Har du ett konto?

  •   Anpassat innehåll
  •   Dina produkter och support

Behöver du ett konto?

Skapa ett konto

Hur Cisco hjälper ambitiösa, växande företag att utvecklas

Skräddarsydda IT-lösningar för att stödja små och medelstora organisationers tillväxt. Digital omvandling av företagsnätverk för växande företag, med integrering av äldre infrastruktur.

Växande företag har normalt mycket begränsade resurser att investera i ny teknik. Varje IT-investering måste ha ett långsiktigt värde och tekniken måste utnyttjas till fullo för att företaget ska kunna uppnå så många konkurrensfördelar som möjligt.

Förbered inför framtiden redan i dag

Ansvaret att utforska nya tekniker och hålla takten med ökande kundförväntningar brukar falla på de IT-ansvariga. De måste även undersöka hur nya verktyg påverkar hur de anställda arbetar och samarbetar, samt utvärdera hur lätt det är att integrera dessa med den infrastruktur som redan finns. Samtidigt måste de se till att hålla den totala ägandekostnaden så låg som möjligt.

En lösning för varje problem

De goda nyheterna är att IT-ansvariga hos växande företag hittar ett fullständigt utbud av lösningar hos Cisco som kan uppfylla verksamhetens behov – så att de kan få mer gjort med mindre resurser. Tänk på följande när du ska välja rätt IT-lösningar som kan hjälpa dig att ligga i framkanten och dra full nytta av den digitala omvandlingen:

1. Ansluta det moderna företaget

Tillväxten av anslutna enheter, IoT och molnprogram ökar kraven på att växande företag ska anpassa sina nätverk till den nya digitala verkligheten. Här är det av yttersta vikt att ha ett snabbt, pålitligt och flexibelt nätverk – ett nätverk som klarar av verksamhetens olika användar- och programkrav.

IT-ansvariga måste kontrollera om deras nätverkslösningar kan distribueras och uppgraderas på ett smidigt sätt så att det inte blir några avbrott i affärsverksamheten. Här ingår trådlösa produkter som den nya generationens åtkomstpunkter, som företag kan använda för att på ett enkelt sätt lyfta nätverksfunktionerna utan att för den skull dra på sig ytterligare utgifter för uppgraderingar av nätverk eller kablar.

Det är även viktigt att tänka på att det ska vara lätt att hantera, speciellt om det gäller växande företag som inte har ett särskilt IT-team inom företaget. Cisco-switchar är till exempel enkla att distribuera och hantera, och kan hjälpa företag att reducera arbetstimmarna för att testa och konfigurera switchar med 75 %.1 De förser även IT-ansvariga med en mer omfattande insyn och kontroll över program, och möjlighet att prioritera verksamhetskritisk datatrafik i nätverket.

2. Främja samarbete i den digitala arbetsstyrkan

Teknik för samarbete har blivit absolut nödvändigt på den moderna arbetsplatsen. I dagens digitala affärsmiljö krävs integrerade kommunikationsverktyg som främjar smidigt samarbete (både på och utanför kontoret) och driver på produktivitetsfördelar, förbättrar arbetsflöden och minimerar rörelsekostnaderna.

Ett integrerat tillvägagångssätt för samarbete kan samtidigt ge snabbare åtkomst till information, vilket förbättrar företagets gensvar på kundernas krav samt ökar konkurrenskraften.

IT-ansvariga hos växande företag bör arbeta proaktivt för att underlätta samarbete över olika plattformar. De senaste molnbaserade samarbetslösningarna för företag, till exempel Cisco Spark, kan enkelt distribueras för att kombinera webbkonferenser, telefoni och meddelandeprogram på en och samma plattform. Det innebär effektivt samarbete på ett enkelt, kostnadseffektivt och prenumerationsbaserat sätt.

3. Servrar i rätt storlek som uppfyller föränderliga krav

Oavsett om växande företag kör verksamheten på en enstaka kontorsserver med baslagringsfunktioner eller om de måste hantera datorresurser på fler än en plats, måste IT-infrastrukturen kunna uppfylla föränderliga krav. I arbetet med att välja den perfekta serverplattformen måste de undersöka lösningar som ger flexibilitet att skala upp serverresurserna i takt med att verksamheten växer, i stället för att sitta fast med tekniker som inte går att ändra.

IT-ansvariga hos växande företag kan dra nytta av Cisco-servrarnas pålitliga och överlägsna funktioner för att lyfta både flexibilitet och innovation. Ciscos rackswitchar i C-serien kombinerar databehandlings-, nätverks- och lagringsfunktioner, och ger en startpunkt för en enhetlig databehandlingsplattform som matchar serverresurser med arbetsbelastningar på det mest effektiva och kostnadseffektiva sättet.

4. En stark nätverksgrund för säkerhet

Säkerhetshot blir alltmer omfattande och avancerade, och utgör ett stort problem för företag i alla storlekar. Dataintrång och utpressningsangrepp har en direkt inverkan på slutresultatet och kan leda till betydande förluster i intäktsmöjligheter. 29 % av världens företag som har utsatts för dataintrång rapporterar att de har gjort vinstförluster.2 Växande företag letar nu efter helomfattande lösningar som kan förstärka hotskyddet och förbättra säkerhetsberedskapen.

Det räcker inte längre med konventionellt skydd. Nu är det upp till IT-ansvariga att bygga upp ett starkare och mer fullständigt hotskydd över hela nätverkets perimeter, och att agera snabbt utan att överbelasta IT-budgeten.

I dagens hotlandskap är det viktigt för företag att snabbt kunna identifiera och åtgärda potentiella hot över nätverket. Ciscos produktportfölj har inbäddade säkerhetsfunktioner som ger IT-ansvariga möjlighet att enkelt styra nätverksåtkomst, öka insyn och snabbare identifiera och stoppa angrepp. Med Ciscos sammankoppling av enheter får du dessutom ytterligare ett lager skydd mot målinriktade och beständiga angrepp från skadlig kod.

5. Molnhanterad IT för enklare och snabbare distribution

Tänk om du kunde ha bättre insyn och realtidshantering av IT-resurserna över hela nätverket under en enda transparent panel. Det kan du ha med en centraliserad molnhantering för säkerhets-, nätverks- och programkontroll.

Med nätverksenheter som hanteras centralt från molnet kan växande företag minimera driftskostnaderna och förenkla vardagliga uppgifter och IT-administration. Molnhanterade lösningar ger även IT-ansvariga tillgång till kraftfulla och intuitiva verktyg för att styra användaråtkomst, program och enheter, eller till och med öka den trådlösa kapaciteten på bara några minuter, från i stort sett valfri plats.

Möjligheterna är oändliga när det gäller att dra nytta av teknik i företagsklass för att hålla takten med föränderliga krav och affärsmetoder. Det är bara några få exempel på hur vår portfölj kan hjälpa dig att få kontroll över företagets IT-investeringar och välja lösningar med rätt storlek och rätt pris som bidrar till tillväxt i digitala tider. Är du redo för enkel, smart och säker IT?

Anmäl dig för att få e-post med aktuell branschinformation, kampanjer och erbjudanden för växande företag.