Guest

18-Jan-2013 - News

เยาวชนไทยคว้าที่ 4 จากการแข่งขันเน็ตไรเดอร์ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค


เยาวชนไทยคว้าที่ 4 จากการแข่งขันเน็ตไรเดอร์ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค

นายบริรักษ์ มูลผลา และนายวรวุฒิ เปรมกมลมาศ นิสิตจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครองตำแหน่งที่ 4 จากการแข่งขันเน็ตไรเดอร์ในระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia Pacific NetRiders Competition)

การแข่งขันประจำปี Cisco Asia Pacific NetRiders 2012 จัดขึ้นโดย Cisco Networking Academy™ และเป็นหนึ่งในการแข่งขันผ่านวิดีโอแบบเรียลไทม์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ซึ่งมีนิสิตจาก 17 ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันตลอด 4 ชั่วโมงเต็มโดยใช้เทคโนโลยี Cisco TelePresence® และ Cisco WebEx® การใช้เทคโนโลยีดังกล่าวในแวดวงการศึกษาช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ในห้องเรียนและประสบการณ์แบบอินเทอร์แอคทีฟ รวมถึงสร้างแรงจูงใจแก่เยาวชนในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและอบรม

การแข่งขันที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนี้เปิดโอกาสให้นักเรียนจาก Networking Academy® ได้เข้ามีประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีประโยชน์โดยมีการทดสอบทักษะของผู้เรียนในด้านการออกแบบฮาร์ดแวร์สำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การกำหนดค่า (Configuration) การพัฒนา และการบำรุงรักษา ซึ่งทั้งหมดนี้มีอยู่ในหลักสูตร Networking Academy ปัจจุบันมีนิสิต Networking Academy มากกว่า 16,000 คนจากที่ได้เข้าร่วมอีเว้นท์ของ NetRiders จาก 80 ประเทศทั่วโลก

การแข่งขันดังกล่าวประกอบด้วยการทดสอบ 2 ระดับ ระดับที่หนึ่งเป็นการสอบภาคทฤษฎี และระดับที่สองเป็นการกำหนดค่าเครือข่ายออนไลน์ (Online Network Configuration) โดยใช้แบบทดสอบจำลองคอมพิวเตอร์บน Packet Tracer 5.3

คำกล่าวสนับสนุน:
ดร.ธัชพล โปษยานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิสโก้ ประเทศไทย

“การทำงานในด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีเครือข่ายจะเป็นทักษะที่สำคัญที่สุดในอนาคต การรับรองวิทยฐานะจาก Cisco Networking Academy ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั่วโลกจะเปิดโอกาสด้านวิชาชีพที่สดใสและน่าสนใจให้แก่นิสิตของไทย เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทีมตัวแทนจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นทีมที่ดีที่สุดในประเทศไทย และตอนนี้เป็นทีมที่ติดอันดับ Top 5 ในเอเชีย-แปซิฟิก นับเป็นโอกาสดีที่เยาวชนไทยจะร่วมพัฒนาประเทศ ชุมชน และโลกของเราอย่างยั่งยืน"

ทีมตัวแทนประเทศไทย: นายบริรักษ์ มูลผลา และนายวรวุฒิ เปรมกมลมาศ นิสิตจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

“เรารู้สึกตื่นเต้นและภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันที่สำคัญและทรงเกียรติในครั้งนี้ เราเตรียมตัวและทุ่มเทในการแข่งขันอย่างจริงจังและดีใจมากที่ได้รับรางวัลชนะเลิศสำหรับการแข่งขันในประเทศไทยและได้รับรางวัลที่ 4 จากการแข่งขันในระดับเอเชีย-แปซิฟิกโดยสามารถเอาชนะทีมที่แข็งแกร่งจากหลายๆ ประเทศทั่วภูมิภาคนี้ พวกเราขอขอบคุณ รศ. ดร. อนันต์ ผลเพิ่ม, ผศ. ดร. ชัยพร ใจแก้ว และ อ. ดร. อภิรักษ์ จันทร์สร้าง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ทุกท่านและครอบครัวที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือเราด้วยดีเสมอมาจนเราประสบความสำเร็จในการแข่งขัน”

เกี่ยวกับ Cisco Networking Academy

ภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ และองค์กรต่างๆทั่วโลก Networking Academy นำเสนอหลักสูตรไอซีทีผ่านการเรียนการสอนในห้องเรียนพร้อมหลักสูตรและเครื่องมือที่ริเริ่มใหม่บนระบบคลาวด์เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิตในการประกอบวิชาชีพในศตวรรษที่ 21

Networking Academy จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2540 โดยมีสถานศึกษา 64 แห่งเข้าร่วม ปัจจุบันได้ขยายและเติบโตจนกลายเป็นหนึ่งใน “ห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดในโลก” ซึ่งประกอบด้วยสถานศึกษากว่า 10,000 แห่งจาก 165 ประเทศ ปัจจุบันมีนิสิตเกือบ 4 ล้านคนเข้าร่วมโครงการดังกล่าว Networking Academy นับเป็นโครงการเพื่อสังคมในระดับโลกที่สำคัญที่สุดของซิสโก้

ปัจจุบันมีสถาบัน Networking Academy กว่า 1,350 แห่งใน 26 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกและจีนแผ่นดินใหญ่ที่เปิดสอนแก่นักเรียนไปแล้วกว่า 1,040,000 คนนับตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง หลักสูตรของ Networking Academy เปิดสอนในหลายภาษาผ่านระบบการเรียนรู้บนแพลตฟอร์มคลาวด์ โดยสอนวิธีการออกแบบ การสร้าง การแก้ไขปัญหา และการปกป้องเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อขยายโอกาสในการทำงานและการประกอบธุรกิจในประเทศต่างๆ ทั่วโลก

นิสิตที่จบหลักสูตรจาก Networking Academy จะได้รับโอกาสที่ดีในการทำงาน หรือสามารถศึกษาต่อและได้รับใบรับรองทางวิชาชีพซึ่งเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศ หลักสูตรต่างๆ ประกอบด้วยการเรียนการสอนในห้องเรียน กิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ และการประเมินผลออนไลน์ในรูปแบบอินเทอร์แอคทีฟ พร้อมการให้คำติชมแบบเฉพาะบุคคล (Personalized Feedback) อาจารย์ผู้สอนจาก Networking Academy ได้รับการฝึกอบรมอย่างเข้มงวดเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการเรียนรู้และประสบการณ์สำหรับนิสิตทั่วโลก


ติดต่อขอข้อมูล


Clickable image of a chat invitation ปิด เริ่มแชท