Máte už účet?

  •   Prispôsobený obsah
  •   Vaše produkty a podpora

Potrebujete účet?

Vytvoriť účet

Spoločnost AGROSTROJ Pelhřimov

Cisco HyperFlex pomáha spoločnosti AGROSTROJ Pelhřimov pripraviť sa na nadchádzajúcu éru Priemyslu 4.0

Rozsiahly projekt modernizácie IT infraštruktúry v spoločnosti AGROSTROJ Pelhřimov, ktorý bol úspešný vďaka technológii Cisco HyperFlex.

Zhrnutie

Výzva

  • V roku 2016 sme začali rozsiahly projekt modernizácie IT infraštruktúry. Naše servery boli na konci životnosti a už na zabezpečenie našich základných výpočtových a úložných potrieb nestačil. Vedeli sme, že môžeme pridávať server za serverom; ak by sme však museli venovať všetok čas modernizácii zastarávajúcej infraštruktúry, tak by nebolo v silách nášho osemčlenného tímu poskytovať podporu našim 750 používateľom.
  • Generálny riaditeľ nás vyzval, aby sme zvážili všetky možnosti. Uvažovali sme o virtualizačnom riešení s využitím verejného cloudu, ale žiadny variant nevyhovoval našim požiadavkám. Z bezpečnostných dôvodov sme potrebovali uchovávať dáta a výpočtové zdroje v priestoroch podniku.

Riešenie

  • Cisco HyperFlex

Výsledok

  • Riešenie Cisco HyperFlex nám poskytlo vyšší výkon na menšom priestore. Naše dátové centrum sa zmenšilo o 80%  z pôvodných 105RU na 21RU, kde beží 60 virtuálnych serverov. Znížili sme i mzdové náklady a namiesto troch správcov serverov stačí jediný.
  • Dnes máme ničím neobmedzené bezpečné prevádzkové prostredie. Stlačením tlačidla môžeme spustiť nové úložné a výpočtové moduly. Máme dostatok systémových zdrojov na to, aby sme mohli podľa potreby budovať a testovať nové aplikácie pre SAP. Môžeme ľubovoľne klonovať existujúce servery, inštalovať aktualizácie a nové aplikácie a sledovať, ako všetko funguje. To všetko pri mimoriadnom náraste produktivity.
  • Z prevádzkového hľadiska nám HyperFlex poskytuje vysoko dostupné prostredie s efektívnou obnovou po havárii. Máme záložné systémy a nemusíme sa teda báť výpadkov, ktoré by vyradili podnikovú infraštruktúru z prevádzky.

Keď sme migrovali našu implementáciu SAP na HyperFlex, ľudia od nášho technologického partnera povedali: „Je čas nainštalovať váš nový systém. Začnite si pripravovať disky a servery.“ Prial by som všetkým vidieť, ako sa tvárili, keď sme sa o desať minút vrátili s tým, že máme všetko pripravené.

Jindřich Šustr, IT manažér v spoločnosti Agrostroj Pelhřimov, a.s.

Priemysel 4.0 a čo ďalej

V súčasnosti sa sústredíme na vývoj nových aplikácií pre SAP, no našim cieľom je celková transformácia prevádzky s plným uplatnením princípov a technológií Priemyslu 4.0.
AGROSTROJ Pelhřimov ešte len začína skúmať potenciál automatizácie, umelej inteligencie a internetu vecí. Čoskoro oslávime 125. výročie založenia podniku. Ak sa pozrieme späť, môžeme s istotou vyhlásiť, že sme vždy posúvali hranice. Teším sa, o koľko ich dokážeme posunúť v najbližších rokoch.