Guest

Čo čaká IT v roku 2015? Cisco Technology Radar odhaľuje trendy

Hierarchical Navigation

Búrlivá premena sveta IT získa v roku 2015 novú dynamiku. Nové trendy sa v tejto oblasti objavujú nie po rokoch, ale po mesiacoch. Rok 2015 tak bude podľa štúdie Cisco Technology Radarpatriť predovšetkým zjednodušovaniu sieťovej architektúry, analýze dát v reálnom čase a Fog Computingu.

LinkedInGoogle+
Share:

Bratislava, 16. decembra 2014 – Počas najbližších desiatich rokov dôjde k masívnemu rozšíreniu IT sveta. S nástupom internetu vecí sa budú IT spoločnosti prepájať s firmami z oblasti spotrebnej elektroniky, ale i ďalších odborov. V nasledujúcom období tak budeme svedkami zmien na trhu, bude dochádzať k vzájomným akvizíciám, investíciám alebo dohodám o užšej spolupráci medzi firmami z IT sektora a mimo neho. Výsledky štúdie Cisco Technology Radar ukazujú, že nedávno ohlásená spolupráca Cisco a Toshiba je len jednou z lastovičiek, ohlasujúcich nástup Internet of Everything, internetu všetkého, éry, keď svet informačných technológií bude vyzerať úplne inak ako dnes.

Už od roku 2011 publikuje spoločnosť Cisco svoju predpoveď hlavných technologických trendov pre nasledujúce obdobie. V štúdii Cisco Technology Radar sa spájajú názory viac ako osemdesiatich popredných odborníkov a inžinierov nielen zo spoločnosti Cisco. Vďaka skúsenostiam, získaným počas 30 rokov pôsobenia na trhu môže Cisco veľmi dobre odhadovať ako sa bude meniť svet informačných technológií v nasledujúcom roku, ale i v dlhšom časovom horizonte.

V poslednom čase sme svedkami veľmi razantných zmien vo svete IT,“ hovorí Roman Janovič,  technický riaditeľ spoločnosti Cisco pre región východnej Európy. „Nastupuje internet vecí a internet všetkého, čo kladie na IT prostredie úplne nové nároky, ktorým sa treba prispôsobiť. Dobrým príkladom je napríklad zjednodušovanie sieťovej infraštruktúry smerom k softvérovo definovaným sieťam, ktoré budú v roku 2015 rozhodne jedným z najviditeľnejších trendov,“ dodáva.

Najdôležitejšie trendy pre rok 2015

 • nástroje pre vzdialenú spoluprácu a komunikáciu v reálnom čase sa presunú do cloudu
 • nároky na bezpečnosť internetu vecí ďalej porastú
 • Fog Computing presunie dáta bližšie k užívateľovi
 • porastie význam analýzy dát v reálnom čase
 • analýza správania užívateľov pomôže odhadnúť ich potreby
 • zjednodušenie sieťovej infraštruktúry

Ako sa zmení svet IT

Od mobility a videa sa svet IT bude posúvať stále viac ku cloudovým technológiám a programovateľným, či dynamickým sieťam. Stále viac zariadení bude pripojených na internet a stále viac služieb a technológií bude k dispozícii prostredníctvom internetového prehliadača z cloudu. To so sebou prinesie vyššie nároky na bezpečnosť, ale aj na dostupnosť a rýchlosť doručenia.

 • Nástroje na vzdialenú spoluprácu a komunikáciu v reálnom čase sa presunú do cloudu

  Technológia WebRTC, umožňujúca audio a video komunikáciu v reálnom čase v prostredí internetového prehliadača, sa presunie aj do firemného segmentu. To spoločne s posilňujúcim sa trendom BYOD (bring your own device – používanie vlastných zariadení) bude znamenať komoditizáciu riešení pre tímovú spoluprácu na diaľku.

  Podľa údajov amerického úradu pre štatistiky práce (US Bureau of Labor Statistics) bude takmer polovica amerických firiem umožňovať nové formy komunikácie v rámci tímu, vrátane sociálnych sietí a spolupráce na diaľku. Videokonferencie, instant messaging, blogy a ďalšie komunikačné nástroje sa stanú vo firmách štandardom. WebRTC umožní zbúrať bariéry a umožní začlenenie do tímu aj tým, ktorým v tom doteraz bránil nejaký hendikep, či iné prekážky.

  Vďaka novým technológiám získajú zamestnanci omnoho väčšiu flexibilitu a budú môcť pracovať kdekoľvek a odkiaľkoľvek. To umožní omnoho lepšie vyvážiť osobný a pracovný život. Nástroje na vzdialenú spoluprácu v tíme tak napríklad uľahčia návrat ženám po materskej dovolenke, rovnako ako napríklad ľuďom s telesným postihnutím, ktorí z rôznych dôvodov nemôžu dochádzať do kancelárie. Rovnako tak umožnia všetkým zamestnancom rozložiť si prácu tak, aby im zostával čas na koníčky a rodinu.

 • Nároky na bezpečnosť internetu vecí ďalej porastú

  Rastúci počet zariadení, pripojených na internet, bude znamenať aj zmenu nárokov na bezpečnosť. Hranica IT postupne zmizne. Bude treba vyvinúť úplne nové bezpečnostné štandardy, ktoré zaistia bezpečné pripojenie zariadení, s ktorými sa doteraz svet IT nestretával. Môže ísť napríklad o nositeľnú elektroniku, ale i inteligentné elektromery alebo senzory, či už v domácnostiach alebo v mestách a priemysle.

  Hranice počítačových sietí sa s nástupom internetu vecí stierajú.  Na internet už nie sú pripojené len počítače a notebooky, ale i nositeľná elektronika, senzory a ďalšie zariadenia. To ale znamená aj nárast počtu potenciálnych slabých miest, pretože ich výrobcovia nemajú s kybernetickou bezpečnosťou takmer žiadne skúsenosti. Bude tak potrebné pripraviť úplne nové štandardy a zmeniť pohľad na túto problematiku.

  Inteligentné elektromery napríklad môžu pomôcť dodávateľom elektriny prispôsobiť rozvodnú sieť aktuálnym potrebám odberateľov. Zároveň ale treba zaistiť, aby dáta, odosielané takýmto elektromerom, boli pre ďalšie spracovanie anonymizované a nemohlo dôjsť k ich zneužitiu. Ďalším príkladom sú trebárs výrobné stroje v priemysle, ktoré majú na rozdiel od spotrebnej elektroniky dlhší životný cyklus a možnosti pre upgrade ich IT častí sú len veľmi obmedzené. Napriek tomu bude treba zabezpečiť, aby boli počas celého svojho dlhého životného cyklu ochránené pred prípadnými kybernetickými útokmi a zároveň aby firmy mohli využívať informácie z ich senzorov na optimalizáciu výroby.

 • Fog Computing presunie dáta bližšie k užívateľovi

  Senzory, pripojené na internet, budú zasielať dáta do cloudu a zároveň ich z neho prijímať. S nárastom ich množstva môže dochádzať k omeškaniam pri prenose dát. Fenomén Fog Computingu umožní preniesť dáta bližšie k miestu, kde ich bude treba. To zníži nároky na kapacitu sietí, ktorej ďalšie zvyšovanie by už nemalo zmysel.

  Medzi cloudom a zariadeniami tak vznikne priestor pre dátové úložiská a IT infraštruktúru, ktoré budú zhromažďovať dáta bližšie k užívateľovi. Nástup cloudových technológií a internetu vecí prinesie výrazné zvýšenie prevádzky v dátových sieťach. Aby nedochádzalo k preťažovaniu niektorých prenosových trás, umožní Fog Computing vložiť inteligenciu na rozhranie medzi IT infraštruktúrou alebo senzormi a cloudom. Napríklad prepínač, doplnený o aplikáciu, analyzujúcu spotrebu energie u odberateľa, môže automaticky, bez toho, aby dáta prechádzali internetom až do cloudu, prepínať medzi jednotlivými zdrojmi energie podľa aktuálnej potreby a dostupnosti. Môže tak napríklad namiesto centrálneho prívodu prepnúť na energiu, dodávanú fotovoltaickými panelmi a tak pomôže znižovať náklady na energie.

 • Porastie význam analýzy dát v reálnom čase

  Možnosť analýzy dát v reálnom čase sa stane jednou z najdôležitejších vlastností novej generácie IT infraštruktúry. Analytické nástroje, integrované do sieťových zariadení, umožnia zaznamenávať dianie v sieti, monitorovať jej výkon a odhaľovať prípadné anomálie. To umožní omnoho efektívnejšiu ochranu proti prípadným útokom, ale aj optimalizáciu siete v reálnom čase. Analytické nástroje, založené na big data a ich real-time analýze potom otvárajú priestor pre rozvoj aplikácií pre business intelligence, riadenie dopravy, či prenosových sietí. V roku 2050 prekročí populácia Zeme hranicu 9 miliárd ľudí. Len na pokrytie z toho vyplývajúceho dopytu bude potrebné zvýšiť produkciu potravín o 70 percent. Práve analýza dát v reálnom čase môže významne prispieť k zvýšeniu produktivity a zmenšeniu strát. Presnejšie predpovede počasia s využitím analýzy dát v reálnom čase pomôžu napríklad stanoviť ideálny čas zberu úrody, či hnojenia, rovnako ako presnejšie odhadovať množstvo úrody.

 • Analýza správania užívateľov pomôže odhadnúť ich potreby

  Schopnosť odhadovať želania, či zámery užívateľov na základe ich doterajšieho správania a polohy  bude najmä v oblasti dopravy a obchodu znamenať revolúciu. Takzvaný Context-Aware Computing pomôže IT infraštruktúre pripraviť tie dáta, ktoré budú v blízkej budúcnosti potrebné.

  Podľa odhadov expertov ide takmer tretina všetkej premávky v mestách na vrub vodičom, ktorí hľadajú miesto na parkovanie. Ak budú mať vodiči vo svojich smartfónoch aplikáciu, ktorá im umožní nájsť najbližšie aktuálne voľné parkovacie miesto, môže doprava v mestách klesnúť až o 40 percent a zároveň tak klesnú aj emisie oxidu uhličitého. Rovnako tak napríklad dáta zo senzorov, monitorujúcich okolité prostredie, môžu pomôcť dodávateľom energií lepšie odhadovať nároky na rozvodnú sieť. Inteligentné termostaty tak napríklad nielenže zapnú, či vypnú vykurovanie, ale zároveň môžu informovať dodávateľa o klesajúcej teplote v nejakej oblasti a teda o pravdepodobnom zvýšení nárokov na dodávku elektriny či plynu na vykurovanie.

 • Zjednodušenie sieťovej infraštruktúry

V roku 2018 bude na internet pripojených viac ako 20 miliárd zariadení. To si vyžiada zjednodušenie sieťovej infraštruktúry a vývoj autonómnych sietí, ktoré budú schopné prispôsobovať sa momentálnym potrebám užívateľov, aplikácií, ale napríklad aj senzorov. Vývoj aplikácií a sietí tak bude do budúcnosti omnoho viac prepojený.

Súčasná architektúra sietí nevyhovuje požiadavkám, ktoré sa na ne budú klásť po nástupe internetu vecí a internetu všetkého. Prepojenie ľudí, procesov, dát a zariadení do siete prinesie úplne nový typ požiadaviek na sieťovú infraštruktúru a otvorí priestor pre úplne nové aplikácie. Bez zjednodušenia by bola infraštruktúra veľmi zraniteľná. Východiskom sú softvérovo definované siete (SDN), ktoré dokážu automaticky prispôsobiť architektúru siete momentálnym potrebám užívateľov alebo aplikácií. Takéto autonómne siete a prvky zjednodušia celú architektúru a zároveň znížia nároky na čas administrátorov, pretože budú schopné automaticky sa konfigurovať, spravovať a v prípade potreby i opraviť.

Viac informácií nájdete na:

techradar.cisco.com

Twitter: #CiscoTechRadar #CiscoGEC


Kontaktné osoby:

Miloslav Surgoš, mediamedia
surgos@mediamedia.sk, tel.: +421 918 399 045

Slavomír Šikuda, mediamedia
slavo@mediamedia.sk, tel.: +421 908 454 043

O Cisco Systems

Cisco (NASDAQ: CSCO) – celosvetový líder v oblasti sieťových riešení, ktoré menia spôsob, akým sa ľudia spájajú, komunikujú a spolupracujú.

Informácie o spoločnosti Cisco sú k dispozícii na http://www.cisco.com. Ďalšie správy môžete nájsť na http://newsroom.cisco.com.

Cisco a logo Cisco sú registrované ochranné známky spoločnosti Cisco Systems, Inc. v Spojených štátoch amerických a ďalších štátoch. Všetky ďalšie registrované ochranné známky, uvedené v tomto dokumente, sú majetkom príslušných vlastníkov.