Guest

Collaborationrapport från Cisco

Cisco har genomfört en undersökning där 3300 IT-chefer tillfrågades om vad de anser viktigt med collaboration. Undersökningen visar bland annat att över 70 procent av företagen tror att Microsofts strategi kan komma att påverka deras affärer och att plattformsberoende är något som oroar kunder.

Stockholm – 4:e mars 2013 – Cisco ser collaboration som ett strategiskt affärsverktyg och inte enbart ett sätt att dela med sig av dokument eller skicka meddelanden. Att verkligen kunna dra största möjliga nytta av den kunskap som anställda har är en stor konkurrensfördel för företag. Genom att använda tekniska lösningar som smartphones, video, sociala och molnbaserade applikationer kan man bredda gränserna ytterligare för anställdas samarbetsmöjligheter.

BYOD vs BOYWD

Undersökningen visar bland annat att närmare hälften av alla mobila och bärbara enheter kommer att använda andra operativsystem än Windows inom de närmsta två åren.  72 procent av de tillfrågade IT-cheferna svarade att de tror att Microsoft strategi kring ”First and best on Windows” kommer att påverka deras affärer. Undersökningen visar också att det behövs stöd för olika plattformar och att plattformsberoende är något som kan skapa oro bland kunder. 

– Som undersökningen visar, vet IT-chefer att det är Bring your own device som är normen och inte Bring your own Windows device. För oss är det viktigaste därför att vara helt plattformsoberoende.  Det behövs flexibilitet för att kunna anpassa sig till olika miljöer och för att kunna ge användarna en så komplett upplevelse som möjligt, säger Niklas Golve, teknisk chef Cisco Collaboration.

Ciscos undersökning om vad som anses vara viktigast inom collaboration baseras på svar från 3300 IT-ansvariga i nio länder, varav 300 respondenter från Sverige.För mer information om undersökningen kontakta:

Niklas Golve, teknisk chef Cisco Collaboration
Tel: 0735-001319
E-mail: niklas.golve@cisco.com

Om Cisco

Cisco är världsledande på IT och hjälper företag att fånga morgondagens möjligheter genom att koppla upp det tidigare ouppkopplade. För löpande information besök http://thenetwork.cisco.com

Vi kan hjälpa dig