Máte už účet?

  •   Prispôsobený obsah
  •   Vaše produkty a podpora

Potrebujete účet?

Vytvoriť účet

Skúmanie výziev, ktorým v IT čelia malé a stredne veľké podniky

Maximalizujte efektivitu, príjmy a spokojnosť zákazníkov malých a stredne veľkých podnikov vďaka digitálnej transformácii. Investície MSP do digitálnych technológií a systémov.

Vo svete, ktorý sa zásadne zmenil nárastom digitalizácie, automatizácie a internetu, sa výkonnosť spoločnosti stáva synonymom schopnosti používať IT nielen na normálne fungovanie, ale aj na maximalizáciu efektívnosti, príjmov a spokojnosti zákazníkov.

Malé a stredne veľké podniky (MSP) rozpoznávajú úlohu informačných technológií pre digitálnu transformáciu a chcú ich na tento účel plne využiť. Ale manažér IT v MSP, ktorého úlohou je tento cieľ dosiahnuť, musí na ceste za jeho splnením prekonať určité prekážky.

1. Malé IT prostredie, ktorého hustota a zložitosť sa zvyšujú

Niekoho to môže prekvapiť, ale aj malé a stredne veľké podniky môžu mať komplikované IT. V dôsledku prístupu „prines si vlastné zariadenie“ (Bring Your Own Device –BYOD), rozšírenia cloudových riešení a očakávania nepretržitej dostupnosti zo strany používateľov sa správa infraštruktúry a siete stáva vyčerpávajúcou úlohou – a obrovskou zodpovednosťou. Je tu veľká zraniteľnosť v dôsledku výpadkov, straty dát a hrozieb. Keď sa niečo pokazí, napríklad zlyhá server, môže to byť nočná mora pre IT aj pre používateľov.

2. Obmedzené personálne kapacity pre IT

Vo väčších spoločnostiach je bremeno rozdelené medzi niekoľko IT pracovníkov. Naproti tomu väčšina malých a stredne veľkých podnikov má buď jedného manažéra IT, alebo malý tím, ktorý nemusí byť zložený z pracovníkov na plný úväzok. Iné MSP nemajú špecializovaný personál pre IT vôbec – tá istá osoba alebo skupina sa stará o IT aj o iné povinnosti, ktoré s IT nesúvisia. Vo všetkých scenároch je bežné, že pracovníci v oblasti IT sú preťažení, keď musia spravovať zložité IT prostredie, ktoré podporuje podnikové požiadavky.

3. Príliš komplikované IT riešenia, ktoré nie sú používateľsky prívetivé

Hoci to neplatí vždy, pracovníci IT v malých a stredne veľkých podnikoch majú skôr všeobecné ako špecializované znalosti. Môžu byť preťažení závratným množstvom informácií o komplikovaných IT produktoch, najmä ak sa funkcie niektorého produktu zameriavajú hlavne na technológiu na úkor použiteľnosti. Implementácia môže byť príliš dlhá alebo komplikovaná. Rozširuje sa tak priepasť, ktorú potrebujú MSP preklenúť pokročilejšou technológiou, keď vstupujú na nový trh alebo do novej fázy rastu.

4. Komunikácia s obchodnou časťou firmy

Aj keď šéfovia či generálni riaditelia malých a stredne veľkých podnikov akceptujú IT ako nevyhnutný aspekt firmy, do technológií investujú iba vtedy, ak im to prináša hodnotu a výsledky z obchodného hľadiska; inak zostáva IT funkciou poskytovania služieb a nákladovým strediskom. Manažéri IT musia využiť svoju schopnosť zmysluplne a presne previesť implementácie na čísla a termíny, ktoré môže majiteľ podniku oceniť, ako sú úspory nákladov, rýchlosť uvedenia produktu na trh a zrýchlenie rastu.

5. Obmedzené rozpočty na IT

Je tu však jedna prekážka, ktorá môže viesť k stroskotaniu akéhokoľvek úsilia, ktoré sa vynaložilo na riešenie predchádzajúcich štyroch výziev. Manažéri IT prirodzene chcú nakupovať produkty, ktoré priveľmi nezaťažia peňaženku spoločnosti, a to nielen v podobe prvotnej investície, ale aj z dlhodobého hľadiska – od údržby cez celkové náklady na vlastníctvo (TCO) až po návratnosť investícií (ROI). Dilema však prichádza vtedy, keď sa podnik agresívne rozširuje alebo mení stratégiu. Produkty s dostatočnou škálovateľnosťou môžu presahovať rozpočet spoločnosti, zatiaľ čo produkty v rámci cenového rozpätia firmy nemusia mať dostatočnú funkčnosť, aby vyhovovali vyvíjajúcim sa potrebám podniku.

Spolu s rastúcou závislosťou podnikov od IT narastá aj bremeno, ktoré dolieha na plecia manažérov IT v MSP. A s tlakom na digitálnu transformáciu sa tlak vyplývajúci z týchto piatich výziev bude len zintenzívňovať.

MSP potrebujú IT produkty, ktoré sa dajú ľahko spravovať a neobetujú výkon za cenu. Čo však definuje jednoduché a inteligentné riešenia, ktoré by manažéri IT z MSP mali hľadať, keď chcú urobiť múdrejšie nákupné rozhodnutia?

  • Jednoduché: To neznamená iba základné, oslabené funkcie. Skôr to znamená produkty, ktoré zodpovedajúcim spôsobom prispôsobujú najnovšie technológie pre MSP. Samozrejme, musia sa dať jednoducho a rýchlo nastaviť. Po nasadení musia fungovať z hľadiska manažéra IT bez problémov z hľadiska údržby a rozširovania aj v nadchádzajúcich rokoch. To ušetrí veľa času, nákladov a frustrácií, keď podnik vyžaduje okamžité využitie trendov, ako je mobilita a cloud.
  • Inteligentné: Produkty musia mať v sebe zabudovanú používateľskú prívetivosť a bezpečnosť, ako aj schopnosť sledovať a zachytiť ucelené prehľady. To umožňuje manažérom IT pracovať a reagovať rýchlejšie a zabezpečiť, aby sa podnik stal agilnejším a schopným dosahovať výsledky bez nutnosti obetovať bezpečnosť. Ak ide napríklad o riešenie pripojenia, oddelenie IT by malo byť schopné jednoducho poskytnúť používateľom bezpečný a spoľahlivý prístup, aby sa mohli bezdrôtovo pripojiť k firemnej sieti so zabezpečením maximálnej mobility. Zároveň by si pracovníci IT mali udržať kontrolu a prehľad s cieľom presadzovať politiky a sledovať činnosti vykonávané pomocou zariadení.

Manažéri IT v MSP by sa nikdy nemali stáť pred rozhodovaním medzi rozpočtom a funkciami produktov pre svoju organizáciu. Či už ide o spoluprácu, riadenie cloudu alebo pripojenie, všetky produkty a riešenia spoločnosti Cisco ponúkajú výkonné podnikové technológie, ktoré vyhovujú potrebám a rozpočtom MSP. Manažéri IT môžu lepšie zvládnuť svoje úlohy za prijateľnú cenu a s dôverou, že získaná technológia je škálovateľná a bezpečná. Manažéri IT v MSP už nemusia zápasiť s udržiavaním systému v chode a hasením požiarov, skôr sa môžu konečne zamerať na to, aby sa stali strategickými partnermi majiteľov firiem.

Prihláste sa na odber e-mailov a získajte aktuálne informácie o poradenstve, podpore a ponukách pre malé a stredné podniky.