Guest

05-Jul-2013 - News

Digital Transformation พลิกโอกาสธุรกิจด้วยดิจิทัล

กรุงเทพธุรกิจ

"เทคโนโลยีจะเชื่อมโยงผู้คนและสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกัน เกิดการพลิกโฉมอุตสาหกรรมในหลายภาคธุรกิจ"

การแข่งขันทางธุรกิจวันนี้ คงไม่ใช่แค่เพียงดำเนินธุรกิจอย่างที่คุ้นเคยอีกต่อไป เมื่อข้อมูลจากกระทรวงไอซีทีระบุว่าในปี 2555 ประเทศไทยมีจำนวนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตกว่า 25 ล้านคน หรือเป็นสัดส่วน 38% ของจำนวนประชากร 65.4 ล้านคน และกูเกิลได้ระบุว่าตัวเลขผู้ใช้สมาร์ทโฟนในประเทศไทยสูงถึง 18 ล้านเครื่อง สมาร์ทโฟนและดิจิทัลจึงเข้าถึงผู้บริโภคอย่างรวดเร็ว

เมื่อแนวโน้มว่าดิจิทัลจะเป็นช่องทางหลักสำหรับชีวิตประจำวัน ความท้าทายของธุรกิจเพื่อเข้าใจการใช้ดิจิทัลที่เหมาะกับสินค้าและบริการของตน และการเข้าถึงผู้บริโภคออนไลน์ให้มากขึ้น จึงเป็นโจทย์สำคัญที่ธุรกิจต้องปรับตัวเองให้ทัน

การใช้เว็บไซต์หรือโซเชียลเพื่อติดต่อและดูแลลูกค้าจะไม่เพียงพออีกต่อไป องค์กรควรต้องใช้ดิจิทัลเพื่อพลิกโอกาสธุรกิจ “Digital Transformation” ด้วยการอินทริเกรทดิจิทัลเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการ และใช้ดิจิทัลเป็นกลยุทธ์สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กร

โอกาสทางธุรกิจกับดิจิทัล

แต่เดิมการเลือกทำเลที่ตั้งใกล้ลูกค้ามากที่สุดคือจุดเริ่มต้นธุรกิจ แต่วันนี้ธุรกิจควรต้องมองหาโอกาสที่จะขายสินค้าโดยที่ลูกค้าไม่ต้องมาถึงร้านค้า เพราะนั่นหมายถึงการลดข้อจำกัดของการขายและเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้า องค์กรจึงต้องเพิ่มศักยภาพของธุรกิจผ่านดิจิทัลให้มากขึ้น ทำให้ลูกค้าเลือกซื้อสินค้าและชำระเงินได้ด้วยตนเอง ช่วยขยายช่องทางในการขายสินค้าและสร้างโอกาสในการเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่

นอกจากนี้ ดิจิทัลสามารถใช้วิเคราะห์ข้อมูลการตลาด สนทนากับลูกค้า และปรับปรุงการให้บริการอย่างเป็นระบบ องค์กรจึงต้องริเริ่มวางกลยุทธ์เพื่อคัดสรรเทคโนโลยี วางโครงสร้างและช่องทางทางดิจิทัล ปรับกระบวนการทำงานของธุรกิจ รวมถึงจัดเตรียมบุคลากรและทรัพยากรที่พร้อมต่อการดำเนินงาน

จุดเด่นของดิจิทัลที่ดึงเอาผู้บริโภคมาเป็นศูนย์กลางของบริการและข้อมูล นับเป็นการเปลี่ยนมุมมองของเทคโนโลยีที่องค์กรคุ้นชิน ดิจิทัลและอินเตอร์เน็ตได้พลิกโฉมการตลาดและสร้างความคาดหวังใหม่กับผู้บริโภค องค์กรก็ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการได้

บริษัทซิสโก้ (Cisco) ผู้ผลิตอุปกรณ์เครือข่ายรายใหญ่ของโลก ได้เปิดเผยข้อมูลที่เรียกว่า “Internet of Everything” ระบุถึงมูลค่าทางธุรกิจกว่า 613 พันล้านเหรียญที่จะเกิดจากการลงทุนด้านเทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงผู้คนและสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกัน เกิดการพลิกโฉมของอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมธุรกิจทั้งในส่วนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม สุขภาพอนามัย อุปกรณ์เคลื่อนที่ และธุรกิจรถยนต์เป็นต้น

กลยุทธ์ดิจิทัลดังกล่าวเป็นการเชื่อมโยงของคน กระบวนการทำงาน ข้อมูลและสิ่งของเข้าด้วยกัน โดยความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากความเร็วขององค์กรในการนำเทคโนโลยีมาใช้ ขึ้นอยู่กับว่าองค์กรจะกำหนดกลยุทธ์เพื่อขยายความสามารถด้วยดิจิทัลในส่วนงานใด

ใช้ดิจิทัลในเชิงกลยุทธ์

แอ๊ปเปิ้ลมักจะเป็นบริษัทที่ได้รับการขนานนามถึงความสามารถในการดิสรัพ (Disrupt) หรือเปลี่ยนอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะในกรณีของเครื่องไอพอดที่ดิสรัพการฟังเพลงและเล่นเกมส์ ไอทูนส์สโตร์ที่ดิสรัพอุตสาหกรรมเพลง ภาพยนตร์และหนังสือ ไอโฟนที่ดิสรัพธุรกิจมือถือและคอมมิวนิเคชั่น และไอแพดที่เปลี่ยนการนำเสนอข้อมูล การศึกษาและการใช้งานดิจิทัลไปอย่างสิ้นเชิง

จากประวัติที่ผ่านมา แอ๊ปเปิ้ลได้แสดงให้เห็นถึงโอกาสทางธุรกิจมหาศาลที่เกิดจากนวัตกรรมที่พลิกโฉมอุตสาหกรรมไปตลอดกาล ทำให้องค์กรต้องปรับตัวเพื่อรับการอยู่รอดและเพื่อเพิ่มโอกาสในธุรกิจจากดิจิทัล

ล่าสุดมีข่าวว่าแอ๊ปเปิ้ลได้เชิญ Paul Deneve ซีอีโอของอีฟ แซงต์ โลรองต์ บริษัทแฟชั่นชั้นนำของโลก เข้าร่วมทีมงาน จนเป็นข้อสังเกตว่าแอ๊ปเปิ้ลกำลังจะดิสรัพธุรกิจเสื้อผ้าและแฟชั่นหรือไม่ เนื่องจากในระยะเวลาที่ผ่านมาธุรกิจการออกกำลังกายและเสื้อผ้ากีฬาซึ่งนำทีมโดยไนกี้และอาดิดาส ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมต่อกับดิจิทัลมากขึ้น โดยในต้นปีที่แล้ว ไนกี้ได้ผลิต Nike FuelBand ซึ่งเป็นกำไลข้อมูลที่ออกแบบเพื่อแทรคพลังงานที่ใช้ไปในแต่ละวันเป็นค่าพลังงานเรียกว่า “NikeFuel” ซึ่งส่งข้อมูลผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพาของแอ๊ปเปิ้ล และใช้แอพเพื่อแชร์ข้อมูลร่วมกับเพื่อนๆ ได้

ส่วนอาดิดาสได้ออกแบบเสื้อผ้ากีฬาที่เรียกว่า miCoach เพื่อติดตามผลออกกำลังกายของผู้สวมใส่โดยมีเซนเซอร์ที่ตรวจวัดความเร็ว ฝีเท้าและระยะทางการเคลื่อนไหว รวมถึงอัตราการเต้นของหัวใจอยู่ในเสื้อสำหรับให้สวมใส่ พร้อมทั้งจำหน่ายอุปกรณ์ miCoach Speed_Cell สำหรับรองเท้า เพื่อติดตามผลการวิ่ง ความเร็วและระยะทาง

จึงเห็นได้ว่าทุกธุรกิจมีโอกาสที่จะนำนวัตกรรมด้านดิจิทัล เพื่อพลิกเกมส์การแข่งขันทางธุรกิจให้เร็วที่สุดก่อนที่จะเสียตลาดให้กับคู่แข่งไป

สำหรับองค์กรที่แบรนด์ผลิตภัณฑ์เป็นของตนเอง การนำเอานวัตกรรมดิจิทัลมาใช้คงเป็นความท้าทายทางธุรกิจ การพลิกโอกาสดิจิทัลเพื่อชิงตลาดใหม่บนโลกออนไลน์และโลกจริงจึงเป็นกลยุทธ์ที่องค์กรต้องเข้าใจและนำมาประยุกต์ใช้ให้ทันเวลา คงต้องติดตามกันว่าดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นจะพลิกโอกาสธุรกิจอย่างไรและเพียงใด

ขณะที่องค์กรธุรกิจติดตั้งแอพพลิเคชั่นใหม่ๆ มากขึ้นเรื่อยๆ พร้อมสร้างประสบการณ์การใช้งานในการเชื่อมต่อรูปแบบใหม่ๆเพื่อปรับปรุงการ ให้บริการแก่ลูกค้า ฝ่ายไอทีก็ต้องรับมือกับปัญหาท้าทายในการขยายบริการเครือข่าย และปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เน็ตเวิร์กเพื่อให้สอดรับกับความต้องการของธุรกิจ จากผลการศึกษาทั่วโลกที่ซิสโก้เปิดเผยในวันนี้ พบว่าบุคลากรไอทีส่วนใหญ่ (63 เปอร์เซ็นต์) มั่นใจว่าตนเองสามารถตอบสนองความต้องการของธุรกิจได้อย่างเหมาะสม แต่เกือบหนึ่งในสาม (27 เปอร์เซ็นต์) ยอมรับว่ายังไม่สามารถตอบสนองความต้องการทางธุรกิจได้อย่างชัดเจน

ติดต่อขอข้อมูล


Clickable image of a chat invitation ปิด เริ่มแชท