Guest

19-Feb-2013 - News

เกิด "มือถือ" มากกว่าคนยิ่งนานยิ่งมากล้นโลก

Thairath

บริษัท “ซิสโก้” บริษัทยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีของทั้งโลก กล่าวทำนายว่า โทรศัพท์มือถือจะเติบโตมีจำนวนมากเกินกว่าปริมาณคนที่อยู่บนพื้นพิภพใบนี้ ภายในสิ้นปีนี้ และยิ่งกว่านั้น ในปี พ.ศ. 2560 จำนวนของมันจะสูงมากขึ้นอีกเฉลี่ยแล้ว 1.4 เครื่องต่อคน 1 คน

ในปี พ.ศ.2560 อุปกรณ์เชื่อมต่อทั้งหมดจะมียอดเพิ่มเป็น 10 พันล้านเครื่อง มากกว่าประชากรโลก ซึ่งจะมีจำนวนแค่ 7.6 พันล้านคน

รายงานกล่าวต่อไปว่า การจราจรของข้อมูลเมื่อปีกลาย เพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 70 ปริมาณการจราจรของข้อมูลของปีที่แล้ว เพิ่มสูงกว่าการใช้อินเตอร์เน็ตทั่วทั้งโลก สมัยเมื่อปี 2543 เกือบ 12 เท่า.

ติดต่อขอข้อมูล


Clickable image of a chat invitation ปิด เริ่มแชท