มีบัญชีแล้วใช่ไหม

  •   เนื้อหาเฉพาะตัว
  •   ผลิตภัณฑ์และการสนับสนุนของคุณ

ต้องการใช้บัญชีไหม

สร้างบัญชี

องค์กรของรัฐ

สร้างชุมชนและประเทศที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น ปลอดภัยยิ่งขึ้น และมีสุขภาพดียิ่งขึ้นในยุคดิจิตอล

ลิงก์

ค้นพบพลังแห่งการพลิกโฉมการทำงานไปสู่ยุคดิจิตอล

ประเทศและชุมชนต่างๆ ทั่วโลกสามารถลดต้นทุน ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของภาครัฐ และยกระดับบริการสำหรับประชาชน ด้วยการพลิกโฉมธุรกิจไปสู่ยุคดิจิตอล เช่นเดียวกับคู่ค้าด้านระบบนิเวศของเรา Cisco กำลังช่วยให้องค์กรของรัฐปฏิวัติกระบวนการต่างๆ ใช้สถาปัตยกรรมที่ปลอดภัย และมอบโซลูชันที่มีวิสัยทัศน์ Cisco ให้บริการ:

7,151

หน่วยงานรัฐระดับชาติ

8,089

หน่วยงานรัฐระดับภูมิภาคและท้องถิ่น

ใน 177

Countries

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิรูประบบดิจิตอลสำหรับองค์กรของรัฐ

เพื่อให้เข้าใจการปฏิรูประบบดิจิตอลสำหรับองค์กรของรัฐได้ดียิ่งขึ้น Cisco ได้สอบถามอลัน เว็บเบอร์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยแห่ง IDC Government Insights ในนามลูกค้าของ Cisco ดังนี้

คำตอบของ Cisco: การทบทวนการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ของรัฐบาลประเทศออสเตรเลีย

ค้นหาว่า Cisco สนับสนุนการพัฒนากลยุทธ์การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ของประเทศให้กับทั้งสองพรรคการเมือง เพื่อมอบโครงสร้างระบบดิจิตอลอันแข็งแกร่งให้กับอนาคตของประเทศออสเตรเลียอย่างไร

ฉันต้องการ...

รักษาความปลอดภัยของชุมชน

ตอบสนองประชาชนที่ต้องการบริการดิจิตอลตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

ปกป้องข้อมูล

สร้างความไว้วางใจในระบบดิจิตอลและป้องกันภัยคุกคามความปลอดภัยด้านไซเบอร์

เพิ่มประสิทธิภาพการประสานการทำงานร่วมกันของหน่วยงาน

เชื่อมต่อหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชนจากอุปกรณ์ใดก็ได้

ลดต้นทุนการดำเนินงาน

ลดต้นทุนที่เกี่ยวกับการทำงานของเครือข่ายไร้สาย

ปรับปรุงประสิทธิภาพของการดำเนินงาน

พัฒนาบุคลากร สถานที่ทำงาน ทรัพยากร และกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพิ่มเวลาตอบสนอง

เฝ้าสังเกตพื้นที่ วิเคราะห์รูปแบบ และติดตามเหตุการณ์

หาแหล่งเงินทุนสำหรับการอัปเกรดระบบดิจิตอลของคุณด้วยทรัพยากรเหล่านี้

Cisco Capital

เนื่องจากเผชิญกับความกดดันอย่างรุนแรงในการลดต้นทุน พร้อมกับการเพิ่มระดับความร่วมมือระหว่างองค์กร รวมถึงการส่งมอบบริการสาธารณะที่ทันสมัยและปลอดภัย และการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน องค์กรของรัฐจึงได้นำเทคโนโลยีต่างๆ มาปรับใช้ อาทิ เครือข่ายข้อมูลความเร็วสูงที่มีความปลอดภัย เครื่องมือช่วยในการประสานงานการทำงานร่วมกัน และโมเดลธุรกิจ XaaS ด้วยข้อเสนอดอกเบี้ย 0% สำหรับโซลูชัน Cisco DNA การประสานการทำงานร่วมกันและการรักษาความปลอดภัย Cisco Capital จึงสามารถช่วยให้หน่วยงานของคุณเร่งการปฏิรูประบบดิจิตอลได้ตั้งแต่ตอนนี้ โดยไร้ข้อจำกัดด้านงบประมาณการลงทุน