Guest

Novinky z portfólia Cisco Unified Access zjednocujú

Hierarchical Navigation

Nové prvky Cisco Unified Access zjednodušujú uplatňovanie užívateľských pravidiel a správu siete v súlade s narastajúcim trendom BYOD.

LinkedInGoogle+
Share:

Bratislava, 28. február 2013 – Rastúce nároky na konektivitu, služby a bezpečnosť sietí, ako aj čoraz vyšší počet mobilných koncových zariadení so sebou prinášajú potrebu modernizácie existujúcich sietí, ako aj zvyšujúce sa náklady na ich správu. Situáciu navyše výrazne komplikuje rozmáhajúci sa trend BYOD (z angl.: bring your own device – prines si svoje zariadenie), ktorý je ďalším dôvodom, prečo je súčasný prístup k sieťovej architektúre dlhodobo neudržateľný. Spoločnosť Cisco predstavila novinky z portfólia svojej platformy Cisco Unified Access, ktoré zásadným spôsobom zjednodušia správu sietí a umožnia vytvorenie zjednotenej infraštruktúry pevných a bezdrôtových sietí. Vďaka nim firmy a poskytovatelia služieb dokážu efektívne reagovať na nastupujúce trendy a s nimi spojené výzvy.

V minulosti boli bezdrôtové siete budované ako samostatná infraštruktúra prekrývajúca sa s pevnou sieťou, čo znamenalo dvojnásobnú zložitosť správy a ďalšie náklady. Prevádzka oddelených sietí a najmä implementácia bezpečnostných pravidiel pre mobilné zariadenia a rozmáhajúci sa trend BYOD je čoraz zložitejšia. Spoločnosť Cisco preto prináša riešenie v podobe sieťovej architektúry Cisco Unified Access.

Cisco Unified Access umožňuje zlúčenie pevných, bezdrôtových aj VPN sietí do jednej, vysoko zabezpečenej architektúry s jednotnou bezpečnostnou politikou a homogénnou správou. Pre riadenie konvergovanej sieťovej prevádzky platforma využíva technológiu Cisco Unified Access Data Plane (UADP) ASIC s podporou softvérovo definovaných sieťových služieb.

Medzi novinky platformy Cisco Unified Access s technológiou UADP ASIC patrí prepínač Cisco Catalyst® 3850 Unified Access Switch so zabudovanou funkcionalitou ovládania WLAN a ovládač Cisco® 5760 Unified Access WLAN Controller založený na systéme IOS  disponujúci priepustnosťou 60Gb/s. Spoločnosť Cisco okrem toho v portfóliu Cisco Unified Access predstavila aj nové riešenia pre bezpečnosť a správu: Cisco® Identity Services Engine (ISE) 1.2 a Cisco® Prime™ Infrastructure 2.0.

Riešenia Cisco Unified Access

Pre vytvorenie zjednotenej siete prináša Cisco sieťový ekosystém s inteligentným riadením sieťových vrstiev, umožňujúci obslúžiť rýchlo rastúci počet koncových zariadení a aplikácií.

  • Prepínač Cisco Catalyst 3850 Switch zabezpečuje zjednotenie pevných a bezdrôtových sietí do jednej fyzickej infraštruktúry s unifikovanou správou; Switch podporuje granulárnu hierarchickú QoS a vďaka UOS a AIC umožňuje prehľadnejšiu kontrolu a rýchlejšie riešenie problémov.
  • Ovládač Cisco 5760 Wireless LAN Controller na báze systému Cisco IOS podporuje priepustnosť dátového toku až 60 Gb/s s využitím hierarchickej QoS, ako aj centralizované nasadenie a správu.
  • Cisco onePK - balík nástrojov pre vývoj, automatizáciu a komunikáciu so sieťovými prvkami a technológiami Cisco, zároveň umožňuje programovateľnosť sietí.

Zjednotené pravidlá

Pre vytvorenie zjednotenej sieťovej architektúry sú okrem samotnej fyzickej siete nevyhnutné aj zjednotené pravidlá zamerané na centralizovanú kontextovú bezpečnostnú politiku vo všetkých typoch sietí (pevné, bezdrôtové, VPN).

  • Cisco Identity Services Engine (ISE) je základný nástroj, ktorý administrátorom umožňuje tvorbu a správu zjednotených politík pre viaceré typy prihlasovania a koncových zariadení. Nová verzia Cisco ISE 1.2 prináša integráciu s riešeniami pre riadenie mobilných zariadení (MDM) prostredníctvom riešení od dodávateľov ako Good, Airwatch, Mobile Iron Zenprise a SAP.

Zjednotená správa

Tento prvok konvergovanej infraštruktúry zabezpečuje dohľad z jedného prostredia a vysoký výkon pre služby a aplikácie naprieč celou sieťou.

  • Cisco Prime Infrastructure 2.0 kompletne zastrešuje interakciu medzi aplikáciami, službami a koncovými užívateľmi. Okrem toho poskytuje automatizované postupy pre zjednodušenie sieťových operácií. Nová verzia 2.0 je pripravená na spoluprácu s novými prvkami infraštruktúry Unified Access, vrátane prepínačov Cisco Catalyst 3850 a ovládačov Cisco 5760.

Dostupnosť produktov

Všetky produkty tejto platformy sú v súčasnosti dostupné, okrem Cisco Prime 2.0 (dostupný začiatkom marca 2013) a Cisco ISE 1.2 (dostupný v priebehu marca 2013).


O Cisco Systems

Cisco (NASDAQ: CSCO) – celosvetový líder v oblasti sieťových riešení, ktoré transformujú spôsob, akým sa ľudia spájajú, komunikujú a spolupracujú. Informácie o spoločnosti nájdete na stránke http://www.cisco.com. Najnovšie správy nájdete na adrese http://newsroom.cisco.com

Kontakt pre média:

Eva Rosipalová, Marketing Manager, Cisco Slovensko
Email: erosipal@cisco.com
Tel: +421 5825 5000

Diana Uríčková, Senior konzultantka, Comm s.r.o.
Email: urickova@comm.sk
Tel: +421 52 962 011