Guest

75 procent kan tänka sig virtuella läkarbesök

En undersökning från Cisco visar att många patienter kan tänka sig att få information och sjukvård virtuellt istället för att träffa läkare på mottagning och många vill ha rekommendationer om sjukhus eller medicinering via dator eller smartphone.

Stockholm – 13:e mars 2013 – Under årets upplaga av hälsovårdsmässan HIMSS i New Orleans presenterade Cisco resultat från en ny undersökning om IT och hälsovård. Undersökningen visar att information, teknik, bandbredd och integration av nätverket allt mer hamnar i fokus men att det är både de mänskliga och digitala aspekterna som är de viktigaste för patientupplevelsen. Undersökningen frågade konsumenter och beslutsfattare inom hälsovården om deras syn på informationsdelning och personlig sjukvårdskonsultation i jämförelse mot vård på distans. Det visade sig att synen var väldigt varierande mellan de två svarande grupperna med stora geografiska skillnader.

När det gäller delning av journaler och annan hälsoinformation är sjukvårdsanställda mer positivt inställda än patienter. Beslutsfattare inom sjukvården anser överlag att datasäkerheten är tillräcklig för att skydda patienternas information medan patienter inte är lika övertygande.

Undersökningen utmanar också det allmänna antagandet att personliga möten ansikte mot ansikte alltid är att föredra. Undersökningen visar att tre fjärdedelar kan tänka sig att kommunicera med läkare med hjälp av teknik istället för att träffa dem i verkligheten. Fyra av tio konsumenter säger även att de skulle vara intresserade av att få information och rekommendationer om läkare, sjukhus eller medicinering via dator eller andra mobila enheter.

– Det finns stora möjligheter att kunna ge förbättrade sjukvårdsupplevelser och effektivisera hälsovården med hjälp av teknik. Vi har bara sett början av denna utveckling och vi kommer definitivt se en ökning av teknikanvändande i vården, säger Anders Eriksson, systemingenjör offentlig sektor på Cisco.


För mer information om undersökningen kontakta:

Anders Eriksson, systemingenjör offentlig sektor Cisco
E-mail: anderiks@cisco.com
Tel: +46 76 1005 586

Om Cisco

Cisco är världsledande på IT och hjälper företag att fånga morgondagens möjligheter genom att koppla upp det tidigare ouppkopplade. För löpande information besök http://thenetwork.cisco.com

Vi kan hjälpa dig