Guest

Cisco UCS Server เวบไซด์

Intel

ขอขอบคุณท่านที่ให้ความสนใจในชุด Cisco UCS สำเร็จรูปนี้ ในชุดสำเร็จรูปนี้ประกอบไปด้วย รายละเอียดโดยรวมของ rack-mount และ blade server family รวมถึง คุณสมบัติต่างๆที่เป็นประโยชน์ ตารางการเปรียบเทียบผลิดภัณฑ์ ฯลฯ

เนื่องจากเราผลิตมาในจำนวนจำกัด ดังนั้นจึงจะจัดส่งสำหรับท่านที่แจ้งความจำนงมาก่อนเท่านั้น

เราขออภัยในกรณีที่ท่านไม่ได้รับความสะดวก

ส่ง