Guest

Products & Services

Fördelar med switchar

Förvandla ditt nätverk till en strategisk tillgång

Ciscos switchningslösningar är hörnstenarna i den gränslösa nätverksarkitekturen. Utbyggbara plattformar och intelligenta tjänster levererar tillsammans enastående affärsmässigt värde till nätverksanslutna organisationer i alla stolekar och branscher.

Ta reda på hur switchningslösningar och gränslösa nätverk kan ge dig en betydande avkastning på din investering. Läs Forresters TEI-utvärdering och använd den tillhörande kalkylatorn för att se hur mycket du kan spara.

Leverera positiva användarupplevelser

Dagens användare är mobila och visuella. De är interna medarbetare och externa partner och kunder. Oavsett plats, tillämpning eller informationsström ger Ciscos switchningslösningar de anslutna användarna nätverksupplevelser med konsekvent hög kvalitet. Detta ökar slutanvändarnas produktivitet, tillfredställelsenivåer samt interaktion och resultat i affärssystemen.

Överlägsna åtkomst- och tjänstenivåer

I vårt nätverksanslutna affärsliv är det absolut nödvändigt att ha snabb, tillförlitlig åtkomst till alla resurser överallt och när som helst. Ciscos switchningslösningar producerar maximal drifttid, hög genomströmning, snabb implementering, förbättrad åtkomst samt automatisk drift. Ciscos expertmässiga designråd och supporttjänster hjälper dig uppnå dina utlovade nätverksprestanda.

Minska energikostnaderna och resursutnyttjandet

Ciscos switchningslösningar erbjuder ett stort urval av gröna IT-alternativ för hållbara förmåner. Här är några av dem:

  • Energisparande design
  • StackPower-teknik
  • Optimerade video- och virtualiseringstjänster
  • Förlängd produktlivslängd

Switchningsprogramvaran Cisco EnergyWise möjliggör energihantering i både IT- och kontorsanläggningar (VVS, belysning). Cisco EnergyWise kan reducera dina energikostnader med upp till 30 procent, samtidigt som utsläppen av växthusgaser och koloxidutsläppen minskas.

Gör plats för affärsmässiga och IT-förändringar

Verksamhetsprocesser och -mål drabbas alltid av krav på förbättringar. Ciscos switchningslösningar ger dig möjlighet att reagera snabbt på nya verksamhetskrav. Skalbara prestanda, integrerade tjänster och flexibla konfigurationer erbjuder fortlöpande säker, tillförlitlig och förenklad kommunikation i en föränderlig miljö.

Implementera säkerhet och compliance

Säker åtkomst är ytterst viktigt i en värld med allmänt utbredda hot. Ciscos switchningslösningar är utformade för att låsa fast information, godkänna användarrörelser och lindra många former av hot. VLAN, TrustSec, MACsec, brandvägg, intrångsskydd och Control Plane Policing är några av de grundläggande säkerhetsfunktionerna i Ciscos switchar.

Leverera överlägset investeringsskydd

Ciscos switchningslösningar är utformade för att betjäna din organisation nu och i framtiden. Skalbara, tjänsterika Catalyst- och Nexus-switchar anpassas till nya IT- och verksamhetskrav. Stegvisa uppgraderingar kan utföras med hjälp av teknik som switchövervakare, tjänstemoduler, StackWise, programbaserade tjänster och gränssnittskomponenter som kan återanvändas eller bytas ut med lätthet.

Ciscos mobilitetslösningar

Det enkla, smarta, säkra sättet att revolutionera arbetsplatsen, förbättra för medarbetarna och engagera kunderna.

Läs mer

Skapa toppmodern vård

Leverera ofördröjda kliniska tillämpningar och vital hälsoinformation.

Läs fallstudie