มีบัญชีแล้วใช่ไหม

 •   เนื้อหาเฉพาะตัว
 •   ผลิตภัณฑ์และการสนับสนุนของคุณ

ต้องการใช้บัญชีไหม

สร้างบัญชี

ที่ปรึกษา Cisco DNA

ขับเคลื่อนสู่เครือข่ายดิจิตอล

ปัจจุบัน องค์กรชั้นนำต่างๆ ใช้กลยุทธ์ทางดิจิตอลรูปแบบใหม่เพื่อลดความซับซ้อนของกระบวนการทำงานและเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจ คุณต้องมีเครือข่ายที่สามารถพัฒนา ไม่ใช่ขัดขวางการปฏิรูประบบดิจิตอลนี้ โดย Cisco สามารถช่วยขับเคลื่อนให้คุณมีเครือข่ายที่พร้อมใช้งานระบบดิจิตอลได้

เครือข่ายที่พร้อมใช้งานระบบดิจิตอลกระุตุ้นผลกำไรทางทางธุรกิจ

งานวิจัยของ IDC แสดงให้เห็นว่าความพร้อมใช้งานของเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพสามารถสร้างผลกำไรหลายล้านดอลลาร์ได้จากความสามารถในการผลิตสินค้าสู่ตลาดได้รวดเร็วขึ้น กระบวนการทางธุรกิจที่พัฒนาดีขึ้น และระบบไอทีที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น จากรายงานของ IDC องค์กรจำนวน 45% มุ่งมั่นที่จะสร้างเครือข่ายที่พร้อมใช้งานระบบดิจิตอลให้ได้ภายใน 2 ปี

 • ค่าใช้จ่ายด้านไอทีรายปีต่อผู้ใช้ 100 คนปรับลดลงด้วยความพร้อมใช้งานของเครือข่ายที่เพิ่มสูงขึ้น

  IDC, 2017
 • รายได้เติบโตขึ้นด้วยการปรับระบบเครือข่ายและกลยุทธ์ทางธุรกิจให้สอดคล้องกัน

  IDC, 2017
 • พนักงานที่ดูแลระบบเครือข่ายจะมีเวลามากขึ้นให้กับโครงการใหม่ เพื่อสร้างนวัตกรรม

  IDC, 2016

ส่งเสริมเครือข่ายของคุณให้พร้อมใช้งานระบบดิจิตอล

ทำความเข้าใจกับแนวคิดนี้

ทบทวนโมเดลการเสริมสร้างความพร้อมใช้งานของเครือข่ายดิจิตอล 5 ขั้นตอน และดูประโยชน์ที่คุณจะได้รับ

ดูไฮไลท์จากทั่วโลก

ดูผลการสำรวจของ IDC จากทั่วโลกเกี่ยวกับความพร้อมใช้งานของเครือข่ายดิจิตอล

สร้างระบบไอทีให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ

เรียนรู้ถึงความสำคัญของเครือข่ายที่มีต่อความสำเร็จทางธุรกิจและการปฎิรูประบบดิจิตอล

เครือข่ายของคุณพร้อมใช้งานระบบดิจิตอลหรือไม่

ทำแบบสำรวจสั้นๆ นี้เพื่อกำหนดคำแนะนำเฉพาะตัวเกี่ยวกับการเพิ่มความพร้อมของเครือข่าย

เพิ่มผลสำเร็จของคุณด้วยผลิตภัณฑ์ของเรา

ที่ปรึกษา Cisco DNA

สร้างแผนกลยุทธ์สำหรับเทคโนโลยี พนักงาน และกระบวนการทำงาน ระบุด้านที่ต้องดำเนินการระหว่างการปฏิรูปเครือข่าย

การประเมินความพร้อม

เครือข่ายของคุณพร้อมที่จะรองรับการปฎิรูประบบดิจิตอลหรือไม่ เริ่มจากการประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนในเครือข่ายของคุณ

กลยุทธ์และการวิเคราะห์

สร้างกลยุทธ์ด้านเครือข่ายแบบครบวงจร เริ่มการเปลี่ยนแปลงด้วยกระบวนการแบบองค์รวมซึ่งมี ROI ที่สามารถวัดค่าได้

ข่าวสารและกิจกรรม

ลดความเสี่ยงและ OpEx

บริการที่ปรึกษา Cisco DNA ใหม่ของเราจะช่วยคุณสร้างกลยุทธ์ที่คุ้มค่าในการปฎิรูประบบเครือข่ายของคุณ

เครือข่ายที่ขับเคลื่อนเอง

เรียนรู้ว่าทำไมกระบวนการทางซอฟต์แวร์แบบเปิดจึงช่วยเตรียมความพร้อมของเครือข่ายสำหรับอนาคตได้

จุดประกายให้กับผู้นำด้านไอที

อ่านมุมมองของผู้บริหารเกี่ยวกับเครื่องมือที่จะช่วยสนับสนุนคุณในการสร้างเครือข่ายดิจิตอล

สำหรับคู่ค้า

คุณเป็นคู่ค้าของ Cisco หรือไม่  ล็อกอิน เพื่อดูทรัพยากรเพิ่มเติม

กำลังมองหาโซลูชันจากคู่ค้าของ Cisco หรือไม่ เชื่อมต่อกับ partner ecosystemของเรา