Har du ett konto?

  •   Anpassat innehåll
  •   Dina produkter och support

Behöver du ett konto?

Skapa ett konto

Förbättra den mobila produktiviteten. Digitalisera din verksamhet.

Digitalisera verksamheten för små till medelstora företag, för säkra interna och kundfokuserade nätverk. Växande företag får bättre kontakt med kunder och förbättrar den mobila arbetsstyrkans produktivitet.

Det finns ingenting som är mer spännande än att driva ett eget företag, men det kräver en investering i såväl tid som teknik. Genom att digitalisera ditt företag kan du bygga en stabil och säker grund för affärsutveckling på en rad interna och kundfokuserade områden som då blir framtidssäkrade mot digitala störningar och klarar kraven från väl anslutna kunder och en mobil arbetsstyrka.

Att maximera ditt företags möjligheter kan tyckas svårt, men digitalisering av verksamheten är en enkel lösning som höjer produktiviteten och vänder utmaningar till affärstillfällen. Det kan dessutom vara så enkelt som att...

Bygga ut anslutningsmöjligheterna

Möjligheten att ansluta är en hörnpelare i den sömlösa digitala strukturen. Genom att integrera alla funktioner – säkerhet, automatisering, samarbete och analys – genom hela rörelsen kan du engagera kunderna, ge de anställda styrka och snabbare utnyttja olika möjligheter med bättre insikt och mer målinriktade åtgärder. Möjligheterna ökar i takt med att allt fler enheter blir anslutna (tänk till exempel på klockor, kylskåp och tv-apparater), arbetsplatserna ”flyttar” till digitala utrymmen och företagen drar nytta av en kundbas som alltid är tillgänglig och som ständigt konsumerar. Möjligheten att ansluta håller på att förändra de traditionella arbetsplatserna, affärsmetoderna och förväntningarna från personal och kunder och innebär en enorm omvandling som företagen måste omfamna för att förbli konkurrenskraftiga i framtiden.

Tämja en uppsjö av data

Med större anslutning följer en stor mängd potentiella möjligheter, men bara om man förstår sig på alla dessa data. Över 50 miljarder föremål och enheter beräknas vara anslutna till internet år 2020, och det betyder att europeiska företag kommer att få tillgång till stora mängder data som kan hjälpa dem att höja produktiviteten och driva innovationer framåt. Halva utmaningen för företagen ligger i att omvandla data till stora idéer. Som tur är finns det smarta analysverktyg som kan bearbeta och visa mängder av information i form av lättförståeliga och tydliga resultat som hjälp för att fatta affärsbeslut. Faktum är att med rätt analys kan beslut fattas med större exakthet och på kortare tid vilket ger ett försprång framför konkurrenterna. Genom att använda analysverktyg för att strukturera data kan ett företag uppnå kortare tid till marknaden, bättre lyhördhet och större påverkan på resultatet.

Tillfredsställa de kunniga digitala konsumenterna

Nu för tiden är alla anslutna hela tiden. Kundernas förväntningar på den digitala upplevelsen har skjutit i höjden och nyckfulla kunder överger snabbt varukorgar, frågeformulär och webbsidor. Det är därför mycket viktigt att kunna ge kunderna en sömlös digital upplevelse genom flera kanaler. På så sätt kan du säkra och hålla kvar lojaliteten gentemot ditt företag. Ännu mer centralt är att om företagets digitalt engagerade kunder blir tillfredsställda kan man få en bättre förståelse av deras val och beteenden, vilket ger bättre kunskaper inför framtida inköp, produktutveckling och erbjudanden. Detta kan i sin tur utnyttjas för att skapa fler återköp, bygga upp lojaliteten och stärka företagets rykte. Många nätbutiker gör det här extremt bra med sofistikerad, personlig direktreklam som bygger på surf- och köphistorik vilket ger en redigerad och integrerad kundupplevelse som håller kunden engagerad och därmed mer benägen att köpa.

Göra ditt team tekniskt avancerat

Den traditionella arbetsplatsen är sakta på väg att gå i pension och ersätts steg för steg av utrymmen spridda över flera platser, en del helt digitala, där människor ansluter sig, samarbetar och jobbar. Under tillväxtperioder ser man ofta begränsningarna i hur företaget stöder sin arbetsstyrka. Genom att observera klämpunkter och snabbt hitta lösningar kan du se till att ditt företag förblir smidigt och konkurrenskraftigt. En mobil, digital arbetsstyrka kan jobba säkert från vilken plats som helst och tillsammans med vem som helst. Genom att erbjuda personalstyrkan större flexibilitet kan man göra den nöjdare och mer produktiv, så att företaget kan locka till sig och behålla de bästa medarbetarna. Med rätt teknik kan ditt team dessutom bättre samverka med och engagera kunderna, förkorta svarstiderna, höja effektiviteten och göra kunderna nöjdare – faktorer som alla påverkar resultatet positivt.

Hitta flexibla programvarulösningar

Problem med programvara utgör en stor frustration för företagen. Faktum är att våra undersökningar visar att företagsägare och företagsledningar tycker att uppgraderingar, abonnemang och licenser hör till de största IT-utmaningarna. Snabbt växande företag söker sig i allt högre grad till molnlösningar för att kunna hålla takten med de digitala kraven. De flexibla förbrukningsmodeller som många molnlösningar erbjuder löser många av de problem som ofta är kopplade till programvara, till exempel dyra uppgraderingar, fluktuerande kostnader och för många eller för få licenser. Molnlösningarna utgör ett praktiskt svar på IT-problemen för många företag och sparar tid och pengar som då i stället kan användas på andra affärsområden.

Anmäl dig för att få e-post med aktuell branschinformation, kampanjer och erbjudanden för växande företag.