Guest

กลยุทธ์สำหรับผู้ให้บริการของ

กลยุทธ์สำหรับผู้ให้บริการของ Cisco: วิธีให้บริการครบวงจร

Cisco ดำเนินการตามหลักการข้อเท็จจริงทั้งสี่ในการทำให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จ คือ วางระบบบริการ, สร้างเครือข่าย, เพิ่มอุปสงค์ และดำเนินธุรกิจให้ได้ประโยชน์สูงสุด

อนาคตของระบบรวมเครือข่าย

ค้นหาโซลูชันที่เหมาะกับคุณ

spotlight image

การเพิ่มความคาดหวังของลูกค้าและตลาดที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรงจะทำให้ผู้ให้บริการต้องตัดสินใจพัฒนาการให้บริการไปสู่การบริการที่ครอบคลุมทุกด้าน คุณอาจจำเป็นต้องดำเนินการดังต่อไปนี้


  • วางระบบบริการใหม่ๆ เพื่อเพิ่มรายรับและทำให้บริการของคุณมีความแตกต่าง
  • ปรับปรุงประสิทธิภาพในด้าน OpEx—วิธีที่คุณจัดการเครือข่าย—และ CapEx—วิธีการลงทุนเพื่อการให้บริการใหม่ๆ
  • ทำการควบคุมเครือข่ายและการทำงานโดยรวมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อบรรลุผลสำเร็จในการแข่งขันและในตลาด

ผู้เชี่ยวชาญของ Cisco สามารถช่วยคุณดำเนินการดังนี้

วางระบบบริการ: Cisco IP NGN ช่วยให้คุณสามารถขยายบริการเดิมที่มีอยู่พร้อมทั้งพิ่มบริการใหม่ๆ เพื่อเพิ่มรายรับและลดเวลาการเข้าสู่ตลาดให้รวดเร็วยิ่งขึ้น

สร้างเครือข่าย: ด้วยการผนวกรวมของ Scientific-Atlanta ในปัจจุบัน Cisco สามารถช่วยคุณสร้างโครงสร้างพื้นฐาน IP อันชาญฉลาดเพื่อบริการที่เพิ่มขึ้นและประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น

เพิ่มอุปสงค์: ด้วยการใช้โปรแกรม Cisco Powered Network ทำให้ Cisco สามารถเชื่อมต่อองค์กรทุกขนาดเข้ากับบริการต่างๆ ของผู้ให้บริการ เพื่อช่วยขยายฐานลูกค้าของคุณ

ดำเนินธุรกิจให้ได้ประโยชน์สูงสุด: Cisco มีความเชี่ยวชาญที่สามารถสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงธุรกิจและเครือข่าย, ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน และแก้ไขปัญหาพื้นฐานด้านธุรกิจต่างๆ

คู่ค้าของ Cisco Powered Networked สามารถเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญ
เรียนรู้เพิ่มเติม


Cisco และ T-Systems

เนื้อหานี้ต้องใช้ Adobe Flash Player เวอร์ชันล่าสุด

จะต้องเปิดใช้ Script เพื่อที่จะสามารถชมวิดีโอได้

เรียกโปรแกรม Flash Player


Cisco และ T-Systems

T-Systems ปรับเข้ากับความต้องการของตลาด ให้บริการ IP สำหรับอนาคต และปฏิวัติระบบธุรกิจ (2:40 นาที)

Service Provider SP360 Blog

เข้าร่วมสนทนาและอภิปรายเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีและแนวโน้มสำหรับผู้ให้บริการ

ไปยังหน้าที่ต้องการ

การลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและแบนด์วิธที่ยืดหยุ่นได้

Mobile Transport ผ่านทาง Pseudowires ที่ช่วยขยายความสามารถ IP-MPLS สู่เครือข่ายวิทยุ

เรียนรู้เพิ่มเติม

IP NGN Solutions เพื่อความสำเร็จของผู้ให้บริการ

spotlight image

Cisco ช่วยคุณวางระบบบริการ สร้างเครือข่าย เพิ่มอุปสงค์ และดำเนินธุรกิจให้ได้ประโยชน์สูงสุด

ดู Flash Video
โปรแกรมและชุมชน

ติดต่อขอข้อมูล


Clickable image of a chat invitation ปิด เริ่มแชท