Máte už účet?

  •   Prispôsobený obsah
  •   Vaše produkty a podpora

Potrebujete účet?

Vytvoriť účet

Technická podpora rastu malých a stredne veľkých podnikov

Technická podpora rastu pre malé a stredne veľké podniky. Rozvoj mobilných technológií a zvýšenie bezpečnosti dát s cieľom zlepšiť angažovanosť zákazníkov MSP.

Nie je možné sa tomu vyhnúť. Ak chcete zabezpečiť rast svojho podniku, spolu s ním musia rásť aj vaše technológie. Nielen to. Vaše technológie budú rozhodovať o tom, ako dokážete uskutočniť stratégie rastu, nakoľko budete schopní využívať nové príležitosti a ako ďaleko sa s nimi dokážete dostať. Úspešná integrácia narastajúcich technologických potrieb do plánov obchodného rastu znamená, že budete o krok pred konkurenciou a váš systém bude pripravený zvládnuť nové požiadavky vašej firmy.

Pomoc pre mobilitu vášho podniku

V týchto dňoch je mobilita kľúčová. Zamestnanci už nie sú viazaní na svoje pracovisko a to isté platí aj pre zákazníkov. Správne technológie môžu poskytnúť vašim zamestnancom flexibilitu, ktorú potrebujú na to, aby mohli urobiť svoju prácu tam, kde sa práve nachádzajú - bez nutnosti cestovať späť do kancelárie a odtiaľ odpovedať klientom, spracovať dáta alebo publikovať obsah. A bezdrôtové prístupové body vo vašich priestoroch zákazníkom umožnia získať prístup na internet, čo je skvelé pre odvetvie služieb, maloobchodu a cestovného ruchu.

Posilnite svoje dátové centrum

Samozrejme, nejde tu len o mobilitu: vaše dátové centrum, alebo sieť serverov, bude niesť hlavné bremeno nových požiadaviek. Príprava na zvýšené pracovné zaťaženie sa rýchlo vráti, keď budete implementovať nové služby. Uvažujte, aké úlohy bude musieť zvládať vaša sieť: zvýšenú návštevnosť, spracovanie veľkých objemov dát, nové aplikácie? Budete potrebovať vyšší výpočtový výkon? Viac úložného priestoru? Niektoré nové dátové centrá je možné rozširovať alebo zmenšovať v závislosti od dopytu, čím získate väčšiu flexibilitu pri riešení požiadaviek zamestnancov a zákazníkov.

Získajte maximum zo svojich dát pomocou analytických nástrojov

Rastúca spoločnosť zhromažďuje viac dát. Využite ich čo najlepšie tým, že si vyberiete správne nástroje na analýzu, ktoré vám umožnia robiť lepšie rozhodnutia vtedy, keď a kde budete potrebovať, z akéhokoľvek miesta, kde sa práve nachádzate.

Zvážte cloud

Zvážte presun aplikácií do cloudu, kde sa o aktualizácie a záplaty postarajú za vás. Mnohé podniky uchovávajú v cloude aj dáta, pretože sa tým zjednoduší proces zálohovania.

Ochrana nových investícií

Čo je však najdôležitejšie, nezabúdajte na bezpečnosť. Keď firmy rastú, stávajú sa atraktívnejším cieľom pre kybernetických zločincov. Keď budete myslieť na zvýšenie zabezpečenia už od začiatku, posilníte tým schopnosť svojho systému odolávať útokom. Zavedením dodatočných bezpečnostných opatrení do vašich plánov pre rast zabezpečíte, že nebudete postihnutí neočakávanými nákladmi, časovými prestojmi a trápnymi porušeniami predpisov, ktoré môžu vážne poškodiť vašu reputáciu.

Ďalšie kroky

Takže, čo by ste mali robiť ďalej? Po prvé, zistite, ako ste na tom teraz. Ako veľmi vám umožní rásť váš súčasný systém? Ak to neviete, požiadajte o radu. Zamyslite sa nad tým, čo chcete robiť a čo chcete ponúknuť svojim zamestnancom a zákazníkom. Vaše strategické plánovanie a obchodné ciele by vám mali poskytnúť dobrú predstavu o tom, akú podporu by mala vaša sieťová infraštruktúra poskytovať. Rozmýšľanie o plánoch a cieľoch súčasne je najlepší spôsob, ako zabezpečiť, aby sa v budúcnosti stali realitou.

Prihláste sa na odber e-mailov a získajte aktuálne informácie o poradenstve, podpore a ponukách pre malé a stredné podniky.