Guest

Pregled

Pregled

Zaradi zakonodajnih in ekoloških dejavnikov ter konkurencnih pritiskov, ki silijo k nenehnemu uvajanju najnovejših tehnoloških rešitev, se morajo številna podjetja soocati z vprašanjem, kam z racunalniško opremo, ki je ne potrebujejo vec. Novi program vracanja in recikliranja je del širše Ciscove pobude za ustrezno ravnanje z elektricnimi in elektronskimi odpadki, omogoca pa vam, da izdelke blagovne znamke Cisco vrnete proizvajalcu, kjer bodo deležni ustrezne obdelave, zbiranja, recikliranja in okolju neškodljivega odlaganja.

Oprema, ki jo stranke vrnejo Ciscu v okviru tega programa, je obdelana na okolju prijazen nacin po postopkih, skladnih s predpisi o elektricnih in elektronskih odpadkih - vkljucno s švicarsko zakonodajo, direktivo EU WEEE, smernicami EPA ter ameriško zvezno, državno in lokalno zakonodajo. Cisco lahko na zahtevo stranke izda potrdilo o unicenju za vso opremo, vrnjeno v okviru tega programa. Vsi izdelki blagovne znamke Cisco bodo nemudoma sprejeti v recikliranje. Razmišljamo pa tudi o sodelovanju s strankami, ki bodo zaprosile za pomoc pri pravilnem obdelovanju, zbiranju, recikliranju in okolju prijaznem odlaganju omrežnih izdelkov drugih proizvajalcev ali druge racunalniške opreme, le da bi bila storitev v tem primeru placljiva.

Cisco bo poravnal ustrezne stroške prevoza in recikliranja (ce v razdelku s pogoji in dolocili za posamezno državo clanico ni doloceno drugace). Stroškov pakiranja in odmontiranja Cisco ne bo poravnal, je pa ta storitev na voljo za doplacilo.