Guest

ให้คุณเป็นเจ้าของ Cisco Network ได้ง่ายมากขึ้น ด้วยโปรแกรม Cisco Capital


เพื่อความสำเร็จในการแข่งขันของธุรกิจในทุกวันนี้ หลายบริษัทตระหนักดีถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ อย่างเต็มประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการใช้เทคโนโลยีทันสมัยล่าสุด หรือการบริหารงบประมาณและค่าใช้จ่าย ซึ่งการจัดการการเงินเป็นหนึ่งในวิถีทางที่ดีที่สุดที่จะยังคงให้บริษัทอยู่ในภาวะแข่งขันได้

ทางออกทางการเงิน มอบสิ่งที่ดีมากกว่าการเป็นแค่เครื่องมือที่ดีอย่างหนึ่งทางธุรกิจ และนี่เป็นเพียงตัวอย่างเล็กน้อยของประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ:

  • ค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมต่ำ
  • ธุรกิจท่านเหลือเงินสด เพื่อการนำไปลงทุนในโครงการอื่นๆ เพื่อสร้างรายได้
  • เงื่อนไขในการจ่ายที่ยืดหยุ่นเหมาะสมกับสภาพคล่อง

ความยืดหยุ่นทางการเงินคือกุญแจสำคัญ ที่ท่านสามารถใช้เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมในการดำเนินธุรกิจของท่าน ผ่านสภาพตลาดที่มีการแข่งขัน ได้อย่างประสบผลสำเร็จ


ยินดีต้อนรับสู่ Cisco Capital

Cisco Systems Capital (Cisco Capital) เป็นส่วนหนึ่งของบริษัท ซิสโก้ ซิสเต็มส์ ซึ่งมีความชำนาญในการนำเสนอทางเลือกทางการเงินหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้ท่านสามารถเป็นเจ้าของสินค้า และบริการของ ซิสโก้ ซิสเต็มส์ ทั่วโลก ทั้งนี้ในเอเชียแปซิฟิคท่านสามารถขอรับบริการทางการเงินดังกล่าวผ่าน Cisco Capital หรือบริษัทคู่ค้าที่ตั้งอยู่ในแต่ละประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, เกาหลี, จีน, ไต้หวัน, ฮ่องกง, สิงคโปร์, มาเลเซีย, ไทยและอินเดีย

เป้าหมายของเรา

ช่วยธุรกิจของท่าน ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ผ่านทางออกทางการเงินที่หลากหลายและเหมาะสม

ข้อเสนอที่มีค่าจากเรา

Cisco Capital ช่วยให้ธุรกิจของท่าน เข้าถึงเทคโนโลยีที่ต้องการเพื่อความสามารถในการแข่งขัน

Cisco Capital มีหน้าที่ช่วยลดช่องว่างระหว่าง ความต้องการทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย กับงบประมาณที่มีจำกัด ด้วยการนำเสนอทางออกทางการเงินที่มีความยืดหยุ่น และเหมาะสม โดยทางออกทางการเงินดังกล่าว จะช่วยท่านขจัดปัญหาหรือข้อกังวลใจในเรื่องสภาพคล่องของธุรกิจ ทั้งยังช่วยกระจายค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสินค้าและบริการดังกล่าวไปในเวลาเป็นปีหรือหลายปี นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดเงื่อนไขในการชำระเงินให้เหมาะสมกับรายรับ หรืออาจจะเลือกรูปแบบของ Operating Lease หรือการเช่าใช้ ซึ่งสามารถช่วยปรับเปลี่ยนงบการเงินของธุรกิจท่าน จากค่าใช้จ่ายจากการลงทุน เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานแทนเพื่อผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น

นอกจากนี้หากธุรกิจของท่านต้องเผชิญกับเงื่อนไขของเทคโนโลยีตกรุ่น แต่ยังจำเป็นต้องใช้ต่อ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของธุรกิจแล้ว Cisco Capital สามารถช่วยท่านได้โดยการรับซื้ออุปกรณ์ดังกล่าว เพื่อเปลี่ยนเป็นการเช่าให้กับท่านแทน (Sale & Lease Back) ซึ่งรูปแบบการเงินดังกล่าวจะช่วยกระจายต้นทุนของท่านออกไป

ข้อเสนอต่างๆจาก Cisco Capital ช่วยให้ธุรกิจของท่านสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่ช่วยขับเคลื่อนผลผลิต ผลกำไร สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน และสิ่งสำคัญที่สุดคือ เราช่วยให้ท่านเข้าถึงเทคโนโลยีได้ทุกเวลาตามที่ต้องการ

ด้วยความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ของซิสโก้ บริการ และเงื่อนไขทางธุรกิจของท่าน ทำให้เราสามารถนำเสนอทางออกทางการเงินให้กับท่านได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ด้วยเงื่อนไขที่ยืดหยุ่น ทำให้เรากลายเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการเป็นหุ้นส่วนทางการเงินของคุณ

ประโยชน์ที่ท่านได้รับจาก Cisco Capital

  • การได้ใช้เทคโนโลยีระบบเครือข่ายที่มีคุณภาพสูงอย่างรวดเร็ว จากการเงินลงทุนเพียงเล็กน้อย และการใช้จ่ายที่จัดการและคาดการณ์ได้
  • รักษามูลค่าของเงินลงทุนด้วยการกระจายค่าใช้จ่ายการใช้เทคโนโลยีออกไปตามระยะเวลา ในขณะเดียวกันกับการรักษาวงเงินสินเชื่อที่ได้รับ และเพิ่มสภาพคล่องของเงินทุนของท่าน เพื่อการลงทุนทางด้านอื่น
  • ช่วยให้ธุรกิจของท่านมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่เสมอ บนต้นทุนที่ต่ำที่สุด โดยรวมถึงการลดค่าใช้จ่ายโดยรวมในการจัดหามาเพื่อเป็นเจ้าของ ด้วยการจัดการบริการด้านการเงินครบวงจร
  • การจัดทำงบประมาณที่ง่ายด้วยการกำหนดเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (Operating Expense, OpEx) ในขณะที่ได้รับสินค้าและบริการได้ในทันที
  • ป้องกันความเสี่ยงจากเทคโนโลยี ตกรุ่นรวมถึง ความเสี่ยงทางการเงิน ทำให้สามารถปรับปรุงการใช้เทคโนโลยีที่มีคุณภาพที่ดีได้อย่างต่อเนื่อง (แม้แต่ในเงื่อนไขของสัญญาเช่า) โดยที่ไม่ต้องมีการลงทุนใหม่ด้วยเงินจำนวนมากในคราวเดียวอีก

สัญญาเช่าแบบ Lease จะมีความยืดหยุ่นตามความเหมาะสมของสภาพคล่อง งบประมาณและความต้องการในการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีของท่าน


ข้อเสนอทางการเงินที่ยืดหยุ่น

ด้วยการกระจายต้นทุนทางด้านระบบเครือข่ายออกไปตามระยะเวลา และเน้นไปที่รูปแบบการใช้งาน ช่วยให้ธุรกิจของท่านสามารถบริหารและจัดการสภาพคล่องของกิจการ, ประหยัดงบประมาณในการลงทุน และยังคงไว้ซึ่งการได้รับเทคโนโลยีทางด้านระบบเครือข่ายใหม่ ๆ ตลอดเวลา

หัวต่อไปนี้ เป็นรูปแบบคร่าวๆ ของทางออกทางการเงินที่ Cisco Capital มอบให้:

Finance lease

Finance lease คือสัญญาเช่าซื้อ เป็นรูปแบบทางการเงินที่จะช่วยให้ท่านได้รับประโยชน์ทั้งจากการเช่าและจากความเป็นเจ้าของ โดยในช่วงท้ายของสัญญาเช่า ท่านมีสิทธิที่จะซื้ออุปกรณ์นั้นที่ราคาที่กำหนดไว้ ซึ่งราคาดังกล่าวเป็นราคาเพียงพิธีเท่านั้น สำหรับในเรื่องทางภาษีหรือระบบบัญชี ถือได้ว่าลูกค้าได้สิทธิความเป็นเจ้าของในอุปกรณ์นั้นตั้งแต่วันแรกของการทำสัญญาเช่าซื้อ วิธีนี้ช่วยให้ท่านสามารถจัดการกับ สภาพคล่องหรืองบประมาณที่มีได้ง่ายขึ้น

Operating lease

Operating lease หรือสัญญาเช่า ที่ได้ออกแบบมาเพื่อภาคธุรกิจที่มองหาการเข้าถึงเทคโนโลยีล่าสุดด้วยการกำจัดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นหากเป็นเจ้าของ ทั้งนี้จะมีการประเมินและหักมูลค่าคงเหลือ ของสินค้าและบริการ ระบบเครือข่ายออก ตั้งแต่ต้น ซึ่งจะทำให้ค่าใช้จ่ายต่อเดือน และค่าใช้จ่ายโดยรวมของโครงการดังกล่าวลดลงไปอย่างมาก สำหรับในช่วงท้ายของสัญญาเช่า ท่านมีสิทธิเลือกที่จะคืนอุปกรณ์ หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนให้เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้น หรือเลือกขยายระยะเวลาของสัญญาเช่าออกไป หรือเลือกซื้ออุปกรณ์ดังกล่าวขึ้นในราคาตลาดในขณะนั้น Operating lease หรือสัญญาเช่า ช่วยกำจัดความเสี่ยงในเรื่องของความล้าสมัยของเทคโนโลยี และลดภาระในการจัดการอุปกรณ์ที่ล้าสมัยออกไปจากธุรกิจของคุณ

Sale and leaseback

Sale and leaseback ช่วยให้ธุรกิจของท่านเข้าถึงสินค้าและบริการของซิสโก้ และก้าวข้ามปัญหาของการใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันที่ได้รับสืบทอดต่อมาหรือจากสัญญาเช่า อีกทั้งยังช่วยในการตัดปัญหาของการที่ต้องตัดค่าเสื่อมราคา หรือตัดค่าซากของอุปกรณ์ดังกล่าวทิ้งในระหว่างปี เพื่อการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี Cisco Capital จะทำหน้าที่ซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายดังกล่าวที่ท่านเป็นเจ้าของอยู่ก่อนจากท่าน แล้วนำกลับมาให้ท่านเช่า การทำสัญญาแบบนี้จะเหมาะสมกับธุรกิจที่จำเป็นต้องซื้อสินค้าหรือบริการมาเป็นของตนก่อน เนื่องจากเงื่อนไขทางภาษีหรืออื่นๆ Sale and leaseback มีวัตถุประสงค์เพื่อการบริหารงบดุล, สภาพคล่อง, หรือเมื่อเลือกการจัดการระบบเครือข่ายโดยบุคคลภายนอก หรือจากผู้ให้บริการทางด้านการสื่อสาร หรือบริษัทที่มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบเครือข่ายที่ให้บริการบุคลากรในการดูแลจัดการ

Services lease

Services lease หรือสัญญาเช่าบริการ ช่วยให้ท่านสามารถเลือกรับบริการ ทางด้านการบำรุงรักษาและบริการอื่นๆ จากซิสโก ทั้งจาก Advanced Services, SMARTnet, Technical Support Services ที่ทำการขายโดยตรงจากทางซิสโกหรือบริษัทคู่ค้า หากท่านซื้อเพียงบริการแยกต่างหาก ทาง Cisco Capital จะนำเสนอทางออกทางการเงินวิธีให้กับท่าน

Technology Migration

ตัวเลือกนี้ช่วยทำให้องค์กรธุรกิจหลุดพ้นจากปัญหาที่ไม่คาดคิดในการปรับปรุงเทคโนโลยี – ข้อกังวลใจหลักสำหรับ CIO คือการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนไปสู่เทคโนโลยีสมัยใหม่ก่อนที่สัญญาเช่าจะจบลง ด้วยเงื่อนไขนี้ เป็นแนวคิดที่เหมาะสมกับองค์กรธุรกิจที่วางแผนไว้สำหรับการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีบางส่วนหรือเกือบทั้งหมด เพื่อให้คงไว้ซึ่งในการเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่พร้อมนำมาใช้งาน

Asia Contact
Reawadee Chiraburanun(Thailand)
เรวดี จิรบุรานันท์
+66 (0) 2263 7086
+66 (0) 8 1930 0830
Dheeraj Mehta, Regional Manager (+65) 6317 5232
Fazli Yusof (Malaysia) (+60) 3 2081 1894
Roger Chen(Taiwan) (+886) 2 8758 7021