Guest

Qbranch först i Europa med ACI-baserat datacenter

Svenska IT-bolaget Qbranch är först i Europa med att bygga ett datacenter baserat på Cisco UCS (Unified Computing System) och ACI (Application Centric Infrastructure). Lösningen är satt i drift under november månad och är en strategisk satsning i Qbranchs mål att vara den ledande leverantören av hybrid IT i Norden.

ACI är Ciscos revolutionerande system för att skapa programmerbarhet i nätverk och datacenter. Sedan lanseringen för ett år sedan har många kunder tittat på plattformen med stort intresse. Svenska Qbranch är den första kunden i Europa som nu använder plattformen i full skala.

– För att vidareutveckla och förbättra våra moln- och hybrida IT-driftstjänster med fokus på säkerhet, prestanda, skalbarhet och kostnadseffektivitet har vi byggt en ny infrastrukturplattform. Vid val av lösning var det naturligt för oss att titta på den absolut modernaste tekniken för att även fortsättningsvis ligga i framkant, säger Erik Sohlman, ansvarig för nät och kapacitetsplattformar på Qbranch.

ACI abstraherar de underliggande delarna och komplexiteten i datacenter och nätverk och gör det därmed möjligt att skapa en programmerbarhet i hela nätverket. Genom ett gemensamt gränssnitt kan nätverkets alla resurser styras och kontrolleras på ett policybaserat sätt. Det gör att standardiseringen och automatiseringen i hela datacentret blir avsevärt högre.

– ACI ger oss möjligheter att automatisera, kontrollera och effektivisera hur vi arbetar samt minskar risken för fel och ökar kvalitén i drift och leverans. ACIs centrala kontroller (APIC) ger oss en bra översikt på hur systemet och dess resurser utnyttjas och fungerar, säger Erik Sohlman. Vi kommer att kunna hantera deploy, förändring och felsökning av våra kundtjänster snabbare än tidigare.

Qbranch har integrerat ACI med legacy-system för att säkra befintlig infrastruktur och utveckling av nuvarande kundlösningar. Qbranchs lösning är byggd som en fabric som spänner över två geografiskt skilda datahallar i Stockholm för att säkerställa tillgänglighet och kvalitet. Genom att använda ACI integrerat med Cisco UCS som serverplattform tillsammans med virtualiseringslösningar från Microsoft och VMware så kan Qbranch leverera molntjänster från egna datacenter tillsammans med publika molntjänster, så kallade Hybrid Cloud.
För Qbranch är denna satsning på UCS och ACI en strategisk framtidssatsning. Miljön i framtiden kommer att bli allt mer komplicerade med olika former av samverkan mellan privata och publika moln.

– Qbranch har som mission att utmana det traditionella vilket stämmer väl med Ciscos strategi hur datacenter ska byggas för att möta kunders behov i framtiden. Cisco har även sin egen lösning för integration av molntjänster i Cisco Intercloud som stödjer Qbranchs mål att vara den ledande leverantören av hybrid IT i Norden, säger Fredrik Hesslevik, vd Qbranch Services. Vi känner oss trygga i att bygga vår plattform kring Ciscos tekniker och innovationer.

Mer information


Läs mer i det amerikanska pressmeddelandet.

För mer lokal information kontakta:

Greger Jerlehagen, datacenteransvarig, Cisco AB
E-post: greger@cisco.com
Mobil: 070 605 92 13

Vi kan hjälpa dig