Guest

76 procent av all datacentertrafik går i molnet om fem år

De närmaste fem åren kommer datacentertrafiken att nära tredubblas och trafiken i molnet kommer att stå för 76 procent av all trafik i datacentren 2018. Det visar Cisco Global Cloud Index som nu presenteras för fjärde året i rad.

Cisco Global Cloud Index visar att molntrafiken och lagringen i molnet kommer att fortsätta öka kraftigt fram till 2018. Rapporten visar också att användningen av privata moln kommer fortsätta att vara större än användningen av publika moln. 2018 kommer hälften av världens befolkning att ha access till internet i hemmet och mer än hälften av dessa kommer att använda personlig lagring i molnet.

– Trafiken i datacentren kommer fortsätta att öka kraftigt. Däremot är det fortfarande en väldigt liten del av all producerad data från uppkopplade saker som sedan förs över till datacentren för lagring och analys. Här finns en fantastisk affärspotential att analysera och producera intelligent data och skapa ett affärsvärde kring detta, säger Frida Rössel, Cloud Sales Specialist på Cisco i Sverige.

Sverige molnanpassat

Antalet länder som anses vara ”molnanpassade” baseras i rapporten på möjligheterna att nyttja molntjänster och hur pass avancerade molntjänster som kan nyttjas över en internetförbindelse (fast eller mobil sådan). Molntjänster kategoriseras som “bastjänster”, “mellantjänster” och “avancerade tjänster” utifrån vilka krav de ställer på bandbredd och fördröjning. Sverige kvalar in bland topp fem i västra Europa med ner- och uppströmsvärden för fasta nät på 31 megabit per sekund respektive 16 megabit per sekund samt 43 ms i fördröjning, vilket är väldigt goda förutsättningar för att använda avancerade molntjänster.

Fler resultat från rapporten:

  • Den totala datacentertrafiken ökar från 3,1 zettabyte per år 2013 till 8,6 zettabyte per år 2018, en årlig ökningstakt på 23 procent.
  • Den globala molntrafiken växer snabbare än den globala datacentertrafiken. 2013 motsvarade molntrafiken 54 procent av all trafik i datacentren och 2018 kommer den att stå för 76 procent av den totala datacentertrafiken.
  • 2018 kommer 69 procent av kapaciteten att gå i privata moln, en minskning från 78 procent 2013. 31 procent av kapaciteten kommer att gå i publika moln, en ökning med 22 procent från 2013.

Läs mer i det amerikanska pressmeddelandet.

För mer lokal information kontakta:

Frida Rössel, Cloud Sales Specialist på Cisco Sverige
E-post: frossel@cisco.com
Mobil: 076-100 55 77

Vi kan hjälpa dig