่มและลดการเดินสาย
 • มีความสามารถในการกำหนด Virtual LANs (VLANs) (802.1q) สำหรับ PC และโทรศัพท์เพื่อให้คุณสามารถส่งสัญญาณเสียงและข้อมูลที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้

ห้องทำงานขนาดเล็กสำหรับพนักงาน, ห้องโถง, ห้องพัก, ล็อบบี้, คลังสินค้า, โรงงาน และร้านค้าปลีก

SPA525G

 • โทรศัพท์ IP 5 สายพร้อมคุณสมบัติครบครัน สามารถแสดงการใช้สายได้ถึง 10 สาย และรองรับการใช้งานกับชุดควบคุมการรับและโอนสายโทรศัพท์ SPA932 ได้ถึงสองเครื่อง
 • รองรับโปรโตคอล SIP หรือ SPCP
 • การเชื่อมต่อเครือข่ายผ่านการจ่ายไฟเลี้ยงอุปกรณ์เครือข่าย หรือโหมดไคลเอนต์แบบไร้สาย 802.11g
 • รองรับการใช้งานของ Bluetooth หรือหูฟัง 2.5 มม.
 • จอแสดงผลสี 320 x 240 แบบ QVGA ขนาด 3.2 นิ้ว ความละเอียดสูง
 • รองรับเครื่องเล่น MP3, กรอบรูปโทรศัพท์แบบดิจิตอล, RSS feed และเสียงสายเรียกเข้า MP3
 • การสนทนาโดยไม่ต้องยกหูโทรศัพท์ซึ่งมีคุณภาพเสียงแบบโต้ตอบสองทิศทาง

ห้องทำงานขนาดเล็กสำหรับพนักงาน, ห้องโถง, ห้องพัก, ล็อบบี้, คลังสินค้า, โรงงาน และร้านค้าปลีก โทรศัพท์ยังมีตัวเลือกสำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย เพื่อการติดต่อแบบไร้ข้อจำกัดสำหรับธุรกิจที่ต้องใช้การเคลื่อนที่ตลอดเวลา

Cisco Unified IP Phones 500 Series: แหล่งข้อมูล


เอกสารข้อมูล

เอกสารข้อมูล โทรศัพท์ IP Cisco SPA525G 5-Line (PDF - 172 KB)

เอกสารข้อมูล Cisco Unified IP Phones 500 Series (PDF - 122 KB)


ภาพรวมโซลูชัน

ภาพรวม Cisco Smart Business Communications System (PDF - 194 KB)

Cisco Unified IP Phones 500 Series: เริ่มใช้งาน


สนใจหรือไม่ หากคุณพร้อมที่จะเรียนรู้เพิ่มเติม คุณสามารถเริ่มต้นได้ ดังนี้

 

ค้นหาคู่ค้า

คุณสามารถซื้อผลิตภัณฑ์และบริการของ Cisco ซึ่งเหมาะสมกับคุณผ่านทาง Cisco Certified Channel Partner คู่ค้าของเราทุกคนได้รับเอกสารรับรอง และจะทำงานร่วมกับคุณเพื่อค้นหาผลิตภัณฑ์และโซลูชันที่ดีที่สุดให้กับความท้าทายทางธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ของคุณ

 

บริการและให้ความช่วยเหลือ

ตัวเลือกบริการสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่เพิ่มความน่าเชื่อถือ ลดการหยุดชะงัก และขอรับความช่วยเหลือได้ตลอด 24 ชั่วโมง

การเงิน

รับประโยชน์จากตัวเลือกทางการเงินที่ยืดหยุ่น การเช่าซื้อ ตลอดจนโปรแกรมและโปรโมชั่นพิเศษต่างๆ จาก Cisco Capital

บริการด้านการจัดการ

มอบหมายให้ผู้ให้บริการเป็นผู้ดำเนินการและจัดการโซลูชันให้กับคุณ รวมทั้งตรวจสอบตัวเลือกการดำเนินการที่มีอยู่

ติดต่อขอข้อมูล


Clickable image of a chat invitation ปิด เริ่มแชท