Guest

Cisco pripravuje Intercloud, cloud cloudov

Hierarchical Navigation

V najbližších dvoch rokoch plánuje investovať do rozvoja cloudových služieb viac ako miliardu dolárov

LinkedInGoogle+
Share:

Bratislava 14. apríla 2014 – Snaha o nákladovo efektívne a rýchle nasadenie nových aplikácií a služieb vedie firmy stále častejšie k využívaniu cloudu. Vzniká tak veľké množstvo súkromných, verejných i hybridných riešení. Spoločnosť Cisco sa rozhodla v spolupráci so svojimi partnermi vybudovať Intercloud, akúsi sieť cloudov, ktorá prekonáva limity a obmedzenia doterajších lokálnych riešení. Globálny Intercloud spoločnosti Cisco umožní rozvoj služieb, vedúcich k naplneniu konceptu internetu všetkého (Internet of Everything, IoE).

Prepojenie lokálnych cloudov do globálnej siete umožní vytvoriť takmer neobmedzene škálovateľnú, distribuovanú a bezpečnú architektúru pre aplikácie s vysokou pridanou hodnotou, či analýzy v reálnom čase. Pretože ide o prepojenie lokálnych cloudov, je zároveň zaistený úplný súlad s právnym prostredím v tej ktorej krajine. Intercloud je navyše prvým otvoreným riešením svojho druhu, ktoré ponúka dostupné vývojárske rozhranie (API). To umožní rýchly vývoj novej generácie aplikácií, využívajúcich cloudové služby, pre podniky, poskytovateľov služieb i predajcov.

„Príchod cloudu znamenal pre svet informačných technológií revolúciu. S Intercloudom ju posúvame na úplne novú úroveň,“ hovorí Marcel Rebroš, generálny riaditeľ Cisco Slovensko. „Naši partneri a zákazníci vďaka nemu získajú nové nástroje na vývoj aplikácií a služieb, ktoré boli doteraz nepredstaviteľné.“

Cisco Cloud Services budú k dispozícii prostredníctvom partnerov. Na projekte Intercloud Cisco spolupracuje s viac ako desiatkou spoločností, medzi ktoré patria napríklad firmy ako austrálsky service provider Telstra, kanadský telekomunikačný operátor Allstream, európsky dodávateľ cloudových služieb Canopy, či Logicalis Group, globálny poskytovateľ manažovaných služieb a ďalšie.

Nástup internetu všetkého

Prepojenie partnerských dátových centier prostredníctvom globálnej siete Cisco do Intercloudu umožní partnerom ponúkať zákazníkom cloudové aplikácie a služby s pridanou hodnotou. Tie umožnia urýchliť presadenie konceptu internetu všetkého v reálnom živote. Prepojenie užívateľov, dát, procesov a vecí vytvorí podľa odhadov spoločnosti Cisco v nasledujúcom desaťročí celosvetovo obchodné príležitosti v objeme až 19 biliónov dolárov. IoE prináša nové požiadavky na vznik globálne distribuovaných a bezpečných cloudových riešení.


Kontaktné osoby:

Miloslav Surgoš, mediamedia
surgos@mediamedia.sk, tel.: +421 918 399 045

Slavomír Šikuda, mediamedia
slavo@mediamedia.sk, tel.: +421 908 454 043

O Cisco Systems

Cisco (NASDAQ: CSCO) – celosvetový líder v oblasti sieťových riešení, ktoré menia spôsob, akým sa ľudia spájajú, komunikujú a spolupracujú.

Informácie o spoločnosti Cisco sú k dispozícii na http://www.cisco.com. Ďalšie správy môžete nájsť na http://newsroom.cisco.com.

Cisco a logo Cisco sú registrované ochranné známky spoločnosti Cisco Systems, Inc. v Spojených štátoch amerických a ďalších štátoch. Všetky ďalšie registrované ochranné známky, uvedené v tomto dokumente, sú majetkom príslušných vlastníkov.