Guest

Cisco ASR 1000 Series Aggregation Services Routers

การเปลี่ยนโฉมของจุดเชื่อมต่อเครือข่ายกับผู้ใช้งาน

Cisco ASR 1000 Series Aggregation Services Routers จะเปลี่ยนแปลงจุดเชื่อมต่อเครือข่ายของผู้ให้บริการกับผู้ใช้งานด้วยประสิทธิผล ความสามารถในการบริการ ความเชื่อถือได้ และประสิทธิภาพที่นำหน้าในวงการอุตสาหกรรม ด้วยขนาดของเครือข่ายที่กระทัดรัด เราท์เตอร์ที่มีความยืดหยุ่นกว่า ประสิทธิภาพมากกว่า และประหยัดกว่าสำหรับผู้ใช้ “ทุกประเภท” ตลอดจนบริการธุรกิจที่มีความซับซ้อน

การแข่งขัน Connected Life

เราท์เตอร์ Cisco ASR 1000 Series คือเราท์เตอร์บริการแบบรวมบริการเครื่องแรกของวงการอุตสาหกรรมและเป็นผลิตภัณฑ์ Cisco IP NGN เครื่องแรกที่ผนวกรวมเราท์เตอร์เอนจินอย่างแท้จริงสำหรับการบริการตามระบบของจุดเชื่อมต่อเครือข่ายกับผู้ใช้งาน

Cisco ASR 1000 Series เป็นเราท์เตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดมาพร้อมกับโซลูชั่น เราท์ติ้งจุดเชื่อมต่อเคือข่ายกับผู้ใช้งานที่ให้ประสิทธิภาพคุ้มราคาเหนือกว่า โซลูชั่นอื่นใดของคู่แข่งในอุตสาหกรรม

เราท์เตอร์ตระกูลนี้ให้ประโยชน์แก่ผู้ให้บริการโดยการให้:

 • ประสิทธิภาพการประมวลผลและอัจฉริยะด้านการบริการที่เป็นชั้นนำของวงการอุตสาหกรรม ในระดับราคาที่ต่ำมาก
 • ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย (CapEx) และค่าดำเนินการ (OpEx)
 • ให้บริการ ”รวดเร็วทันใจ” ปรับขยายตามตลาดได้รวดเร็ว และสร้างรายได้จากธุรกิจและบริการแบบจัดการได้เป็นอย่างดี

เราท์เตอร์ Cisco ASR 1000 Series จะเปลี่ยนโฉมของจุดเชื่อมต่อเครือข่ายกับผู้ใช้งานด้วยการ:

 • เพิ่มประสิทธิภาพบริการด้วยพลังประมวลผลคู่ที่ทรงประสิทธิภาพ
 • กำหนดมาตรฐานใหม่ของการเราท์ติ้งขอบแบบใหม่ในด้าน ราคาต่อประสิทธิภาพ ในระบบเราท์ติ้งแบบทันสมัยขององค์กร และการบริการรวมของบรอดแบนด์
 • อำนวยความสะดวกด้านระบบรวมเครือข่ายและเป็นนวัตกรรมในระบบรวม WAN, การบริการ อุปกรณ์ในสถานที่ของลูกค้า (CPE) และการบริการจุดเชื่อมต่อเครือข่ายผู้ให้บริการกับผู้ใช้งาน
 • ลดค่าดำเนินการ (OpEx) และค่าใช้จ่ายในการลงทุน (CapEx) ด้วยการบริการแบบจัดการหรือแบบโฮสต์บนสถาปัตยกรรมและระบบทำงานเดียวกัน
 • ใช้เราท์เตอร์เอนจินที่ตั้งโปรแกรมได้และแบบบูรณาการระบบแรกของวงการอุตสาหกรรมอย่างแท้จริงในการให้บริการที่ปรับขยายได้ มีประสิทธิภาพการทำงาน ความรวดเร็วในการบริการ และความยืดหยุ่นของเครือข่าย มากกว่าเราท์เตอร์โปรเซสเซอร์ใดๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน

เราท์เตอร์เหล่านี้ใช้ซอฟต์แวร์ Cisco IOS XE รุ่นใหม่ (เปิดตัวพร้อมกับเราท์เตอร์ Cisco ASR 1000 Series ในฐานะเป็นระบบปฏิบัติการแบบโมดูลลาร์) ด้วยการใช้ Cisco IOS Software Release 12.2SR ซอฟต์แวร์ใหม่นี้เป็นระบบโมดูลลาร์, ให้ความเร็วที่ดีเยี่ยม และความยืดหยุ่นที่ทรงพลัง ความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพที่ทนทานเป็นเยี่ยมของ Cisco ASR 1000 Series Embedded Services Processor ช่วยให้เกิดความปลอดภัยแก่เครือข่าย การส่งถ่ายข้อมูลได้เต็มที่ Cisco IOS Firewall และคุณสมบัติที่ทันสมัยอื่นๆ อีกมากมายเพื่อการนำมาใช้กับ Cisco IOS XE โดยไม่ต้องเพิ่มเติมฮาร์ดแวร์แต่อย่างใด สำหรับผู้ให้บริการ เราท์เตอร์ Cisco ASR 1000 Series ช่วยให้เกิดความสะดวกด้านการบริการผู้บริโภคและธุรกิจที่ซับซ้อนได้อย่างคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และประหยัดค่าใช้จ่าย

รายงานการทดสอบนวัตกรรมประสิทธิภาพสูง (ลิงก์ไปที่รายงาน Isocore Report)
รายงาน Isocore พบว่าเราท์เตอร์ Cisco ASR 1000 Series ให้ประสิทธิภาพการทำงานสูงเยี่ยม, การบริการจุดเชื่อมต่อเครือข่ายผู้ให้บริการกับผู้ใช้งานที่ปรับขยายได้

เราท์เตอร์ Cisco ASR 1000 Series ให้บริการแบบจัดการชนิดทำงานพร้อมกันสำหรับผู้ให้บริการด้วยบริการ “รวดเร็วทันใจ” บนแพลตฟอร์มขนาดกะทัดรัด การรวมอุปกรณ์และเครื่องใช้ที่แยกต่างหากเข้าด้วยกัน
การบริการที่มีการจัดการที่เกิดจากเราท์เตอร์ Cisco ASR Series ให้ประโยชน์ต่างๆ ดังนี้:

 • การบริการรวดเร็วทันใจ: ลดเครื่องใช้หรือบริการชนิดเบลด จึงช่วยให้ไม่ต้องเรียกบริการและลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
 • ทำงานตลอดเวลา: ตัดปัญหาระบบปิดการทำงานอันเนื่องจากการอัพเกรดและการปิดระบบตามแผนงาน
 • การตั้งโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพยิ่งขี้น: ช่วยให้ผู้ให้บริการแบบมีการจัดการสามารถโปรแกรมการรับรู้แอพพลิเคชัน ช่วยให้สามารถจัดเรียงลำดับความสำคัญของการบริการในเนื้อหาใดๆ ที่มาจาก หรือไปยัง อุปกรณ์ใดๆ ที่ใช้ในลักษณะบริการต่อครั้ง ทำให้เครือข่ายสามารถเรียงลำดับความสำคัญของ voice over IP (VoIP) หรือบริการวิดีโอซึ่งไม่รองรับสัญญาณล่าช้าหรือกระเพื่อม ให้สูงขึ้นได้

การบริการแบบมีการจัดการและ Cisco ASR 1000 Series Panel Discussion (ลิงก์ไปยังหน้าจอวิดีโอ)(วิดีโอ – 19:39 นาที)
ชมผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจและทางเทคนิคของ Cisco อธิบายวิธีการที่เราท์เตอร์ Cisco ASR 1000 Series เปลี่ยนแปลงบริการที่มีการจัดการที่สามารถใช้งานได้สูง

การบริการแบบมีการจัดการและเราท์เตอร์ Cisco ASR 1000 Series (ลิงก์ไปยังวิดีโอ)(วิดีโอ – 17:05 นาที)
ชุดวิดีโอที่มี 3 ตอนนี้จะกล่าวถึงตลาดการบริการแบบมีการจัดการ แนะนำเราท์เตอร์ Cisco ASR 1000 Series และสรุปการบริการแบบมีการจัดการขั้นต้นบางชนิด

มี “สีเขียว” เท่าใด?

การปฏิวัติความสัม
พันธ์ระหว่างผู้ให้บ
ริการและลูกค้า

เปิดเครื่องคิดเลข


ติดต่อขอข้อมูล


Clickable image of a chat invitation ปิด เริ่มแชท