Guest

Cisco lanserar nytt koncept för att bygga företagsnät där trådlös och trådad nätanslutning hanteras i samma nätverksväxlar

Cisco lanserar nya produkter som förenklar nätverksadministration och ger anställda möjlighet att säkert använda egna enheter på arbetsplatsen genom att sammanföra trådade och trådlösa nätverk till ett enda.

Stockholm - 29 januari, 2013 – Företag och organisationer utmanas allt mer av det ökade antalet mobila enheter och applikationer som belastar nätverk idag. För att möta det ökade trycket och för att enklare kunna hantera administrationen av nätverken lanserar Cisco den nya switchen Cisco Catalyst 3850. Switchen är en viktig pusselbit i Ciscos satsning Unified Access och förenklar genom att unikt sammanföra trådade och trådlösa nätverk till ett enda fysiskt nätverk.

Tidigare har trådlösa nätverk varit byggda parallellt med trådade nätverk vilket resulterar i att man har två nätverk att hantera med helt olika egenskaper och komplexitet. Komplexiteten ökar dessutom när exempelvis anställda börjar använda sig av fler och fler enheter på nätverken vilket gör det svårare för IT-avdelningar att hålla dem säkra och implementera accesspunkter. De nya produkterna inom Unified Access låter istället IT-avdelningar fokusera på innovativa affärslösningar istället för tidskrävande operationella aktiviteter.

– Användare vill ha ett enkelt och säkert nätverk som låter dem använda sig av fördelarna med BYOD och andra affärsapplikationer. Cisco Unified Access ger användarna just detta genom ett enda smart nätverk som inte varit möjligt tidigare. Vi kan nu erbjuda en konvergerad accesslösning med en policy, ett verktyg och ett nätverk i alla delar av kundens affärsmiljö, säger Peter Jerhamre, systemingenjör på Cisco.

Cisco lanserar nya nätverksprodukter inom Unified Access:

För mer information, se Unified Access


Kontakt

Peter Jerhamre, systemingenjör Cisco
Mobil: 08-685 90 43
E-post: pjerhamr@cisco.com

Om Cisco

Cisco är världsledande på IT och hjälper företag att fånga morgondagens möjligheter genom att koppla upp det tidigare ouppkopplade. För löpande information besök http://thenetwork.cisco.com

Vi kan hjälpa dig