Guest

Cloudová platforma VideoscapeUnity posúva hranice video služieb

Hierarchical Navigation

LinkedInGoogle+
Share:

Photos

Bratislava, 25. január 2013 – Počas nedávneho veľtrhu spotrebnej elektroniky CES 2013 predstavila spoločnosť Cisco novú platformu VideoscapeUnity pre rozšírené poskytovanie video služieb. Platforma umožňuje poskytovateľom video obsahu a mediálnym spoločnostiam prinášať nový a intuitívny zážitok pre užívateľa s možnosťou sledovania obsahu na viacerých obrazovkách a z akéhokoľvek zariadenia. Jej súčasťou je digitálny video rekordér (DVR) v cloude, vďaka ktorému môžu užívatelia sledovať zmeškané programy alebo prehrávať zaznamenaný obsah kdekoľvek a na akejkoľvek obrazovke.

Po prvý krát tak video operátori získavajú pružnú a otvorenú softvérovú platformu, ktorá posúva hranice konceptu služieb TV kdekoľvek a poskytovateľom obsahu umožňuje zrýchľovať poskytovanie videa pre viaceré obrazovky (tzv. multiscreen).

„V minulosti museli poskytovatelia služieb a mediálne spoločnosti pri implementovaní videa ďalšej generácie voliť medzi na mieru šitým integrovaným riešením, ktoré je však jednoúčelové  a štandardnými produktovými riešeniami, ktorých možnosti boli obmedzené. Platforma Videoscape Unity spája výhody týchto dvoch prístupov a ponúka balík štandardných cloudových a sieťových komponentov tak, aby užívateľ mohol jednoducho pristupovať k obsahu, jednotne ho ovládať a sledovať ho nielen na televíznej obrazovke, ale aj na iných zariadeniach, ako napr. tablet alebo  smartfón,“ hovorí Marián Puttera, Obchodný riaditeľ pre segment telekomunikačných operátorov, Cisco Slovensko.

Nová platforma VideoscapeUnity zabezpečuje:

 • Cloudový multiscreen DVR rekordér: nahráva a ukladá videá na úrovni cloudu namiesto koncového zariadenia. Užívatelia tak môžu sledovať zmeškané programy a prehrávať zaznamenaný obsah kdekoľvek a na akejkoľvek obrazovke.
 • Video kdekoľvek: rozširuje koncept služieb TV kdekoľvek o zjednotené funkcie vyhľadávania a prehrávania, vďaka ktorým môžu užívatelia sledovať živý alebo on-demand obsah na akomkoľvek pripojenom zariadení bez ohľadu na to, kde sa práve nachádzajú.
 • Video na akomkoľvek zariadení v domácej sieti: centrum Cisco Connected Video Gateway slúži ako jednotný distribučný uzol pre rôzne formy videa, digitálneho obsahu a metadát na akékoľvek zariadenie pripojené v domácej sieti a zároveň umožňuje jednotné ovládanie takto poskytovaných služieb.
 • IP video prostredníctvom káblovej TV: umožňuje poskytovateľom služieb prinášať rozšírenú ponuku služieb akými sú IP video, videopožičovňa a interaktívne služby, a to nielen na zariadeniach v správe operátora, ale aj koncových zariadeniach užívateľa.

O platforme VideoscapeUnity

Spoločnosť Cisco predstavila platformu pre poskytovanie TV služieb s názvom Videoscape na veľtrhu CES v roku 2011. Platforma VideoscapeUnity vznikla integráciou Cisco Videoscape s riešeniami spoločnosti NDS – poskytovateľa zameraného na video softvér a bezpečnosť obsahu – ktorú Cisco získalo v roku 2012. Novú platformu tvoria cloudové, sieťové a klientske komponenty prepojené otvoreným rozhraním.

 • Cloudové a sieťové komponenty umožňujú poskytovanie nových personalizovaných video služieb a synchronizované zobrazenie videa na viacerých obrazovkách, pričom zážitok užívateľa je rovnaký bez ohľadu na to, aké zariadenie používa. 
 • Klientske komponenty využívajú rozhranie Cisco Snowflake a klientov NDS Media Highway. Táto stratégia otvára sieťovým operátorom možnosť sprostredkovania nových zážitkov zo sledovania video obsahu nielen prostredníctvom set-top boxov a TV obrazoviek, ale aj využitím softvérových klientov na rôznych koncových zariadeniach. 

Flexibilné možnosti využitia

 • VideoscapeUnity môže byť využitá v mnohých otestovaných end-to-end konfiguráciách, ktoré možno prispôsobiť individuálnym potrebám každého operátora.
 • Prevádzkovatelia majú zároveň možnosť voľby jednotlivých komponentov a ich prispôsobenia svojej prevádzke prostredníctvom otvorených rozhraní.
 • Cisco ponúka po prvý krát platformu Videoscape „ako službu“ – pre prevádzkovateľov teda Cisco môže kompletne vybudovať, monitorovať, prevádzkovať a dokonca aj hostovať ich video infraštruktúru.

Výhody pre prevádzkovateľov

 • atraktívny zážitok pre užívateľa zo sledovania video obsahu prostredníctvom akéhokoľvek zariadenia a na viacerých obrazovkách,
 • modulárna otvorená platforma, ktorú prevádzkovatelia môžu doplniť o komponenty tretích strán prostredníctvom otvorených rozhraní,
 • prevádzkovatelia, ktorí zavedú platformu VideoscapeUnity pre jednu službu, môžu neskôr jednoduchým spôsobom zdokonaľovať a pridávať moduly, čo im umožní rýchle zavádzanie ďalších služieb,
 • zníženie prevádzkových nákladov odstránením platforiem vhodných len pre jedinú službu a odstránením potreby ich neustálej aktualizácie.

O Cisco Systems

Cisco (NASDAQ: CSCO) – celosvetový líder v oblasti sieťových riešení, ktoré transformujú spôsob, akým sa ľudia spájajú, komunikujú a spolupracujú. Informácie o spoločnosti nájdete na stránke http://www.cisco.com. Najnovšie správy nájdete na adrese http://newsroom.cisco.com

Kontakt pre média:

Eva Rosipalová, Marketing Manager, Cisco Slovensko
Email: erosipal@cisco.com
Tel: +421 5825 5000

Diana Uríčková, Senior konzultantka, Comm s.r.o.
Email: urickova@comm.sk
Tel: +421 52 962 011