Guest

Cisco och NetApp utvidgar partnerskapet med integrerade lösningar för kontor, datacenter och publika moln med hjälp av FlexPod-arkitekturen

 

STOCKHOLM, 24 januari 2013 – Cisco och NetApp aviserar idag ett utökat samarbete och en gemensam vision om ett enat datacenter där de erbjuder möjligheten för sina kunder att förenkla driftsättning, hantering och orkestrering i datacentret.

I utökningen av partnerskapet ingår satsningar på integrerad teknik utformad för att göra det enklare för kunderna att installera och använda molninfrastrukturlösningar som att ansluta företagsmoln till tjänsteleverantörer, större företag till sina lokalkontor, konsumenter till företag och moln till moln.

Idag best�r ett f�retags IT-milj� av en fragmenterad kombination av infrastrukturer kombinerat med offentliga, privata och hybrida moln fr�n olika leverant�rer, vilket ger en komplex och sv�rhanterad IT-milj�. Djupare integration mellan servrar, n�tverk, lagring och orkestreringsverktyg i en FlexPod kombinerat med bredare st�d f�r teknikpartners kommer att kraftigt f�renkla utrullning och hantering av datacenterdriften och samtidigt leverera b�ttre kostnadseffektivitet, minskad risk och �kad f�rm�ga att svara upp till verksamhetens behov.

FlexPod finns nu hos över 2 100 kunder i mer än 35 länder och hos över 700 partners. Cisco och NetApp bygger vidare på detta genom att utveckla det framgångsrika tioåriga samarbetet för att leverera mer innovation, vilket bland annat omfattar:

  • Djupare integration i FlexPod-arkitekturen: Cisco och NetApp skapar djupare integration mellan Cisco Unified Data Center-lösningar, NetApp FAS-lagringssystem och teknikpartners inom FlexPod-ekosystemet för att tillhandahålla en gemensam plattform för lösningar till allt från distribuerade kontor till miljöer med multipla datacentra där IT levereras som tjänst.
  • Möjlighet att hantera upp till 10 000 servrar, vilket ger organisationer möjlighet att aggregera flera FlexPod-rack och möjliggöra multi-hop Fiber Channel over Ethernet (FCOE). Dessa lösningar, anpassade för tjänsteleverantörer och distribuerade miljöer, gör det möjligt att bygga ut infrastrukturer med förutsägbar prestanda och stöd.
  • Den första konvergerade infrastrukturlösningen med stöd för Cisco UCS Manager 2.1, UCS Central och Ciscos nyligen förvärvade Cloupia-produkter. Stöd för Cisco Intelligent Automation för Cloud (Cisco IAC) ger dessutom FlexPod-kunder tillgång till utökade möjligheter att leverera molntjänster. Djupare integration av arkitekturen i FlexPod kommer också att möjliggöra enklare orkestrering av FlexPod via partnerlösningar som exempelvis Microsoft System Center, Citrix CloudStack och BMC Cloud Lifecycle Management.
  • Integrerad Flash-teknik på server- och lagringsnivå, för att accelerera prestandan på alla nivåer i den konvergerade infrastrukturen. På servernivå kan applikationer som körs på Flash-optimerad Cisco UCS accelereras ytterligare med NetApp Flash Accel, medan tekniker som NetApp Flash Cache och Flash Pools används för att få snabbare tillgång till cachade data på controller- och disknivå.
  • FlexPod för Cloud Service Providers: Cisco och NetApp utvecklar flexibla, massivt skalbara FlexPod-lösningar, som kan hantera infrastruktur över multipla datacentra, för att utöka möjligheterna inom exempelvis tjänsteleverantörsmarknaden. Lösningarna kommer kombinera NetApp Clustered ONTAP och NetApp FAS-system med Cisco Unified Computing Servers (UCS) och Cisco Nexus 7000-switchar för att skapa dynamiska pooler av server- och lagringskapacitet som kan skalas både upp och ner.
  • Branch Office Solution: Cisco och NetApp utökar funktionerna i ExpressPod för att möta server-, nätverks- och lagringsbehoven för lokalkontor. ExpressPod bygger på en liknande konvergerad infrastruktur som Flexpod, och som ett resultat, är den idealisk för installationer på lokalkontor med en enkel uppgraderingsväg till Flexpod när behoven hos lokalkontoret växer.
  • Ny FlexPod Application Validation: Cisco och NetApp utökar bredden på lösningar genom att lägga till fler verksamhetskritiska applikationer och privata molnlösningar för datacentra. Verksamhetskritiska lösningar inkluderar Oracle Database och applikationer, SAP Business Intelligence och SAP HANA-lösningar och privata molnlösningar såsom Microsoft Private Cloud och Citrix CloudPlatform.

Ytterligare information


Kontakt:

Greger Jerlehagen, datacenteransvarig, Cisco
Telefon: 070 605 92 13
E-post: greger@cisco.com

Om Cisco

Cisco är världsledande på IT och hjälper företag att fånga morgondagens möjligheter genom att koppla upp det tidigare ouppkopplade. För löpande information besök http://thenetwork.cisco.com

Vi kan hjälpa dig