Guest

Cisco lanserar branschens första hotfokuserade brandvägg

Nu kommer den första säkerhetsprodukten från Cisco med funktionalitet från Sourcefire - redan nio månader efter integrationen av de två företagen. Det resulterar i branschens första hotfokuserade multifunktionella brandväggslösning, Cisco ASA med FirePOWER services, som skyddar mot alla de IT-relaterade hotbilder ett företag kan råka ut för.

Cisco ASA med FirePOWER services kombinerar Ciscos beprövade brandväggar med Sourcefires Next-Generation IPS och Advanced Malware Protection för ett integrerat skydd mot säkerhetshot, både före, under och efter en attack. I och med lanseringen av branschens första hotfokuserade nästa generations brandvägg (Next Generation Firewall, NGFW) förändrar Cisco nu skyddet mot sofistikerade hot. 

– Företagen måste tänka om när det gäller säkerhet. Problemen kommer fortsätta att öka i och med att antalet uppkopplade enheter kommer att öka till 50 miljarder de närmaste sex åren, säger Niclas Molander, säkerhetsexpert på Cisco i Sverige.

Fram till nu har befintliga nästa generationens brandväggar fokuserat på policy- och applikationskontroll och inte haft förmågan att skydda mot avancerade attacker och nolldagsattacker. Cisco ASA med FirePOWER services förändrar detta genom ett hotfokuserat förhållningssätt och ökad transparens i nättrafiken.

Med Cisco ASA med FirePOWER services ser brandväggen mer av trafiken i nätverket och hela säkerhetsarbetet automatiseras, vilket minskar både kostnaderna och komplexiteten med att driva säkerhet i ett företag.

Ökad transparens

Cisco ASA med FirePOWER ger fullständig koll på vad som finns i nätverket, från användare, mobila enheter, appar på klientsidan och virtuell M2M-kommunikation till sårbarhet, hot, webbadresser och annan viktig telemetri. Administrationsverktyget ger användaren en komplett överblick och detaljerade rapporter över upptäckta intrång, misstänkta applikationer, hot och indikatorer på intrång.

Fokuserar på hoten

Cisco ASA med FirePOWER inkluderar branschledande Next-Generation Intrusion Prevention Systems (NGIPS) och Next Generation Firewall för heltäckande skydd mot kända och avancerade hot samt Advanced Malware Protection (AMP) från Sourcefire för att bekämpa nolldagsattacker och ihållande attacker. Big Data-analyser, kontinuerlig analys och Cisco Collective Security Intelligence (CSI) arbetar tillsammans för att upptäcka, blockera, spåra, analysera och reparera vid attacker.


Läs mer i det amerikanska pressmeddelandet.

För mer lokal information om UCS kontakta:

Niclas Molander, Security lead p� Cisco Sverige
E-post: niclas.molander@cisco.com
Mobil: 070-366 0205

Om Cisco

Cisco är världsledande på IT och hjälper företag att fånga morgondagens möjligheter genom att koppla upp det tidigare ouppkopplade. För löpande information besök http://thenetwork.cisco.com

Vi kan hjälpa dig