Guest

Súťaž Cisco hľadá talenty na kybernetickú bezpečnosť. Môžu sa skrývať medzi matematikmi, biológmi alebo trebárs chemikmi

Hierarchical Navigation

Stále sofistikovanejšie útoky dnešných kybernetických zločincov si vyžadujú nové prístupy. Ukazuje sa, že pri boji s pokročilými hrozbami možno využiť skúsenosti z rôznych odborov a oblastí. Vlani tak napríklad uspela práca, zameraná na automatické rozpoznanie buniek vo fotografii Petriho misky.

LinkedInGoogle+
Share:

Bratislava, 10. mája 2016 – Dopyt po odborníkoch na kybernetickú bezpečnosť rýchlo rastie. Noví nádejní špecialisti sa však nemusia skrývať len medzi študentmi informačných technológií. Spoločnosť Cisco už tretí rok po sebe vyhlasuje v spolupráci s Fakultou elektrotechnickou ČVUT v Prahe súťaž Cisco Outstanding Thesis Award, ktorej cieľom je také talenty identifikovať. Súťaž je určená pre študentov bakalárskeho, magisterského a doktorandského programu na ľubovoľnej vysokej škole na Slovensku či v Českej republike. Prihlásiť možno akúkoľvek absolventskú prácu, obhájenú v roku 2016, ktorá spadá do okruhu počítačových vied, najmä strojového učenia. Autori najlepších prác získajú finančnú odmenu vo výške 10-tisíc, 25-tisíc, respektíve 35-tisíc českých korún a rešpektovanú referenciu pre svojich budúcich zamestnávateľov.

Základ dnešného výskumného a vývojového centra pre kybernetickú bezpečnosť spoločnosti Cisco, firma Cognitive Security, vznikol na našej fakulte. Boli by sme radi, aby naša škola dávala študentom dobrý základ pre štart ich profesijnej kariéry,“ hovorí dekan FEL ČVUT prof. Ing. Pavel Ripka, CSc. a dodáva: „Cisco Outstanding Thesis Award je šancou podporiť primárny i sekundárny výskum na FEL ČVUT. Chceme motivovať našich študentov k aktívnej práci na riešení problémov, ktoré sú úzko späté s praxou.

Hoci je organizátor, výskumné a vývojové centrum pre kybernetickú bezpečnosť spoločnosti Cisco,  zameraný predovšetkým na kybernetickú bezpečnosť, prihlásené práce sa nemusia týkať len tejto oblasti. Ukazuje sa, že pri boji s pokročilými hrozbami možno využiť aj skúsenosti z iných odborov a oblastí. A ako dokazujú minulé ročníky, na súťaži sa naozaj nezúčastňujú len študenti technických škôl. Do súčasného ročníka možno prihlásiť práce zaoberajúce sa metódami strojového učenia a rozpoznávania, detekciami anomálií, klasifikáciou komplexných a štruktúrovaných dát, učením reprezentácie, technológiami spracovávania veľkých dát, softvérovým inžinierstvom, spracovaním signálu a teóriou hier a grafov.

Obrana voči útokom dnešných kybernetických zločincov si vyžaduje nové prístupy. Behaviorálna analýza hrá pri ich detekcii stále dôležitejšiu rolu. Už sa nedá spoliehať len na porovnávanie známych nákaz, ale zo správania kódu v sieti treba spoznať, že môže ísť o kybernetický útok. Aj preto napríklad vlani uspela študentka, ktorej práca bola zameraná na automatické rozpoznanie buniek vo fotografii Petriho misky,“ povedal Jaroslav Gergič, ktorý vedie inžiniersky tím výskumného a vývojového centra spoločnosti Cisco v Prahe. „Cisco Outstanding Thesis Award je pre nás príležitosť spoznať nové talenty, ktoré sa môžu do budúcnosti stať aj členmi nášho tímu,“ dodáva Gergič.

Do Cisco Outstanding Thesis Award 2016 možno práce prihlásiť do 23. septembra 2016 na adrese výskumného a vývojového centra spoločnosti Cisco na Karlovom námestí 2 v Prahe. Súťažná komisia vyberie finalistov, ktorým dá vedieť do 21. októbra 2016. Následne ich čaká prezentácia výsledkov ich práce v angličtine v priestoroch výskumného a vývojového centra Cisco 4. novembra 2016. Potom budú slávnostne vyhlásení víťazi jednotlivých kategórií.

Víťazi i finalisti získajú okrem finančnej odmeny aj priamy kontakt so špičkovým výskumným pracoviskom Cisco, ktoré je previazané s tímami v Kalifornii, Texase a Londýne, s potenciálnou možnosťou budúcej spolupráce.

Viac informácií nájdete na:  http://www.fel.cvut.cz/cz/aktuality/cota-soutez


Kontaktné osoby:

Miloslav Surgoš, mediamedia
surgos@mediamedia.sk, tel.: +421 918 399 045

Slavomír Šikuda, mediamedia
slavo@mediamedia.sk, tel.: +421 908 454 043

O Cisco Systems

Cisco (NASDAQ: CSCO) – celosvetový líder v oblasti sieťových riešení, ktoré menia spôsob, akým sa ľudia spájajú, komunikujú a spolupracujú.

Informácie o spoločnosti Cisco sú k dispozícii na http://www.cisco.com. Ďalšie správy môžete nájsť na http://newsroom.cisco.com.

Cisco a logo Cisco sú registrované ochranné známky spoločnosti Cisco Systems, Inc. v Spojených štátoch amerických a ďalších štátoch. Všetky ďalšie registrované ochranné známky, uvedené v tomto dokumente, sú majetkom príslušných vlastníkov.