Har du ett konto?

  •   Anpassat innehåll
  •   Dina produkter och support

Behöver du ett konto?

Skapa ett konto

Stöd för teknisktillväxt för växande företag

Säkra digitaliseringslösningar för små till medelstora företags verksamhet. Så här hanterar du molnsäkerhet för mindre företags och ämnesexperters nätverksenheter.

Det är goda tider. Ditt företag växer. Faktum är att det har vuxit ur sitt nuvarande utrymme och behöver flytta. Även om det rent praktiskt kan vara tidskrävande att flytta kan det också vara riktigt kul. Att byta miljö kan återuppliva ditt team och med en ny arbetsyta följer möjligheten att uppgradera kontorets planlösning, möbler, inredning... och IT. Flytten till ett nytt kontor är ett perfekt tillfälle att utvärdera hur företaget arbetar och införa ny infrastruktur och nya system som kan få en positiv inverkan på verksamheten.

Arbeta smartare

Även om du förmodligen tänker mycket just på de nya lokalerna är det också dags att fundera på vilka andra ställen personalen kan jobba från. Utställningslokalen? Resan? En digital, mobil arbetsstyrka är mer flexibel och anpassningsbar och ofta också mer kreativ, produktiv och nöjd.

Ciscos undersökningar visar att alltför många växande företag i Europa inte utnyttjar de fördelar som finns med en mobil arbetsstyrka, även om de vet hur en sådan kan vara till hjälp. Många företagare har inte anammat distansarbete, vilket betyder att de anställda fortfarande måste komma till kontoret för att jobba i stället för att fjärransluta sig. Om du gör förändringar redan nu kan ditt företag dra nytta av den framtida tillväxt som mobiliteten erbjuder.

Arbeta tillsammans

Tekniken kan föra de anställda samman oavsett var de befinner sig, såväl innanför som utanför kontorets väggar. Trots det har vi upptäckt att många företagare inte har någon programvara för samarbete som gör att de anställda kan arbeta tillsammans med olika dokument.

Videokonferenslösningar somWebEx och programvara för virtuella konferensrum som Spark gör att dina team kan träffas ”personligen” (vilket sparar tid och pengar genom att de slipper resa) och att de kan dela och samarbeta om dokument i realtid. Kommunikationsappar som Jabber hjälper dina team att hålla kontakten genom direktmeddelanden, statusuppdateringar i realtid, skrivbordsdelning och videokonferenser, vilket skapar ett helt nytt ”kontorsutrymme” som inte upptar något utrymme alls.

Förenkla konfigurationen och hanteringen

Ciscos undersökningar visar att nätverkshanteringen kan vara problematisk för många växande företag: en del av ägarna skulle vilja ha mer IT-expertis i företaget och strax över 30 % har inga IT-resurser alls. Nätverkshanteringen har kommit långt och är numera betydligt enklare, såväl på plats som i molnet. Men nu är det dags att börja genomföra förändringar – nätverket är den grund som företaget står på, och genom att välja rätt hanteringslösning öppnar du en helt ny värld av flexibilitet och potential.

Skydda och förebygg

När ditt företag växer gör också den mängd data företaget lagrar och bearbetar det.Det är livsviktigt att kunna skydda kunduppgifter och annan känslig information som du inte vill att någon annan ska få tag i. Intrång i nätverket kan dessutom innebära driftstopp under avbrottstiden och stora problem vid upprensningen. Matematiken är enkel: att investera i säkerhet är att investera i förebyggande, vilket innebär att du kan koncentrera dig på verksamheten i vetskapen att nätverket är skyddat.

Spara utrymme

Medan du räknar skrivbord kan du fundera på hur mycket som har förändrats. Den tid då alla behövde ett eget skrivbord med en gigantisk dator på är sedan länge förbi. Ett helt trådlöst kontorsutrymme innebär att du kan tillgodose behoven hos en rad olika typer av personal – deltidsanställda, säljare, konsulter och entreprenörer – och deras olika enheter. Du måste naturligtvis se till att skydda nätverket, så det är ett måste att införa användaridentifiering, brandväggar och andra säkerhetsåtgärder som håller takten med de ökande kraven.

Spara energi

Att hålla nere kostnaderna för att driva utrymmet innebär högre vinst. Energikostnaderna är främst kopplade till belysning, uppvärmning, nedkylning och användning av datorer, och samtliga skulle kunna styras av nätverket. Detta är möjligt med hjälp av ny teknik, med den oväntade fördelen att företaget blir mer miljövänligt samtidigt som du sparar pengar.

Så innan du börjar packa flyttkartonger kanske du ska stanna upp och tänka lite kring förnyelsen av företagets IT-behov, såväl nu som i framtiden. Om du tänker framåt innan du flyttar kommer verksamheten att tacka dig.

Anmäl dig för att få e-post med aktuell branschinformation, kampanjer och erbjudanden för växande företag.