Imate račun?

  •   Vsebina po meri
  •   Vaši izdelki in podpora

Potrebujete račun?

Ustvarite račun

Spoznavanje izzivov malih in srednje velikih podjetij

Povečajte učinkovitost, prihodke in zadovoljstvo strank malih in srednje velikih podjetij z digitalnim preoblikovanjem. Investicija malih in srednje velikih podjetij v digitalno tehnologijo in sisteme.

V nepovrnljivo spremenjenem svetu zaradi digitalizacije, avtomatizacije in interneta uspešnost podjetij postaja sinonim za možnost uporabe informacijske tehnologije ne le pri normalnem poslovanju, temveč za povečevanje učinkovitosti, prihodkov in zadovoljstva strank.

Mala in srednje velika podjetja se tega zavedajo, zato želijo informacijsko tehnologijo za digitalno preoblikovanje povsem izkoristiti in doseči njeno polno vrednost. Vendar vodja IT, ki je zadolžen za praktično izvedbo preoblikovanja, pogosto naleti na nekatere ovire.

1. Čedalje večja zgoščenost in kompleksnost malih IT-okolij

Morda se zdi neobičajno, vendar imajo lahko tudi mala in srednje velika podjetja izjemno kompleksne IT-sisteme. Ob prevladovanju koncepta BYOD (»bring-your-own-device« – 'prinesi svojo napravo'), uporabe storitev v oblaku in pričakovanj uporabnikov po neprekinjeni dostopnosti IT-storitev postaja vodenje infrastrukture in omrežij čedalje zahtevnejše – in izjemna odgovornost. Obstajajo številne ranljivosti sistemov zaradi prekinitve delovanja, izgube podatkov in groženj. Ko se nekaj pokvari, npr. strežnik, lahko to predstavlja nočno moro za IT-tehnike in uporabnike.

2. Omejena razpoložljivost IT-osebja

V večjih podjetjih je breme vzdrževanja porazdeljeno med več IT-uslužbencev. Po drugi strani ima večina malih in srednje velikih podjetij po enega vodjo IT ali manjšo ekipo, ki ni v celoti sestavljena iz polno zaposlenega osebja. Druga mala in srednje velika podjetja morda sploh nimajo posebnega IT-osebja in ista oseba ali skupina poleg drugih delovnih nalog skrbi tudi za IT. V vseh primerih se pogosto zgodi, da IT-osebje postane preobremenjeno pri vodenju zapletenih IT-okolij za podporo poslovnim potrebam.

3. Prezapletene in uporabniku neprijazne IT-rešitve

Čeprav ni vedno tako, so polno zaposleni vodje IT v malih in srednje velikih podjetjih običajno splošni in ne specializirani strokovnjaki na svojem področju. Zato jih lahko zapletena okolja z različnimi dodatnimi in nebistvenimi funkcijami v zapletenih IT-izdelkih zmedejo, zlasti če je pri programski opremi poudarjena tehnologija na račun uporabnosti. Uvedba takšne programske opreme se lahko zavleče in tako podjetje ovira pri vpeljavi naprednejše tehnologije, ki jo potrebuje za vstop na nov trg ali za naslednjo stopnjo razvoja.

4. Komunikacija s poslovnimi uporabniki

Tudi ko direktorji in vodilno osebje malih in srednjih podjetij sprejmejo informacijsko tehnologijo kot nepogrešljiv del poslovanja, jo resnično sprejmejo le, če tehnologija zagotavlja vrednost in rezultate v poslovanju, sicer ostane zgolj mehanizem za zagotavljanje storitev in stroškovni center. Vodje IT morajo na prvo mesto postaviti svojo sposobnost razumljivega in natančnega prevajanja uvedbe nove tehnologije v številke in izraze, ki jih lastniki podjetja lahko razumejo, npr. zmanjšanje stroškov, hitrejši vstop na trg in hitrejša rast podjetja.

5. Omejen proračun za IT

Navsezadnje je to ovira, ki lahko spodkoplje vsa prizadevanja za soočenje s prejšnjimi štirimi izzivi. Vodje IT seveda želijo cenovno sprejemljiv nakup opreme, tako na začetku kot dolgoročno, od vzdrževanja do skupnih stroškov lastništva (TCO) in donosa naložbe (ROI). Vendar se dilema pojavi ob agresivnem širjenju podjetja ali spreminjanju strategije. Izdelki, ki jih je mogoče primerno nadgraditi, morda presegajo proračun podjetja, medtem ko cenovno dosegljive rešitve morda niso dovolj uporabne za čedalje večje potrebe razvijajočega se podjetja.

Z naraščanjem odvisnosti podjetja od informacijske tehnologije narašča tudi obremenitev vodij IT v podjetjih. Ko se pojavi potreba po digitalni preobrazbi, se pritisk zaradi teh petih izzivov še dodatno poveča.

Mala in srednje velika podjetja potrebujejo IT-izdelke, ki jih je enostavno upravljati in ne žrtvujejo učinkovitosti zaradi nižje cene. Toda kaj je značilno za preproste in pametne rešitve, ki bi jih morali vodje IT v malih in srednje velikih podjetjih iskati, če želijo sprejeti dobro odločitev za nakup?

  • Preprosto: To ne pomeni osnovne programske opreme z omejenim delovanjem, temveč izdelke, ki nudijo najnovejše tehnologije po meri malih in srednje velikih podjetij. Seveda mora biti namestitev enostavna in hitra. Vendar mora biti tudi po uvedbi takšne programske opreme vodji IT zagotovljeno enostavno vzdrževanje in nadgradnja še dolgo v prihodnosti. To prihrani veliko časa, zmanjša stroške in razočaranje, ko posel zahteva takojšnjo uporabo najsodobnejših tehnologij, npr. mobilnosti in uporabe storitev v oblaku.
  • Pametno: Izdelki morajo biti že po svoji naravi uporabniku prijazni in varni ter hkrati zagotavljati sledenje in zajem podrobnih podatkov. To vodjem IT omogoča hitrejše delo in odziv, kar posledično pomeni agilnejše poslovanje in doseganje rezultatov brez kompromisov glede varnosti. Če gre npr. za povezovalno rešitev, mora biti informacijska tehnologija zmožna uporabnikom zlahka zagotoviti varen in zanesljiv brezžičen dostop do korporativnega omrežja, s čimer lahko ohranijo največjo stopnjo mobilnosti. Hkrati mora informacijska tehnologija nuditi možnost nadzora in vidnost, ki omogoča izvajanje politik in spremljanje uporabe naprav.

Vodje IT v malih in srednje velikih podjetjih ne smejo biti postavljeni pred izključujočo izbiro stroškovne učinkovitosti ali učinkovitih rešitev za svoje podjetje. Tako na področju sodelovanja, vodenja v oblaku kot tudi povezovanja izdelki in rešitve podjetja Cisco oblikujejo učinkovite rešitve v poslovnem razredu, ki odgovarjajo potrebam ter proračunu malih in srednje velikih podjetij. Vodje IT se lažje spoprijemajo z izzivi na stroškovno učinkovit način ob zavedanju, da tehnologija ponuja možnost nadgradnje ter da je varna. Nič več preobremenjenosti z zagotavljanjem sprotnega delovanja opreme in »gašenja požarov«, zato lahko vodje IT v malih in srednje velikih podjetjih končno postanejo strateški partner lastnikov podjetij.

Registrirajte se in ostanite na tekočem z nasveti, promocijami in ponudbami za majhna in srednje velika podjejta.