Guest

คุ้มครองธุรกิจของคุณ

คุ้มครองธุรกิจของคุณ

Protect_business
Bookmark and Share

คุณสามารถทำสิ่งใดบ้างเพื่อคุ้มครองธุรกิจของคุณ

ตรวจดูให้แน่ใจว่าคุณได้จัดหาอุปกรณ์ของคุณโดยตรงจากช่องทางจัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก Cisco หากต้องการตรวจสอบการรับรองความถูกต้องของตัวแทนจำหน่ายของคุณ โปรดดูที่ www.cisco.com/go/partnerlocator

  • แก้ไขนโยบายการจัดซื้อของคุณโดยให้มีคำสั่งอย่างเป็นทางการที่ชัดเจนเพื่อหลีกเลี่ยงการได้ มาซึ่งผลิตภัณฑ์และซอฟต์แวร์เถื่อน ปลอมแปลง และที่มีแหล่งผลิตที่น่าสงสัย
  • สอบถามว่าอุปกรณ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของแท้ของ Cisco และไม่ใช่ผลิตภัณฑ์มือสอง หรือเป็น ของคนอื่นมาก่อน
  • ขอการรับประกันสำหรับส่วนประกอบแท้ของ Cisco และต้องไม่มีการสับเปลี่ยนจากบุคคลที่สาม หรือสับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ปลอม
  • ตั้งข้อสงสัยเรื่องราคาของสินค้าที่ดูเหมือนถูกเกินจริง เพราะอาจเป็นเรื่องไม่จริงก็ได้
  • ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ที่ให้มา มาพร้อมกับใบอนุญาตให้ใช้งานซอฟต์แวร์ การรับประกัน และการ สนับสนุนบริการของ Cisco ที่มีผลบังคับใช้ได้
  • ระมัดระวังบรรจุภัณฑ์ที่ดูด้อยมาตรฐาน ไม่เหมือนของแท้ หรือดูเหมือนว่าเคยถูกใช้งาน หรือถูกแกะแล้ว
  • หลีกเลี่ยงการติดต่อกับซัพพลายเออร์ที่เรียกร้องให้คุณสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในทันทีเพื่อไม่ให้ประสบปัญหาการขึ้นราคา ให้คุณรับข้อเสนอพิเศษซึ่งกำลังจะสิ้นสุดระยะเวลาที่กำหนด จองผลิตภัณฑ์ ที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่ชิ้นในสต็อค หรือซื้อสินค้าพิเศษ OEM
  • ไม่สนับสนุนหรือต่อต้านข้อเสนอทางอินเทอร์เน็ต อีเมล หรือการขายทางโทรศัพท์ ซึ่งส่งตัวแทนให้มารับชำระเงินจากคุณด้วยตนเอง หรือต้องการให้ส่งสินค้าแบบชำระเงินเงินทันทีเมื่อได้รับสินค้า
  • รายงานการกระทำที่น่าสงสัยไปยังสำนักงาน Cisco ในเขตพื้นที่ของคุณ หรือส่งอีเมลมาที่ brandprotection-apac@cisco.com
  • ให้ใส่ถ้อยคำดังเช่นตัวอย่างข้างล่างนี้ไว้ในคำร้องขอสั่งซื้อ (RFP/RFI) ของคุณสำหรับอุปกรณ์เครือข่าย Cisco: ผู้ขายรับประกันว่า ผลิตภัณฑ์ Cisco เป็นของใหม่และอยู่ในบรรจุภัณฑ์ดังเดิม และไม่มีการสับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ซื้อ ผู้ขายรับรองว่า ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ของแท้ของ Cisco โดยผู้ซื้อมีสิทธิได้รับการรับประกันของ Cisco โดยสมบูรณ์ และจะได้รับสิทธิการใช้งานจากซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องให้เป็น ผู้ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องในการใช้ซอฟต์แวร์ของ Cisco

ติดต่อขอข้อมูล


Clickable image of a chat invitation ปิด เริ่มแชท