Har du ett konto?

 •   Anpassat innehåll
 •   Dina produkter och support

Behöver du ett konto?

Skapa ett konto

Ciscos onlinesekretesspolicy - väntar

Följande sekretesspolicy från Cisco kommer att publiceras den 12 Augusti 2016.

Cisco Systems, Inc. och dess dotterbolag (med samlingsnamnet "Cisco") arbetar för att skydda din integritet och säkerställa att du får en positiv upplevelse på våra webbplatser och när du använder våra produkter och tjänster ("Lösning" eller "Lösningar"). Denna Sekretesspolicy gäller Ciscos webbplatser som länkar till denna Policy och beskriver hur vi hanterar personuppgifter. Mer information om vår praxis för personuppgifter kan finnas i tilläggen till höger eller i meddelanden som tillhandahålls vid datainsamlingstillfället. Vissa av Ciscos webbplatser har en egen sekretesspolicy som beskriver hur vi hanterar personuppgifter för just de webbplatserna. I den mån ett meddelande som tillhandahålls vid insamlingstillfället eller en webbplatsspecifik sekretesspolicy står i konflikt med denna sekretesspolicy, ska sådant meddelande eller sekretesspolicy gälla.

Insamling av dina personuppgifter

Vi kan samla in information, inklusive personuppgifter, om dig när du använder våra webbplatser och interagerar med oss. "Personuppgifter" är all information som kan användas för att identifiera en person, och kan omfatta namn, adress, e-postadress, telefonnummer, kontoinformation för sociala medier eller betalkortnummer. Om vi länkar andra data till dina personuppgifter behandlar vi dessa länkade data som personuppgifter. Vi samlar även in personuppgifter från betrodda tredjepartskällor och anlitar tredje parter för att samla in personuppgifter för att hjälpa oss.

Vi samlar in personuppgifter av flera olika orsaker, till exempel för att:

 • Bearbeta din order.
 • Erbjuda dig en prenumeration på nyhetsbrev.
 • Skicka marknadsföringskommunikation.
 • Skapa ett konto.
 • Göra det möjligt att använda vissa funktioner i våra lösningar.
 • Anpassa din upplevelse.
 • Tillhandahålla kundtjänst.
 • Hantera en jobbansökan.
 • Samla in information under inträdesprocessen när ett datorbaserat certifieringstest tilldelas till dig.

Vi och de tredje parter vi anlitar kan kombinera den information vi samlar in från dig över tid och på våra webbplatser med information som erhålls från andra källor. Det hjälper oss att göra den mer korrekt och fullständig, och att skräddarsy vår kommunikation med dig på ett bättre sätt.

Om du väljer att ge Cisco en tredje parts personuppgifter (till exempel namn, e-postadress och telefonnummer) intygar du att du har den tredje partens tillåtelse att göra det. Exempel: vidarebefordra referensmaterial till en vän eller jobbrekommendationer.

I vissa fall kan Cisco samla in data automatiskt med hjälp av cookies, webbloggar, webb-beacons och andra liknande program. Denna information används för att förstå och förbättra webbplatsens användbarhet, prestanda och effektivitet och skräddarsy innehåll eller erbjudanden åt dig. Mer information finns i avsnittet "Cookies och andra webbtekniker" nedan.

tillbaka till början

Användningsområden för dina personuppgifter

Vi kan använda dina personuppgifter i syfte att bedriva vår verksamhet, tillhandahålla, förbättra och anpassa våra lösningar, skicka marknadsföringskommunikation och annan kommunikation relaterad till vår verksamhet och i andra legitima syften som är tillåtna enligt lag. Några olika sätt som vi kan använda personuppgifter:

 • Tillhandahålla en lösning som du har begärt.
 • Hantera och förbättra våra lösningar och din onlineupplevelse.
 • Anpassa webbplatser, nyhetsbrev och annan kommunikation.
 • Tilldela och bearbeta dina certifieringstest.
 • Skicka kommunikation till dig, inklusive för marknadsföring och kundnöjdhet, direkt från Cisco eller från våra partner.

Du kan redigera dina kommunikationsinställningar när som helst. Se dina val och hur du väljer dina kommunikationsinställningar nedan.

tillbaka till början

Tillgång till och korrekthet för dina personuppgifter

Vi behöver din hjälp med att se till att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade. Om du vill uppdatera dina personuppgifter och kommunikationsinställningar kan du kontakta oss. Dessutom kan du eventuellt se eller redigera dina personuppgifter online, inklusive:

 • Cisco.com – Du kan visa och uppdatera din profil med hjälp av Ciscos profilhanteringsverktyg. Du kan också göra dessa uppdateringar eller begära att din webbplatsprofil inaktiveras genom att skicka ett e-postmeddelande till vårt webbhjälpteam.
 • Webex.com – Du kan visa och uppdatera din profil genom att logga in på ditt användarkonto online. Du kan också göra dessa uppdateringar eller begära att din webbplatsprofil inaktiveras genom att skicka ett e-postmeddelande till vårt sekretessteam.

Vi arbetar i god tro för att tillgodose rimliga begäranden om att komma åt eller rätta dina data om de inte stämmer. Vi svarar på din begäran om att komma åt data inom 30 dagar.

Vissa Cisco-enheter kan emellanåt betraktas som registeransvariga. När en Cisco-enhet fungerar som registeransvarig kan du utnyttja din rätt till åtkomst och begära rättelser eller inaktiveringar enligt tillämplig dataskyddslagstiftning direkt hos den Cisco-enheten.

tillbaka till början

Dina val och hur du väljer dina kommunikationsinställningar

Vi ger dig valmöjligheten att ta emot information som kompletterar våra lösningar. Du kan hantera dina kommunikationsinställningar på följande sätt:

 • Genom att följa instruktionerna i varje kampanjmeddelande från oss för att sluta prenumerera på just det utskicket.
 • Genom att skicka ett meddelande till oss via e-post eller per post till: Cisco Systems, Inc., Privacy Legal Department, 170 West Tasman Dr., San Jose, CA 95134, USA. Glöm inte att ange namn, e-postadress och specifik, relevant information om det material du inte vill få längre.

Dessa val gäller inte för mottagandet av obligatorisk tjänstkommunikation som betraktas som en del av vissa lösningar och som du kan få med jämna mellanrum om du inte avbryter lösningen enligt dess villkor och bestämmelser. Vi kan dela dina personuppgifter med Ciscos affärspartner eller leverantörer, så att de kan dela information om produkter eller tjänster som kan vara intressanta för dig. Om du vill välja bort denna delning med tredje parter för deras marknadsföring ska du klicka här.

Genom att använda våra webbplatser eller tillhandahålla personuppgifter till oss samtycker du till att vi kommunicerar med dig elektroniskt avseende säkerhet, sekretess och administration i samband med din användning av webbplatserna. Om vi får kännedom om intrång i ett säkerhetssystem kan vi försöka meddela dig elektroniskt genom att publicera ett meddelande på våra webbplatser eller genom att skicka ett e-postmeddelande till dig. Du kan ha laglig rätt att få detta meddelande skriftligen. Om du vill återkalla ditt samtycke till att få elektroniska meddelanden om ett säkerhetsintrång ska du meddela oss.

tillbaka till början

Dela dina personuppgifter

Vi kan dela dina personuppgifter i syfte att bedriva vår verksamhet, tillhandahålla, förbättra och anpassa våra lösningar, skicka marknadsföringskommunikation och annan kommunikation relaterad till vår verksamhet och i andra legitima syften som är tillåtna enligt lag. Vi kan dela personuppgifter på följande sätt:

 • Inom Cisco eller med något av våra globala dotterbolag för databearbetning eller -lagring.
 • Med Ciscos affärspartner eller leverantörer, så att de kan dela information med dig om deras produkter eller tjänster. Om du vill välja bort Ciscos delning med tredje parter för deras marknadsföring ska du klicka här.
 • Med affärspartner, tjänsteleverantörer, auktoriserade tredjepartsombud eller entreprenörer för att tillhandahålla en begärd tjänst eller transaktion. Exempel är inklusive men inte begränsat till: bearbetning av order och kreditkortstransaktioner, värdtjänster för webbplatser, värdtjänster för registrering till seminarier, hjälp med försäljningsrelaterat arbete eller support efter försäljning, samt kundsupport.
 • I samband med, eller under förhandlingar om, eventuell sammanslagning, försäljning av företagstillgångar, konsolidering eller omstrukturering, finansiering eller förvärv av hela eller en del av vår verksamhet av eller till ett annat företag.
 • Som svar på en begäran om information från en behörig myndighet om vi anser att avslöjande sker i enlighet med, eller på annat sätt krävs enligt, tillämplig lagstiftning, regler eller rättsprocess.
 • Med poliser, myndigheter eller andra tredje parter efter behov för att skydda rättigheter, egendom och säkerhet för Cisco, dess affärspartner, dig eller andra, eller som på annat sätt krävs enligt tillämplig lagstiftning.
 • I sammanställd och/eller anonymiserad form som inte rimligen kan användas för att identifiera dig.
 • Om vi i annat fall meddelar dig och du samtycker till delningen.

tillbaka till början

Säkerhet för dina personuppgifter

Vi avser att skydda de personuppgifter som anförtros åt oss och behandla dem på ett säkert sätt i enlighet med denna sekretesspolicy. Cisco implementerar fysiska, administrativa och tekniska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, användning eller avslöjande. Vi kräver också att våra leverantörer skyddar sådan information mot obehörig åtkomst, användning eller avslöjande. Internet kan dock inte garanteras vara 100 % säkert, och vi kan inte säkerställa eller garantera säkerheten för eventuella personuppgifter som du tillhandahåller till oss.

tillbaka till början

Lagring av personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter efter behov för att uppfylla de syften som de samlades in i. Vi lagrar och använder dina personuppgifter efter behov för att uppfylla våra juridiska skyldigheter, lösa tvister och upprätthålla våra avtal.

Användning av cookies och andra webbtekniker

Precis som många andra webbplatser använder Cisco verktyg för automatisk datainsamling, till exempel cookies, inbäddade webblänkar och webb-beacons. Dessa verktyg samlar in viss standardinformation som din webbläsare skickar till vår webbplats, till exempel webbläsartyp och adressen till den webbplats som du kom till vår webbplats från. De kan även samla in information om:

 • Din IP-adress (Internet Protocol). Detta är ett nummer som automatiskt tilldelas till din dator när du surfar på webben. Den gör det möjligt för webbservrar att hitta och identifiera din dator. Det är en unik adress som tilldelas till din dator av din internetleverantör eller informationssystemavdelning i ett TCP/IP-nätverk.
 • Clickstream-beteende. Exempelvis de sidor du visar och de länkar du klickar på.

Dessa verktyg gör ditt besök på vår webbplats enklare, effektivare och värdefullare genom att ge dig en anpassad upplevelse och känna igen dig när du kommer tillbaka. Mer information om hur vi använder verktyg för automatisk datainsamling, till exempel cookies och widgetar, och dina valmöjligheter i samband med dessa verktyg, finns i vår cookiepolicy.

Vår webbplats innehåller widgetar, det vill säga små interaktiva program som körs på webbplatsen för att tillhandahålla specifika tjänster från ett annat företag (till exempel visa nyheter, åsikter, musik och annat). Personuppgifter, till exempel din e-postadress, kan samlas in via widgeten. Cookies kan också skapas av widgeten för att den ska kunna fungera ordentligt. Information som samlas in av denna widget regleras av sekretesspolicyn från det företag som skapade den. Vår widget kan innehålla en funktion för att importera kontakter som gör att du kan skicka e-post till dina kontakter. På din begäran söker vi igenom adressboken för din e-post så att du kan importera dina kontakter till vår webbplats.

I vissa webbläsare kan du aktivera en "Do Not Track"-funktion som skickar signaler till de webbplatser du besöker om att du inte vill att dina aktiviteter online ska spåras. Det är inte samma sak som att blockera eller ta bort cookies, eftersom webbläsare med en aktiverad "Do Not Track"-funktion ändå kan ta emot cookies. Det finns för närvarande ingen branschstandard för hur företag ska svara på "Do Not Track"-signaler, men en sådan kan tas fram i framtiden. Vi svarar för närvarande inte på "Do Not Track"-signaler. Om vi gör det i framtiden kommer vi att beskriva hur det sker i denna Sekretesspolicy. Mer information om "Do Not Track".

tillbaka till början

Länkade webbplatser

Vi kan tillhandahålla länkar till andra webbplatser och tjänster från tredje part som ligger utanför vår kontroll och inte omfattas av denna sekretesspolicy. Vi uppmuntrar dig att gå igenom sekretesspolicyerna som publicerats på dessa webbplatser (och alla webbplatser) som du besöker.

tillbaka till början

Forum och chattrum

Om du deltar i ett diskussionsforum eller chattrum på en av Ciscos webbplatser bör du tänka på att den information du anger där blir tillgänglig för andra och kan användas för att kontakta dig, skicka oönskade meddelanden eller i syften som vare sig Cisco eller du har kontroll över. Tänk även på att enskilda forum och chattrum kan ha ytterligare regler och villkor. Cisco ansvarar inte för de personuppgifter eller eventuell annan information som du väljer att skicka i dessa forum.

tillbaka till början

Barns integritet

Cisco uppmuntrar föräldrar och vårdnadshavare att ha en aktiv roll i sina barns onlineaktiviteter. Cisco samlar inte medvetet in personuppgifter från barn utan förälders eller vårdnadshavares samtycke. Om du anser att vi har samlat in personuppgifter från någon under tillämplig myndighetsålder i ditt land utan förälders eller vårdnadshavares samtycke bör du meddela oss på något av de sätt som anges i avsnittet Kontakta oss. Vi vidtar då åtgärder för att utreda och hantera frågan omedelbart.

tillbaka till början

Samtycke till överföring, bearbetning och lagring av personuppgifter

Eftersom Cisco är en global organisation kan vi överföra dina personuppgifter till Cisco i USA, till Cisco-dotterbolag internationellt eller till tredje parter och affärspartner enligt beskrivningen ovan. Genom att använda våra webbplatser och lösningar eller tillhandahålla personuppgifter till oss samtycker du till överföring, bearbetning och lagring av sådan information utanför ditt land där dataskyddsstandarder kan se annorlunda ut.

Cisco skyddar och möjliggör global överföring av personuppgifter på flera olika sätt. Cisco har tidigare certifierats enligt Safe Harbor-ramverket för USA–EU och Safe Harbor-ramverket för USA–Schweiz enligt USA:s handelsdepartement avseende insamling, användning och lagring av personliga data från EU:s medlemsländer och Schweiz, men är inte beroende av Safe Harbor för att följa EU-lagstiftning. Cisco har certifierat att de följer Safe Harbor-sekretessprinciperna om meddelande, val, vidare överföring, säkerhet, dataintegritet, åtkomst och genomförande. Om du vill veta mer om Safe Harbor-programmet och se Ciscos certifiering går du till Safe Harbor-webbplatsen http://www.export.gov/safeharbor/. Till följd av utslaget i EU-domstolen den 6 oktober 2015 gällande Safe Harbors giltighet, och i ljuset av regelramverk som utvecklas, kan Cisco emellanåt delta i andra ramverk som godkänts av relevanta myndigheter.

tillbaka till början

Dina integritetsrättigheter i Kalifornien

Boende i delstaten Kalifornien har, enligt Kaliforniens civilrättsliga lag §1798.83, rätt att från företag som bedriver verksamhet i Kalifornien begära en lista över samtliga tredje parter till vilka företaget har lämnat ut personuppgifter under föregående år för direktmarknadsföring. Som ett alternativ föreskriver lagen att om företaget har en sekretesspolicy som ger möjlighet att välja eller välja bort användning av dina personuppgifter av tredje parter (till exempel annonsörer) för marknadsföring, kan företaget istället ge dig information om hur du gör val om avslöjande.

Cisco är kvalificerat för det andra alternativet. Vi har en omfattande sekretesspolicy och ger dig information om hur du kan välja eller välja bort användningen av dina personuppgifter av tredje parter för direktmarknadsföring. Därför har vi ingen skyldighet att upprätta eller lämna ut en lista över de tredje parter som erhållit dina personuppgifter för marknadsföring under föregående år.

Om du är invånare i Kalifornien och begär information om hur du gör val om avslöjande till tredje parter ska du skicka din begäran till oss via e-post.

tillbaka till början

Så når du oss

Dina åsikter är viktiga för oss. Om du har frågor eller kommentarer om denna sekretesspolicy kan du skicka e-post till vårt sekretessteam.

tillbaka till början

Uppdateringar av denna sekretesspolicy från Cisco

Vi kan emellanåt uppdatera denna sekretesspolicy. Om vi ändrar vår sekretesspolicy publicerar vi den reviderade versionen här, med ett uppdaterat revisionsdatum. Du samtycker till att besöka dessa sidor regelbundet så att du känner till och går igenom sådana revisioner. Om vi gör väsentliga ändringar av vår sekretesspolicy kan vi även meddela dig på annat sätt innan ändringarna börjar gälla, till exempel genom att publicera ett meddelande på våra webbplatser eller skicka ett meddelande till dig. Genom att fortsätta använda vår webbplats efter att sådana revisioner börjat gälla godkänner och samtycker du till revisionerna och att följa dem.

Ciscos sekretesspolicy reviderades och publicerades den 31 mars 2016.

Klicka här för föregående version av sekretesspolicyn.