มีบัญชีแล้วใช่ไหม

  •   เนื้อหาเฉพาะตัว
  •   ผลิตภัณฑ์และการสนับสนุนของคุณ

ต้องการใช้บัญชีไหม

สร้างบัญชี

เทคโนโลยีเป็นดุจสะพานเชื่อมต่อที่นำเกษตรกรรายย่อยไปสู่โอกาสใหม่ๆ

มาดูวิธีที่ Digital Green และ Cisco กำลังช่วยให้เกษตรกรยกระดับคุณภาพชีวิตของตนให้พ้นจากความยากจน โดยอาศัยพลังแห่งเทคโนโลยีและความร่วมมือระดับรากหญ้าร่วมกัน

โซลูชันดิจิตอลของชุมชน เพื่อชุมชน

เกษตรกรรายย่อยผลิตอาหารกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของโลก ทว่าคนเหล่านี้คิดเป็น 80 เปอร์เซ็นต์ของประชากรที่ยากจนที่สุดในโลกเช่นกัน เราเชื่อว่า เมื่อเราร่วมมือกันและมอบเทคโนโลยีให้แก่ผู้คนในชุมชนชนบท คนเหล่านั้นจะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้พ้นจากความยากจนได้

• การสนับสนุนการเกษตรของเกษตรกรรายย่อยเป็นการเพิ่มการผลิตอาหาร เสริมสร้างความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจในท้องถิ่น บรรเทาความยากจน และลดความอดอยากทั่วโลก

• ข้อมูลขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ระบุว่า การลงทุนในภาคเกษตรกรรมลดปัญหาความยากจนและความอดอยากอย่างได้ผลมากกว่าการลงทุนในภาคส่วนอื่นๆ ถึง 5 เท่า

• นับตั้งแต่เปิดตัวในปี 2008 Digital Green ได้เข้าถึงครัวเรือนเกษตรกรมากกว่า 1.8 ล้านครัวเรือนทั่ว 3 ทวีป

เราจะทำงานร่วมกันต่อไปเพื่อรักษาคำมั่นสัญญาเมื่อแรกก่อตั้งที่ว่า เราจะเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้พ้นจากความยากจน

Rikin Gandhi ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการบริหาร Digital Green

เชื่อมต่อเกษตรกรกับตลาด

การเพิ่มการผลิตอาหารเป็นเพียงขั้นตอนแรกในการหลีกหนีจากวงจรแห่งความยากจน การขายผลผลิตให้เร็วที่สุดในราคาที่ดีที่สุด คือ กุญแจสำคัญในการสร้างชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับเกษตรกรและครอบครัว

ในปี 2016 Cisco เริ่มให้การสนับสนุน Loop ซึ่งเป็นบริการขนส่งร่วมสู่ตลาดสำหรับเกษตรกรของ Digital Green เมื่อครั้งเป็นโครงการนำร่องในรัฐพิหาร ประเทศอินเดีย บริการนี้ช่วยให้เกษตรกรสามารถขอรถกระบะเก็บผลิตผล นำไปส่งที่ตลาด และรับเงินผ่านมือถือในวันเดียวกัน

การประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายด้วย Loop ช่วยให้เกษตรกรมีเวลาทำงานในไร่สวนเทือกนามากขึ้น โดยไม่ต้องเสียเวลามากนักไปกับการคอยตามเก็บเงิน Loop ได้ขยายการให้บริการจากอินเดียไปยังบังกลาเทศและเอธิโอเปีย โดยเข้าถึงเกษตรกรมากกว่า 26,000 ราย และมียอดขายถึง 14 ล้านดอลลาร์

 

รายได้เพิ่มขึ้น 13 เปอร์เซ็นต์

Loop ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นถึง 13 เปอร์เซ็นต์เนื่องจากการขนส่งที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเข้าถึงตลาดได้ดียิ่งขึ้น

หนทางสู่การลดความอดอยากเป็นศูนย์

ตลอดระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า Digital Green ตั้งเป้าที่จะเพิ่มรายได้ 25 เปอร์เซ็นต์อย่างยั่งยืนสำหรับเกษตรกรรายย่อยทั่วโลก