Máte už účet?

  •   Prispôsobený obsah
  •   Vaše produkty a podpora

Potrebujete účet?

Vytvoriť účet

Štúdia Cisco: Smart mestá, prepojené vozidlá a nové spôsoby ochrany pred hackermi zapríčinia nárast cloudu

V roku 2021 dosiahne objem cloudovej prevádzky v dátových centrách 19,5 zettabajtov, Slovensko je na éru cloudu pripravené

Bratislava, 14. februára – Rozvoj aplikácií internetu vecí ako sú inteligentné automobily, smart mestá, telemedicína a digitalizované verejné služby spôsobia v najbližších rokoch výrazný nárast cloudovej prevádzky. Tá bude už v roku 2021 tvoriť 95 % celosvetovej prevádzky dátových centier. Tieto závery prinieslo už 7. vydanie štúdie Cisco Global Cloud Index. Tá okrem toho spomína, že k rastúcej dominancii cloudu prispejú aj spotrebiteľské či podnikové aplikácie. Medzi najobľúbenejšie spotrebiteľské cloudové aplikácie patrí streamované video, sociálne siete a online vyhľadávanie. V podnikovej sfére si štúdia všíma rast predovšetkým pri ERP systémoch, nástrojoch pre spoluprácu, analýze dát a ďalších aplikáciách digitalizovaných podnikov.

Štúdia Cisco Global Cloud Index (2016-2021) sa zameriava na virtualizáciu dátových centier a cloud computing, čiže základné prvky transformácie spôsobov poskytovania mnohých podnikových i spotrebiteľských sieťových služieb. Štúdia predpovedá, že cloudová prevádzka v dátových centrách v roku 2021 celosvetovo dosiahne 19,5 zettabajtov (ZB) ročne v porovnaní s 6 ZB v roku 2016; porastie teda 3,3-násobne. V roku 2021 vzrastie podiel cloudovej prevádzky na celkovej prevádzke dátových centier (20,6 ZB) na 95 % v porovnaní s 88 % v roku 2016.

Slovensko je na éru cloudu pripravené

Štúdia skúmala aj pripravenosť jednotlivých krajín sveta na budúci rozvoj a požiadavky cloudových aplikácií. Slovensko je podľa nej pripravené na zavádzanie pokročilých cloudových služieb ako je telemedicína, videokonferencie vo vysokom rozlíšení či prenos dát pre video v UHD formáte.

Priemerná rýchlosť sťahovania na pevnej linke dosahuje 28,7 Mb/s (39. miesto zo 141 sledovaných), priemerná rýchlosť nahrávania 12,0 Mb/s (43. miesto) a priemerná latencia 27 ms (delené 37. miesto).

V prípade mobilného pripojenia je priemerná rýchlosť sťahovania 24,7 Mb/s (33. miesto zo 116 sledovaných), priemerná rýchlosť nahrávania 9,9 Mbps (36. miesto) a priemerná latencia 34 ms (delené 19. miesto).

Bezpečnostné technológie a internet vecí stimulujú rast cloudových služieb

V minulosti boli hlavnou prekážkou zavádzania cloudu otázky bezpečnosti. Zlepšovanie správy dátových centier a možnosti kontroly nad dátami pomohli minimalizovať riziká pre podniky a lepšie chrániť dáta spotrebiteľov. Inovácie v oblasti bezpečnosti spolu s hmatateľnými prínosmi cloud computingu, napríklad veľká škálovateľnosť, sú kľúčovým faktorom, ktorý vstupuje do predpovede rastu cloudovej prevádzky. Nové nároky na dátové centrá kladie aj rozvoj aplikácií a pripojených zariadení internetu vecí. Odborníci spoločnosti Cisco očakávajú, že do roku 2021 stúpne počet pripojení v internete vecí na 13,7 miliardy, z 5,8 miliardy v roku 2016.

Medzi ďalšie hlavné zistenia a predpovede štúdie Cisco Global Cloud Index patria:

·        Do roku 2021 bude 94 % workloadov a výpočtových prípadov spracovávaných v cloudových dátových centrách, len 6 % bude prebiehať v tradičných dátových centrách.

·        Celosvetovo sa do roku 2021 vzrastie objem dát uložených v dátových centrách takmer päťnásobne na 1,3 ZB.

·        Veľké dáta budú do roku 2021 predstavovať 30 % všetkých dát uložených v dátových centrách v porovnaní s 18 % v roku 2016.

·        Množstvo dát uložených v koncových zariadeniach do roku 2021 dosiahne 5,9 ZB a bude tak 4,5-krát väčšie ako objem dát uložený v dátových centrách.

·        Celkový objem dát generovaných všetkými zariadeniami (predovšetkým internetu vecí) – nie však nutne uchovávaných - do roku 2021 dosiahne 847 ZB ročne v porovnaní s 218 ZB v roku 2016. Objem vygenerovaných dát je o dva rády vyšší ako objem uložených dát.

·        Medzi najobľúbenejšie webové API medzi používateľmi a vývojármi patria Facebook, Google Maps, Twitter, Youtube a AccuWeather,

 

Ďalšie zdroje:

Oficiálna stránka štúdie Cisco Global Cloud Index White paper štúdie Cisco Global Cloud Index Interaktívny nástroj mapujúci situáciu v jednotlivých svetových regiónoch

Kontaktné osoby:

Miloslav Surgoš, mediamedia

surgos@mediamedia.sk, tel.: +421 918 399 045

Slavomír Šikuda, mediamedia

slavo@mediamedia.sk, tel.: +421 908 454 043

Poznámky pre editorov:

O spoločnosti Cisco

Cisco (NASDAQ: CSCO) je celosvetový technologický líder, ktorý od roku 1984 pomáha internetu fungovať. Vďaka našim expertom, produktom a partnerom sa môže spoločnosť bezpečne pripájať a využívať digitálne príležitosti zajtrajška už dnes.

Odhaľte viac na thenetwork.cisco.com a sledujte nás na Twitteri @Cisco.

Informácie o spoločnosti Cisco sú k dispozícii na http://www.cisco.com. Ďalšie správy môžete nájsť na http://newsroom.cisco.com.

***

Cisco a logo Cisco sú registrované ochranné známky spoločnosti Cisco Systems, Inc. v Spojených štátoch amerických a ďalších štátoch. Všetky ďalšie registrované ochranné známky, uvedené v tomto dokumente, sú majetkom príslušných vlastníkov.