มีบัญชีแล้วใช่ไหม

 •   เนื้อหาเฉพาะตัว
 •   ผลิตภัณฑ์และการสนับสนุนของคุณ

ต้องการใช้บัญชีไหม

สร้างบัญชี

คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลทางออนไลน์ของ Cisco - อยู่ในระหว่างดำเนินการ

คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของ Cisco ต่อไปนี้ จะโพสต์ในวันที่ 18 มิถุนายน 2016

Cisco Systems, Inc. และบริษัทในเครือ (เรียกรวมว่า "Cisco") ยึดมั่นต่อการปกป้องความเป็นส่วนตัวและการรับรองว่าคุณจะมีประสบการณ์เชิงบวกในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา รวมทั้งการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ("โซลูชัน") คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลจะบังคับใช้กับเว็บไซต์ Cisco ที่เชื่อมโยงกับคำชี้แจงนี้ และอธิบายเกี่ยวกับวิธีการที่เราจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลเพิ่มเติมจากแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของเรา อาจมีให้ในส่วนเพิ่มเติมด้านขวาหรือในประกาศที่จะมีให้ ณ เวลาที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูล เว็บไซต์ Cisco บางเว็บไซต์อาจมีคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลที่อธิบายวิธีการที่เราจัดการข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับเว็บไซต์เหล่านั้นโดยเฉพาะ หากประกาศที่ให้ ณ เวลาที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูล หรือหากคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลสำหรับบางเว็บไซต์โดยเฉพาะ มีความขัดแย้งกับคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้ ให้ใช้ประกาศหรือคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลดังกล่าวในการควบคุม

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูล รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณในขณะที่คุณใช้งานเว็บไซต์ของเราและมีปฏิสัมพันธ์กับเรา "ข้อมูลส่วนบุคคล" คือ ข้อมูลใดๆ ที่สามารถใช้ในการระบุตัวบุคคล และอาจรวมถึงชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ หรือหมายเลขบัตรชำระเงิน หากเราเชื่อมโยงข้อมูลอื่นๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะปฏิบัติต่อข้อมูลที่เชื่อมโยงนั้นเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นอกจากนี้เรายังเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งที่มาที่เชื่อถือได้ของบุคคลที่สาม และว่าจ้างให้บุคคลที่สามเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลให้กับเรา

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเหตุผลหลากหลายประการ อย่างเช่น

 • การดำเนินการตามคำสั่งซื้อของคุณ
 • การจัดหาการสมัครรับจดหมายข่าวให้กับคุณ
 • การส่งการสื่อสารทางการตลาด
 • การสร้างบัญชี
 • การเปิดใช้งานบางคุณลักษณะของโซลูชันของเรา
 • การปรับแต่งประสบการณ์ของคุณ
 • การจัดหาการบริการลูกค้า
 • การจัดการกับการสมัครงาน
 • การเก็บรวบรวมข้อมูลในระหว่างขั้นตอนการทดสอบคำตอบรับการเรียกใช้ เมื่อมีการจัดการเกี่ยวกับการทดสอบการรับรองของคอมพิวเตอร์ให้กับคุณ

เราและบุคคลที่สามที่เราว่าจ้าง อาจรวมข้อมูลที่เราเก็บจากคุณในช่วงเวลาหนึ่งและจากเว็บไซต์ของเรากับข้อมูลที่เราได้รับจากแหล่งที่มาอื่นๆ เพื่อช่วยเราในการปรับปรุงความถูกต้องและความสมบูรณ์โดยรวมของข้อมูล นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยให้เราสามารถปรับการมีปฏิสัมพันธ์กับคุณให้มีความเป็นเฉพาะตัวยิ่งขึ้น

หากคุณเลือกที่จะมอบข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามให้กับ Cisco (อย่างเช่น ชื่อ อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์) ถือเป็นการแสดงว่าคุณได้รับการอนุญาตจากบุคคลที่สามให้ดำเนินการดังกล่าวได้ ตัวอย่าง ได้แก่ การส่งต่อเอกสารอ้างอิงให้กับเพื่อนหรือการบอกต่อเกี่ยวกับงาน

ในบางกรณี Cisco อาจเก็บรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติผ่านทางคุกกี้ บันทึกการใช้เว็บ เว็บบีคอน และแอพพลิเคชันอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน ข้อมูลนี้จะใช้เพื่อให้เกิดความเข้าใจและการปรับปรุงความสามารถในการใช้งาน ประสิทธิภาพในการทำงาน และความมีประสิทธิผลของเว็บไซต์ และเพื่อช่วยให้การปรับเนื้อหาหรือข้อเสนอให้เหมาะสม โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมในส่วน "คุกกี้และเว็บเทคโนโลยีอื่นๆ " ด้านล่างนี้

กลับไปด้านบน

การใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการธุรกิจของเรา การส่งมอบ การปรับปรุง และการปรับโซลูชันของเราให้มีความเหมาะสม การส่งการสื่อสารทางการตลาดและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา และเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายอื่นๆ ที่อนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้ วิธีการบางส่วนที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ได้แก่

 • การส่งมอบโซลูชันที่คุณได้ร้องขอ
 • การสนับสนุนและการปรับปรุงโซลูชันของเราและประสบการณ์ในการออนไลน์ของคุณ
 • การปรับเว็บไซต์ จดหมายข่าว และการสื่อสารอื่นๆ ให้มีความเหมาะสมกับแต่ละบุคคล
 • การจัดการและการประมวลผลการสอบรับใบรับรองของคุณ
 • การส่งการสื่อสารให้กับคุณ รวมถึงการสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความพึงพอใจของลูกค้าหรือด้านการตลาด ไม่ว่าจะโดยตรงหรือจาก Cisco หรือจากบริษัทคู่ค้าของเรา

คุณสามารถแก้ไขการกำหนดลักษณะการสื่อสารของคุณได้เสมอ ดูตัวเลือกของคุณและการเลือกการกำหนดลักษณะการสื่อสารของคุณได้จากด้านล่างนี้

กลับไปด้านบน

การเข้าใช้งานและความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราต้องการความช่วยเหลือจากคุณในการดูแลให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีความถูกต้องและเป็นข้อมูลล่าสุดเสมอ หากต้องการอัพเดตข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและการกำหนดลักษณะการสื่อสาร โปรดติดต่อเรา นอกจากนี้ คุณยังสามารถดูหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทางออนไลน์ได้ รวมถึง

เราดำเนินการด้วยความสุจริตใจเพื่อเคารพต่อคำขอที่มีเหตุผลในการเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลของคุณใหู้ถูกต้องหากข้อมูลของคุณไม่ถูกต้อง เราจะตอบสนองต่อคำขอของคุณในการเข้าถึงข้อมูลภายใน 30 วัน

บางหน่วยงานของ Cisco อาจดำเนินการเป็นผู้ควบคุมข้อมูลเป็นครั้งคราว เมื่อหน่วยงานของ Cisco ดำเนินการเป็นผู้ควบคุมข้อมูล คุณสามารถใช้สิทธิ์ของคุณในการเข้าถึง และขอให้มีการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง หรือขอให้ปิดการใช้งานข้อมูลกับหน่วยงานดังกล่าวของ Cisco ได้โดยตรงภายใต้กฎหมายการปกป้องข้อมูลที่บังคับใช้

กลับไปด้านบน

ตัวเลือกของคุณและการเลือกการกำหนดลักษณะการสื่อสารของคุณ

เรามอบตัวเลือกในการรับข้อมูลที่หลากหลายและทำให้โซลูชันของเราสมบูรณ์ คุณสามารถแก้ไขการกำหนดลักษณะการสื่อสารของคุณได้เสมอด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

 • ด้วยการปฏิบัติตามคำแนะนำที่อยู่ในอีเมลส่งเสริมการขายแต่ละฉบับจากเราเพื่อยกเลิกการติดตามการส่งเมลดังกล่าว
 • โดยการส่งข้อความให้เราผ่านทางอีเมล หรือโดยการส่งจดหมายไปที่: Cisco Systems, Inc., Privacy Legal Department, 170 West Tasman Dr., San Jose, CA 95134, USA โปรดตรวจสอบว่าคุณได้กรอกชื่อ ที่อยู่อีเมลของคุณ รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีความเป็นเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับเนื้อหาที่คุณไม่ต้องการได้รับอีกต่อไป

ตัวเลือกเหล่านี้ไม่สามารถใช้ได้กับการรับการสื่อสารด้านการบริการที่บังคับ ซึ่งเป็นการสื่อสารที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของโซลูชันบางโซลูชันที่คุณอาจได้รับเป็นระยะๆ เว้นเสียแต่ว่าคุณยกเลิกการใช้งานโซลูชันโดยเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโซลูชันดังกล่าว เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบริษัทคู่ค้าด้านธุรกิจหรือผู้จำหน่ายของ Cisco ดังนั้นพวกเขาอาจแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณอาจสนใจให้กับคุณ หากต้องการยกเลิกการแบ่งปันนี้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดของบุคคลที่สามดังกล่าว คลิกที่นี่

โดยการใช้งานเว็บไซต์ของเราหรือการให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเรา ถือว่าคุณได้ยอมรับว่าเราอาจสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์กับคุณเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว และปัญหาดานการดูแลระบบที่เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ หากเราพบการล่วงละเมิดการรักษาความปลอดภัยของระบบ เราอาจแจ้งให้คุณทราบทางอิเล็กทรอนิกส์โดยการโพสต์ประกาศบนเว็บไซต์ของเราหรือโดยการส่งอีเมลให้กับคุณ คุณอาจมีสิทธิ์ตามกฎหมายในการรับประกาศนี้เป็นลายลักษณ์อักษร หากคุณต้องการเพิกถอนความยินยอมจากการรับประกาศทางอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการล่วงละเมิดการรักษาความปลอดภัย โปรดแจ้งให้เราทราบ

กลับไปด้านบน

การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการธุรกิจของเรา การส่งมอบ การปรับปรุง และการปรับโซลูชันของเราให้มีความเหมาะสม การส่งการสื่อสารทางการตลาดและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรา และเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายอื่นๆ ที่อนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้ เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลดังนี้

 • ภายใน Cisco หรือบริษัทย่อยใดๆ ในทั่วโลกของเรา เพื่อวัตถุประสงค์ในการประมวลข้อมูลหรือการเก็บข้อมูล
 • กับบริษัทคู่ค้าด้านธุรกิจหรือผู้จำหน่ายของ Cisco ดังนั้นพวกเขาอาจแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการกับคุณ หากต้องการยกเลิกการแบ่งปันข้อมูลระหว่าง Cisco กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดของบุคคลที่สามดังกล่าว คลิกที่นี่
 • กับบริษัทคู่ค้าด้านธุรกิจ ผู้จำหน่ายบริการ ตัวแทนบุคคลที่สามที่ได้รับการอนุมัติ หรือผู้รับเหมา เพื่อการจัดหาบริการหรือธุรกรรมที่ร้องขอ ตัวอย่างต่างๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การประมวลผลคำสั่งซื้อและธุรกรรมบัตรเครดิต การโฮสต์เว็บไซต์ การโฮสต์การลงทะเบียนสัมมนา การช่วยเหลือด้านการขาย หรือการสนับสนุนหลังการการขาย และการให้ความช่วยเหลือลูกค้า
 • ในส่วนที่เชื่อมต่อกับ หรือในระหว่างการเจรจาเกี่ยวกับ การควบกิจการ การขายสินทรัพย์ของบริษัท การรวมกิจการหรือการเปลี่ยนโครงสร้าง การจัดหาเงิน หรือการครอบครองธุรกิจของบริษัทอื่นทั้งหมดหรือบางส่วน หรือการที่บริษัทอื่นเข้าครอบครองธุรกิจของเราทั้งหมดหรือบางส่วน
 • ในการตอบสนองต่อคำขอข้อมูลโดยหน่วยงานผู้มีอำนาจ หากเราเชื่อว่าการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามหรือกำหนดโดยกฎหมาย ข้อบังคับ หรือขั้นตอนทางกฎหมายที่บังคับใช้
 • โดยเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานของรัฐ หรือบุคคลที่สามอื่นๆ ตามที่จำเป็นเพื่อปกป้องสิทธิ์ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของ Cisco บริษัทคู่ค้าด้านธุรกิจของ Cisco คุณ หรือผู้อื่น หรือตามที่กำหนดโดยกฏหมายที่บังคับใช้
 • ในรูปแบบของการรวมข้อมูล และ/หรือ การไม่ระบุชื่อ ซึ่งไม่สามารถใช้ในการระบุตัวคุณได้
 • หรือเราแจ้งให้คุณทราบและคุณยินยอมให้แบ่งปันข้อมูลได้

กลับไปด้านบน

การรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เรามุ่งหมายที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่มอบให้เราด้วยความไว้วางใจ และเราจะดูแลให้ข้อมูลมีความปลอดภัยโดยสอดคล้องกับคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้ Cisco ดำเนินการทางกายภาพ การบริหาร และการรักษาความปลอดภัยทางเทคนิค เพื่อช่วยปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการเข้าถึง การใช้งาน หรือการเปิดเผยที่ไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ Cisco ยังกำหนดให้ซัพพลายเออร์ปกป้องข้อมูลส่วนดังกล่าวจากการเข้าถึง การใช้งาน หรือการเปิดเผยที่ไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าอินเทอร์เน็ตจะมีความปลอดภัย 100% เราจึงไม่สามารถรับรองหรือรับประกันการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่คุณมอบให้กับเรา

กลับไปด้านบน

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตามที่จำเป็นเพื่อกระทำการตามวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูล เราจะเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันตามกฎหมาย การระงับข้อพิพาท และการบังคับใช้ตามข้อตกลงของเรา

การใช้คุกกี้และเว็บเทคโนโลยี

Cisco ใช้เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลอัตโนมัติเช่นเดียวกับหลายๆ เว็บไซต์ อย่างเช่น คุกกี้ เว็บลิงก์ที่ฝังอยู่ และเว็บบีคอน เครื่องมือเหล่านี้จะเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรฐานบางอย่างที่เบราว์เซอร์ของคุณส่งให้กับเว็บไซต์ของเรา อย่างเช่น ประเภทของเบราว์เซอร์ของคุณ และที่อยู่ของเว็บไซต์ที่นำคุณมาที่เว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้ยังอาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ

 • ที่อยู่ Internet Protocol (IP) ของคุณ คือ ตัวเลขที่กำหนดโดยอัตโนมัติให้กับคอมพิวเตอร์ของคุณทุกครั้งที่คุณท่องเว็บ เพื่อทำให้เว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถระบุตำแหน่งที่ตั้งและจดจำคอมพิวเตอร์ของคุณได้ ซึ่งจะเป็นที่อยู่ที่ไม่ซ้ำกันที่กำหนดให้กับพีซีของคุณโดยผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือแผนกระบบข้อมูลในเครือข่าย TCP/IP
 • พฤติกรรมการคลิก ยกตัวอย่างเช่น หน้าต่างๆ ที่คุณดูและลิงก์ต่างๆ ที่คุณคลิก

เครื่องมือเหล่านี้ช่วยทำให้คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ง่ายยิ่งขึ้น มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมีคุณค่ายิ่งขึ้นด้วยการมอบประสบการณ์ที่ปรับให้เหมาะสมกับคุณ และสามารถจดจำคุณได้เมื่อคุณกลับมา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่เราใช้เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลอัตโนมัติ อย่างเช่น คุกกี้และวิดเจ็ต รวมถึงตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือเหล่่านี้ โปรดูที่นโยบายคุกกี้ของเรา

เว็บไซต์ของเรารวมถึงวิดเจ็ต ซึ่งเป็นโปรแกรมขนาดย่อแบบโต้ตอบที่ใช้งานบนไซ์ของเราเพื่อมอบบริการที่เฉพาะเจาะจงจากบริษัทอื่นๆ (อย่างเช่น การแสดงภาพข่าว ความคิดเห็น ดนตรี และอื่นๆ อีกมากมาย) เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่านทางวิดเจ็ต อย่างเช่น ที่อยู่อีเมลของคุณ นอกจากนี้วิดเจ็ตยังตั้งค่าคุกกี้เพื่อทำให้วิดเจ็ตสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยวิดเจ็ตนี้จะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทที่สร้างขึ้นมา วิดเจ็ตอาจมีคุณลักษณะของการนำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อ เพื่อช่วยให้คุณสามารถส่งอีเมลให้กับบุคคลที่อยู่ในรายชื่อผู้ติดต่อของคุณได้ เราจะค้นหาสมุดที่อยู่อีเมลของคุณตามคำขอของคุณ เพื่อช่วยคุณนำเข้ารายชื่อผู้ติดต่อไปที่เว็บไซต์ของเรา

เว็บเบราว์เซอร์บางเว็บอาจอนุญาตให้คุณสามารถเปิดใช้งานคุณลักษณะ "ห้ามติดตามตรวจสอบ" ซึ่งจะส่งสัญญาณไปยังเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชมและระบุว่า คุณไม่ต้องการให้มีการติดตามตรวจสอบกิจกรรมทางออนไลน์ของคุณ ซึ่งจะแตกต่างจากการบล็อคหรือการลบคุกกี้ เนื่องจากเบราว์เซอร์ที่มีการเปิดใช้งานคุณลักษณะ "ห้ามติดตามตรวจสอบ" อาจยังคงยอมรับคุกกี้ ปัจจุบันยังไม่มีมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับวิธีการที่บริษัทต่างๆ ควรตอบสนองต่อสัญญาณ "ห้ามติดตามตรวจสอบ" ถึงแม้ว่าอาจมีบางบริษัทที่จะพัฒนาจุดนี้ในอนาคตก็ตาม และในขณะนี้เรายังไม่ตอบสนองต่อสัญญาณ "ห้ามติดตามตรวจสอบ" หากคุณดำเนินการดังกล่าวในอนาคต เราจะอธิบายวิธีการไว้ในคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ"ห้ามติดตามตรวจสอบ"

กลับไปด้านบน

เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง

เราอาจจัดหาลิงก์ไปยังเว็บไซต์และบริการของบุคคลที่สามอื่นๆ ที่อยู่ภายนอกการควบคุมของเราและไม่ได้อยู่ภายใต้คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้ เราขอสนับสนุนให้คุณตรวจสอบคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลที่โพสต์ไว้ในเว็บไซต์เหล่านั้น (และทุกเว็บไซต์) ที่คุณเยี่ยมชม

กลับไปด้านบน

ฟอรัมและห้องแชท

หากคุณมีส่วนร่วมกับฟอรัมการสนทนาหรือห้องแชทในเว็บไซต์ Cisco คุณต้องตระหนักว่าผู้อื่นจะสามารถมองเห็นข้อมูลที่คุณให้ในฟอรัมการสนทนาหรือห้องแชทดังกล่าว และอาจนำมาใช้ในการติดต่อกับคุณ ส่งข้อความอันไม่พึงประสงค์ให้กับคุณ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ Cisco และคุณไม่สามารถควบคุมได้ นอกจากนี้ โปรดตระหนักว่าฟอรัมและห้องแชทรายบุคคลอาจมีกฎหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม Cisco ไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่นใดที่คุณเลือกที่จะส่งให้กับฟอรัมเหล่านี้

กลับไปด้านบน

ความเป็นส่วนตัวของเด็ก

Cisco สนับสนุนให้พ่อแม่และผู้ดูแลเด็กมีบทบาทในการดูแลกิจกรรมออนไลน์ของเด็กๆ ในปกครองของตนเอง Cisco ไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากเด็กโดยไม่ได้รับการยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง หากคุณเชื่อว่าเราอาจมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่มีอายุอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องได้รับความยินยอมในประเทศของคุณแต่ยังไม่มีการยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครอง โปรดแจ้งให้เราทราบโดยใช้วิธีการที่อธิบายไว้ในส่วน ติดต่อเรา และเราจะใช้มาตรการที่เหมาะสมในการสืบสวนหาข้อเท็จจริงและจะแก้ไขปัญหาโดยทันที

กลับไปด้านบน

การยินยอมให้โอนถ่าย การประมวลผล และการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะที่ Cisco เป็นองค์กรระดับโลก เราจึงอาจโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปที่ Cisco ในสหรัฐอเมริกา ไปที่บริษัทย่อยของ Cisco ในทั่วโลก หรือไปที่บุคคลที่สามและบริษัทคู่ค้าด้านธุรกิจตามที่อธิบายไว้ข้างต้น โดยการใช้เว็บไซต์และโซลูชันของเราหรือการให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ กับเรา ถือว่าคุณยินยอมให้ถ่ายโอน ประมวลผล และเก็บข้อมูลดังกล่าวภายนอกประเทศที่คุณอยู่อาศัย และมาตรฐานในการปกป้องข้อมูลอาจแตกต่างกัน

Cisco รักษาความปลอดภัยของข้อมูลและทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลสามารถโอนถ่ายได้ทั่วโลกด้วยหลากหลายวิธี ก่อนหน้านี้ Cisco ได้รับการรับรองภายใต้ U.S.-E.U. กรอบโครงสร้างการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล (Safe Harbor Framework) และกรอบโครงสร้างการให้ความคุ้มครองในสหรัฐอเมริกาและสวิตเซอร์แลนด์ (US-Swiss Safe Harbor Framework) ตามที่กำหนดไว้โดยกรมพาณิชย์ของสหรัฐฯเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมการใช้และการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปและสวิสเซอร์แลนด์ แม้ว่าจะไม่จำเป็นต้องมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการปฏิบัติตามกฎหมายของvสหภาพยุโรปก็ตาม Cisco ได้รับการรับรองว่าบริษัทปฏิบัติตามหลักการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Safe Harbor Principles) สำหรับการประกาศ ตัวเลือก การโอนถ่ายข้อมูลต่อไป การรักษาความปลอดภัย ความถูกต้องของข้อมูล การเข้าถึง และการบังคับใช้ หากต้องการอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และหากต้องการดูใบรับรองของ Cisco โปรดเยี่ยมชมไซต์ของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล http://www.export.gov/safeharbor/ หลังจากคำวินิจฉัยชี้ขาดของศาลยุติธรรมยุโรปในวันที่ 6 ตุลาคม 2015 เกี่ยวกับความสมบูรณ์ตามกฎหมายของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และในแง่ของการพัฒนากรอบโครงสร้างของการกำกับดูแล Cisco อาจมีส่วนร่วมกับกรอบโครงสร้างอื่นๆ ที่อนุมัติโดยหน่วยงานการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเป็นครั้งคราว

กลับไปด้านบน

สิทธิ์ในการปกปิดข้อมูลส่วนตัวของแคลิฟอร์เนีย (California Privacy Rights) ของคุณ

ภายใต้มาตรา 1798.83 ของประมวลกฎหมายแพ่งแคลิฟอร์เนีย (California Civil Code) §ผู้อยู่อาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนียมีสิทธิ์ที่จะขอรายชื่อของบุคคลที่สามทั้งหมดที่บริษัทเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในระหว่างปีก่อนหน้านี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยตรงจากบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในแคลิฟอร์เนีย ในอีกนัยหนึ่ง กฎหมายกำหนดว่าหากบริษัทมีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีตัวเลือกให้ปฏิเสธหรือยินยอมให้บุคคลที่สาม (อย่างเช่น ผู้โฆษณา) ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด บริษัทอาจมอบข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้ตัวเลือกในการเปิดเผยข้อมูลให้กับคุณแทน

Cisco มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับตัวเลือกทางเลือก เรามีคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลที่ครอบคลุม และมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการปฏิเสธหรือยินยอมให้บุคคลที่สามใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยตรง ดังนั้น เราจึงไม่ต้องดูแลหรือเปิดเผยรายชื่อบุคคลที่สามที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดในช่วงปีที่ผ่านมา

หากคุณเป็นผู้อยู่อาศัยในแคลิฟอร์เนียและต้องการข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้ตัวเลือกในการเปิดเผยข้อมูลให้กับบุึคคลที่สาม โปรดส่งอีเมลคำขอของคุณให้กับเรา

กลับไปด้านบน

วิธีการติดต่อเรา

ความคิดเห็นของคุณมีคุณค่าสำหรับเรา หากคุณมีข้อสงสัยหรือความคิดเห็นกี่ยวกับคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล โปรด ส่งอีเมลให้กับทีมรักษาความเป็นส่วนตัวของเรา

กลับไปด้านบน

การปรับปรุงนโยบายสิทธิความเป็นส่วนตัวของ Cisco

เราอาจปรับปรุงคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลนี้เป็นครั้งคราว หากเราแก้ไขคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล เราจะโพสต์ฉบับปรับปรุงที่นี่ พร้อมวันที่ปรับปรุง คุณยอมรับที่จะเยี่ยมชมหน้าต่างๆ เหล่านี้เป็นระยะๆ เพื่อการรับทราบและการตรวจสอบเอกสารฉบับแก้ไขดังกล่าว หากเราดำเนินการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล เราอาจแจ้งให้คุณทราบด้วยวิธีการอื่นๆ ก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้ อย่างเช่น โดยการโพสต์การประกาศบนเว็บไซต์ของเราหรือโดยการส่งการแจ้งเตือน ด้วยการใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปหลังจากการแก้ไขดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ถือว่าคุณยอมรับการแก้ไขและจะปฏิบัติตาม

คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลของ Cisco มีการแก้ไขและโพสต์เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2016

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เวอร์ชันก่อนหน้านี้ของคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล