Máte už účet?

  •   Prispôsobený obsah
  •   Vaše produkty a podpora

Potrebujete účet?

Vytvoriť účet

Zvýšte produktivitu mobilnej pracovnej sily. Digitalizujte svoju firmu

Digitalizácia malých a stredne veľkých podnikov za účelom bezpečných interných a zákaznícky orientovaných sietí. MSP sa spájajú so zákazníkmi a zvyšujú produktivitu mobilnej pracovnej sily.

Vedenie vlastnej firmy je vášeň, ktorá si vyžaduje investície vo forme času a v techniky ako žiadna iná. Digitalizácia podniku môže vytvoriť stabilnú a bezpečnú základňu pre rozvoj podnikania v celom rade interných a zákaznícky orientovaných oblastí, ktoré sú odolné voči digitálnemu narušeniu aj v budúcnosti a ktoré sú postavené tak, aby vyhovovali požiadavkám dobre prepojených zákazníkov a mobilnej pracovnej sily.

Maximalizácia príležitostí pre vašu firmu sa môže javiť ako náročná úloha, ale digitalizácia podniku je jednoduchým riešením na zvýšenie produktivity a premenu výziev na príležitosti. A čo viac, môže to byť také jednoduché, ako...

Výhody rozširovania podnikovej konektivity

Konektivita je základným kameňom bezproblémovej digitálnej štruktúry. Integrácia všetkých funkcií, ako je zabezpečenie, automatizácia, spolupráca a analýzy, v rámci celého podniku znamená, že budete vďaka lepšiemu prehľadu a lepšie cieleným krokom schopní zapájať zákazníkov, posilniť postavenie zamestnancov a rýchlejšie využívať príležitosti. Možností ešte pribudne, keď bude prepojených viac zariadení (napríklad hodinky, chladničky a televízory), pracoviská sa premiestnia do digitálnych priestorov a podniky budú využívať vždy dostupnú, vždy spotrebúvajúcu zákaznícku základňu. Konektivita mení tradičné pracoviská, obchodné postupy a očakávania zamestnancov a zákazníkov. Predstavuje seizmický posun, ktorý musí podnik urobiť, aby zostal konkurencieschopný aj v budúcnosti.

Využitie záplavy dát na obchodné prehľady

S vyššou konektivitou prichádza veľké množstvo potenciálnych príležitostí – ale iba vtedy, keď dokážete dať všetkým týmto dátam zmysel. Predpokladá sa, že do roku 2020 bude na internet pripojených viac ako 50 miliárd objektov a zariadení. Európske podniky vďaka tomu budú mať na dosah ruky množstvo dát, ktoré im umožnia zlepšiť produktivitu a podporiť inovácie. Premena dát na veľké nápady je pre podniky iba polovica výzvy. Našťastie inteligentné nástroje na analýzu dokážu spracovať a zobraziť množstvo informácií vo forme zrozumiteľných a jasných výsledkov, ktoré môžu pomáhať pri prijímaní správnych obchodných rozhodnutí. Správna analýza môže v skutočnosti znamenať, že tieto rozhodnutia dokážete robiť s väčšou presnosťou a za kratší čas, čím získate náskok pred konkurenciou. Využitie nástrojov na analýzu štruktúrovaných dát znamená, že podniky dokážu uvádzať produkty na trh za kratší čas, rýchlejšie reagovať, a tak dosahovať lepšie hospodárske výsledky.

Uspokojenie digitálne zručných zákazníkov sofistikovaným priamym marketingom

V súčasnosti je každý online, a to prakticky stále. Očakávania zákazníkov v oblasti digitálnej skúsenosti sú veľmi vysoké a nestáli spotrebitelia rýchlo opustia nákupné vozíky, formuláre s dopytmi a webové lokality. Z tohto dôvodu je nevyhnutné poskytovať zákazníkom bezproblémovú digitálnu skúsenosť naprieč viacerými kanálmi, pretože to vám umožní získať a udržať si ich vernosť. A nielen to. Uspokojenie vašich digitálne prepojených zákazníkov vám poskytne aj hlbšie pochopenie ich výberu a správania. To vedie k lepšiemu pochopeniu budúcich nákupov, vývoju produktov a ponúk, čo zas môže podporiť opakované nakupovanie, vytvárať lojalitu a podporovať reputáciu vášho podniku. Mnohí on-line predajcovia to robia veľmi dobre pomocou sofistikovaného, personalizovaného priameho marketingu založeného na prehliadaní a nákupných históriách poskytujúcich kontrolovanú a integrovanú zákaznícku skúsenosť, ktorá udržiava zákazníkov angažovaných, a preto je pravdepodobnejšie, že budú nakupovať.

Vybavte svoj tím špičkovými technológiami pre podnikovú konektivitu

Tradičné pracovisko pomaly odchádza do dôchodku. Postupne ho nahrádzajú priestory vo viacerých lokalitách, niektoré úplne digitálne, kde sa ľudia spájajú, spolupracujú a tvoria. Obdobia rastu môžu často zvýrazniť obmedzenia v tom, ako podnikové systémy podporujú svoju pracovnú silu: schopnosť všímať si prekážky a rýchlo prejsť na hľadanie riešení znamená, že vaša firma si môže zachovať agilitu a konkurencieschopnosť. Mobilná digitálna pracovná sila je taká, ktorá dokáže bezpečne pracovať odkiaľkoľvek a s kýmkoľvek. Keď ponúknete zamestnancom väčšiu flexibilitu, vedie to zvyčajne k vyššej spokojnosti a produktivite zamestnancov. Znamená to, že vaša firma dokáže prilákať a udržať si tých najlepších ľudí. Okrem toho správne technológie môžu znamenať, že váš tím je schopný lepšie komunikovať a spojiť sa so zákazníkmi, znižovať reakčné časy, zvyšovať efektivitu a zvyšovať spokojnosť klientov – čo sú všetko dobré kroky pre lepší hospodársky výsledok.

Ako nájsť flexibilné cloudové softvérové riešenia

Frustrácia spojená so softvérom je v podnikaní veľkým problémom. Náš výskum ukazuje, že majitelia a manažéri podnikov považujú upgrady, predplatné a licencie za najväčšie príčiny starostí s IT. Rýchlo rastúce spoločnosti sa čoraz častejšie obracajú na cloudové riešenia, ktoré im pomáhajú držať krok s ich digitálnymi požiadavkami. Flexibilné modely spotreby, ponúkané mnohými cloudovými riešeniami, eliminujú množstvo problémov zvyčajne súvisiacich so softvérom, ako sú drahé upgrady, kolísavé náklady alebo to, že zákazník má príliš veľa či príliš málo licencií. Cloudové riešenia dávajú mnohým firmám elegantnú odpoveď na problémy s IT. Zároveň im pomáhajú získať čas a peniaze, ktoré môžu venovať iným oblastiam svojho podnikania.

Prihláste sa na odber e-mailov a získajte aktuálne informácie o poradenstve, podpore a ponukách pre malé a stredné podniky.