Guest

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

Faq's
Bookmark and Share

ผลิตภัณฑ์ปลอมคืออะไร

ผลิตภัณฑ์ปลอมอาจเป็นได้ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ หรือเอกสารที่มีเครื่องหมายการค้าหรือโลโก้ Cisco ติดอยู่โดยไม่ได้รับความยินยอมจาก Cisco ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดยผู้ผลิตของ Cisco หรือที่ผลิตขึ้นโดยไม่ได้รับอนุมัติจาก Cisco และรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นของปลอมหรือ เลียนแบบผลิตภัณฑ์ Cisco ของแท้

ผลิตภัณฑ์จากตลาดนอกระบบคืออะไร

เมื่อผลิตภัณฑ์อยู่นอกช่องทางจัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต จะถือว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ จากตลาดนอกระบบ มีแหล่งผลิตจำนวนมากที่จัดหาผลิตภัณฑ์ให้กับตลาดนอกระบบ ซึ่งรวมถึง บริษัทที่ล้มละลายซึ่งต้องชำระบัญชีสินทรัพย์ของตน บริษัทที่อัพเกรดเครือข่ายของตน และบริษัท ที่ใช้รายการส่งเสริมการขายและการลดราคาพิเศษในทางที่ไม่ถูกต้อง โปรดระวังผลิตภัณฑ์ ที่เสนอขายให้คุณในราคาลดพิเศษมากกว่าที่ปกติคุณจะได้รับจาก Cisco

ส่วนประกอบจากบุคคลที่สามคืออะไร

ส่วนประกอบจากบุคคลที่สามโดยทั่วไปจะเป็นหน่วยความจำ สายไฟ หรือ GBIC (Gigabit Interface Converter) ที่ผลิตโดยบริษัทอื่นที่ไม่ใช่ Cisco ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ปลอมที่ผิดกฎหมาย หากมีป้ายหรือเครื่องหมายการค้าปลอมของ Cisco ฉันต้องทำสิ่งใดหากสงสัยว่ามีการติดตั้งส่วนประกอบจากบุคคลที่สามในเครือข่าย Cisco ของฉัน

ถ้านายหน้าหรือดีลเลอร์ติดตั้งส่วนประกอบปลอมจากบุคคลที่สามไว้ในเครือข่ายของคุณ การทำ เช่นนี้เป็นการทำผิดกฎหมาย คุณควรแจ้งให้ฝ่ายคุ้มครองแบรนด์ Cisco ทราบในทันทีทางอีเมล : brandprotection-apac@cisco.com

สำหรับส่วนประกอบจากบุคคลที่สามที่ไม่แสดงป้ายหรือเครื่องหมายการค้าของ Cisco ไม่ถือว่า ผิดกฎหมาย แต่คุณควรทราบว่า Cisco ไม่สามารถรับประกันหรือรับรองสมรรถนะการทำงาน ของส่วนประกอบเหล่านี้ได้ ถ้าเกิดเหตุขัดข้อง จะไม่มีบริการสนับสนุนจาก Cisco หรือเส้นทาง การอัปเกรดใดๆ จาก Cisco

Cisco ให้บริการ SMARTnet สำหรับผลิตภัณฑ์จากตลาดนอกระบบหรือไม่

Cisco จะไม่ให้บริการ SMARTnet โดยไม่มีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์เพื่อระบุว่าเป็นผลิตภัณฑ์ Cisco ของแท้หรือไม่

Cisco กำลังทำสิ่งใดเพื่อจัดการกับปัญหานี้

เพื่อเป็นการปกป้องคู่ค้าและลูกค้าของเรา Cisco จึงให้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลและ หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายทั่วภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก รวมถึงประชาคมทางธุรกิจทั่วโลก ผ่านหน่วยงานการดำเนินการทางธุรกิจเพื่อยับยั้งการปลอมแปลงและการละเมิดลิขสิทธิ์ (BASCAP)

ติดต่อขอข้อมูล


Clickable image of a chat invitation ปิด เริ่มแชท