Guest

การประชุมสาย

ผลิตภัณฑ์การประชุมสายทั้งหมด

ความสามารถในการประชุมสายคุณภาพสูง ปรับระดับได้ ทั้งทางเว็บและวิดีโอ ช่วยสนับสนุนประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดีเยี่ยม

การจัดการประชุมสาย

การประชุมทางวิดีโอ

ภาพรวม: การประชุมทางวิดีโอ

การบันทึกและการสตรีมมิ่งข้อมูล

การประชุมผ่านระบบคลาวด์

การประชุมสายหลายฝ่าย

เกตเวย์ของการประชุมทางวิดีโอ

การประชุมทางเว็บ

ภาพรวม: การประชุมทางเว็บ