Máte už účet?

 •   Prispôsobený obsah
 •   Vaše produkty a podpora

Potrebujete účet?

Vytvoriť účet

Národný úrad pre kybernetickú a informačnú bezpečnosť spolupracuje so spoločnosťou Cisco na vyššej bezpečnosti

Národný úrad pre kybernetickú a informačnú bezpečnosť (NÚKIB) uzavrel v decembri 2017 so spoločnosťou Cisco dohodu, ktorá predstavuje základ pre dlhodobú budúcu spoluprácu.

Zhrnutie

Výzva

 • Lepšie zaistenie ochrany kyberpriestoru Českej republiky
 • Minimalizácia rizík narušenia kyberbezpečnosti štátu
 • Zvyšovanie povedomia o kyberbezpečnosti a aktívny boj proti kyberzločinu

Predpokladaný výsledok

 • Spoločné školenia, vďaka ktorým získajú štátni zamestnanci dôležité zručnosti a správne bezpečnostné návyky
 • Výmena informácií o aktuálnych trendoch a výskumoch v oblasti kybernetických hrozieb
 • Zdieľanie osvedčených postupov a využitie vzájomného know-how

Budúcnosť patrí pripraveným

Význam kybernetickej bezpečnosti neustále strmo rastie. Spolupráca s firmami zo súkromného sektora, ktoré sa kybernetickej bezpečnosti intenzívne venujú, je pre naše fungovanie veľmi dôležitá. A Cisco patrí medzi najdôležitejších hráčov na tomto poli. Preto sme sa rozhodli spojiť svoje sily.

Dušan Navrátil, riaditeľ Národného úradu pre kybernetickú a informačnú bezpečnosť

NÚKIB

 • Národný úrad pre kybernetickú a informačnú bezpečnosť
 • Ústredný správny orgán pre kybernetickú bezpečnost vrátane ochrany utajovaných informácií v oblasti informačných a komunikačných systémov a kryptografickej ochrany
 • Vznikol 1. augusta 2017 na základe zákona číslo 205/2017 Sb., ktorým sa zmenil zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetickej bezpečnosti a o zmene súvisiacich zákonov (zákon o kybernetickej bezpečnosti)