Guest

31-Jan-2013 - News

ภูมิใจเด็กไทยคว้าที่4 "เน็ตไรเดอร์" ระดับเอเชียแปซิฟิค

Thairath
Net Rider

ทีมนิสิตปี 4 จาก ม.เกษตรฯ ตัวแทนเยาวชนไทยคว้าที่ 4 จากการแข่งขันเน็ตไรเดอร์ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ที่เป็นหนึ่งในการแข่งขันความรู้ด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผ่านวิดีโอแบบเรียลไทม์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ซึ่งมีนิสิตจาก 17 ประเทศเข้าร่วม...

การแข่งขันประจำปี Cisco Asia Pacific NetRiders 2012 จัดขึ้นโดย Cisco Networking Academy และเป็นหนึ่งในการแข่งขันผ่านวิดีโอแบบเรียลไทม์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ซึ่งมีนิสิตจาก 17 ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันตลอด 4 ชั่วโมงเต็มโดยใช้เทคโนโลยี Cisco TelePresence และ Cisco WebEx การใช้เทคโนโลยีดังกล่าวในแวดวงการศึกษาช่วยเสริมสร้างการเรียนรู้ในห้องเรียนและประสบการณ์แบบอินเทอร์แอคทีฟ รวมถึงสร้างแรงจูงใจแก่เยาวชนในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและอบรม

การแข่งขันที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนี้เปิดโอกาสให้นักเรียนจาก Networking Academy ได้เข้ามีประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีประโยชน์ โดยมีการทดสอบทักษะของผู้เรียนในด้านการออกแบบฮาร์ดแวร์สำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การกำหนดค่า (Configuration) การพัฒนา และการบำรุงรักษา ซึ่งทั้งหมดนี้มีอยู่ในหลักสูตร Networking Academy ปัจจุบันมีนิสิต Networking Academy มากกว่า 16,000 คนจากที่ได้เข้าร่วมอีเว้นท์ของ NetRiders จาก 80 ประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ การแข่งขันดังกล่าวประกอบด้วยการทดสอบ 2 ระดับ ระดับที่หนึ่งเป็นการสอบภาคทฤษฎี และระดับที่สองเป็นการกำหนดค่าเครือข่ายออนไลน์ (Online Network Configuration) โดยใช้แบบทดสอบจำลองคอมพิวเตอร์บน Packet Tracer 5.3

นายธัชพล โปษยานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิสโก้ ประเทศไทย กล่าวว่า การทำงานในด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีเครือข่ายจะเป็นทักษะที่สำคัญที่สุดในอนาคต การรับรองวิทยฐานะจาก Cisco Networking Academy ซึ่งได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั่วโลกจะเปิดโอกาสด้านวิชาชีพที่สดใสและน่าสนใจให้แก่นิสิตของไทย เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทีมตัวแทนจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นทีมที่ดีที่สุดในประเทศไทย และตอนนี้เป็นทีมที่ติดอันดับ Top 5 ในเอเชีย-แปซิฟิก นับเป็นโอกาสดีที่เยาวชนไทยจะร่วมพัฒนาประเทศ ชุมชน และโลกของเราอย่างยั่งยืน.

ด้านนายบริรักษ์ มูลผลา และนายวรวุฒิ เปรมกมลมาศ นิสิตจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตัวแทนของทีมประเทศไทย กล่าวว่า เรารู้สึกตื่นเต้นและภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันที่สำคัญและทรงเกียรติในครั้งนี้ เราเตรียมตัวและทุ่มเทในการแข่งขันอย่างจริงจังและดีใจมากที่ได้รับรางวัลชนะเลิศสำหรับการแข่งขันในประเทศไทยและได้รับรางวัลที่ 4 จากการแข่งขันในระดับเอเชีย-แปซิฟิกโดยสามารถเอาชนะทีมที่แข็งแกร่งจากหลายๆ ประเทศทั่วภูมิภาคนี้ พวกเราขอขอบคุณ รศ. ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม ผศ. ดร. ชัยพร ใจแก้ว และ อ. ดร. อภิรักษ์ จันทร์สร้าง อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ทุกท่าน และครอบครัวที่ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือเราด้วยดีเสมอมาจนเราประสบความสำเร็จในการแข่งขัน.

ติดต่อขอข้อมูล


Clickable image of a chat invitation ปิด เริ่มแชท