Har du ett konto?

  •   Anpassat innehåll
  •   Dina produkter och support

Behöver du ett konto?

Skapa ett konto

Utforska växande företags IT-svårigheter

Maximera växande företags effektivitet, intäkter och kundnöjdhet genom digital omvandling. Investeringar i digital teknik och system för växande företag.

Dagens värld har genomgått en stor förändring med bland annat digitalisering, automatisering och internet. Företagens framgångar beror i allt större utsträckning på att man inte bara använder IT för normala funktioner, utan även för att maximera effektivitet, intäkter och kundnöjdhet.

Växande företag vill kunna dra full nytta av IT för att genomföra den digitala omvandlingen. Växande företag vill kunna dra full nytta av IT för att genomföra den digitala omvandlingen. Innan det går att genomföra allt detta finns det några hinder som måste undanröjas för företagets IT-ansvariga.

1. En liten IT-miljö som ökar i densitet och komplexitet

Det kan vara överraskande, men även växande företag kan ha IT-system med hög komplexitet. Det blir allt vanligare med Bring Your Own Device (BYOD), molnanvändning och användarförväntningar om tillgänglighet dygnet runt. Därför är det inte lätt att hantera infrastrukturen och nätverket, och det innebär dessutom ett enormt ansvar. Det finns många sårbarheter för avbrott, dataförlust och hot. Om något inte fungerar, till exempel om en server kraschar, är det en mardröm både för IT-ansvariga och användare.

2. Begränsad IT-personal

I större företag är det flera personer på IT-avdelningen som delar ansvaret. Men de flesta växande företag har antingen bara en IT-ansvarig eller ett litet team som kanske inte ägnar sig åt IT på heltid. Andra växande företag har inte särskild IT-personal alls, utan det är samma personer eller grupp som sköter både IT och andra uppgifter. Men oavsett hur IT-hanteringen ser ut, är det vanligt att IT-resursernas kapacitet överbelastas när de hanterar en komplicerad IT-miljö som stöder verksamheten.

3. Överkomplicerade IT-lösningar som inte är användarvänliga

Heltidsanställda IT-ansvariga hos växande företag är ofta generalister och inte specialister. Det kan vara överväldigande med alla finesser i komplicerade IT-produkter, särskilt om produktens funktioner lägger större tyngdpunkt på själva tekniken och inte användarvänlighet. Implementeringen kan ta för lång tid eller bli för komplicerad, vilket kan medföra förseningar för växande företag som snabbt behöver införa mer avancerad teknik när de utökar verksamheten.

4. Kommunikation med affärsdelen

Även när chefer eller vd:ar hos växande företag lägger stor vikt på IT som en del av verksamheten, är de bara engagerade om tekniken ger mervärde och resultat för företaget. Annars förblir IT en tjänstefunktion och ett kostnadsställe. IT-ansvariga måste prioritera förmågan att på ett meningsfullt och verklighetstroget sätt uttrycka implementeringsarbetet i siffror och logik som företagsägare kan ta till sig, till exempel i form av kostnadsbesparingar, förkortad tid till lansering och ökad tillväxt.

5. Begränsade IT-budgetar

Sist men inte minst finns hindret som kan få alla ansträngningar att åtgärda de fyra nämnda utmaningarna att spåra ur. IT-ansvariga vill naturligtvis att inköp ska vara prisvärda, inte bara när det gäller själva kostnaden utan även på längre sikt, från underhåll till total ägandekostnad och avkastning på investeringen. Men det uppstår ett dilemma när företaget expanderar aggressivt eller ändrar strategi. Produkter som har tillräcklig skalbarhet kan ha priser som ligger utanför företagets budget, och produkter som har rätt prisintervall kanske inte har nödvändiga funktioner som kan uppfylla företagets föränderliga behov.

I takt med att växande företag blir mer beroende av IT, ökar även trycket på företagets IT-ansvariga. Med den ökande efterfrågan på digital omvandling kommer belastningen från de här fem utmaningarna bara att bli mer intensiv.

Växande företag behöver IT-produkter som är enkla att hantera och som inte tummar på prestanda till förmån för priset. Men vilka egenskaper ska IT-ansvariga hos växande företag koncentrera sig på när de letar efter enkla och smarta lösningar?

  • Enkel: Det innebär för den skull inte bristfälliga funktioner. Det innebär i stället produkter som har anpassat den senaste tekniken för växande företag. Det måste gå snabbt och lätt att konfigurera dem. Men när produkterna har distribuerats måste det även vara enkelt för IT-ansvariga att underhålla och skala upp dem framöver. Det sparar både tid och kostnader och orsakar mindre problem när verksamheten måste ta till sig nya trender som mobilitet och molnanvändning.
  • Smart: Produkterna måste vara lätta att använda och säkra, samt ha funktioner för att spåra och samla in insikter på en granulär nivå. Då kan IT-ansvariga arbeta och reagera snabbare så att verksamheten i sin tur kan bli mer flexibel och uppnå resultat utan att tumma på säkerheten. Om det till exempel gäller en anslutningslösning ska IT-ansvariga lätt kunna tillhandahålla säker och pålitlig åtkomst för användare så att de kan ansluta trådlöst till företagsnätverket och dra nytta av maximal mobilitet. Samtidigt måste IT-ansvariga behålla både kontroll och översikt så att de kan driva igenom policyer och övervaka enhetsaktiviteter.

IT-ansvariga hos växande företag ska aldrig behöva välja mellan budget och funktioner för verksamheten. Alla Cisco-produkter och -lösningar erbjuder kraftfulla tekniker i företagsklass som kan anpassas efter växande företags behov och budget, vare sig det gäller samarbete, molnhantering eller anslutningsmöjligheter. IT-ansvariga kan hantera utmaningarna på ett mer kostnadseffektivt sätt, och känna sig trygga i förvissningen om att tekniken är både skalbar och säker. Nu behöver IT-ansvariga hos växande företag inte längre bekymra sig för grundläggande funktioner utan kan äntligen börja fokusera på att vara en strategisk partner till företagsägaren.

Anmäl dig för att få e-post med aktuell branschinformation, kampanjer och erbjudanden för växande företag.