Aveți cont?

 •   Conținut personalizat
 •   Produsele dvs. și asistența

Aveți nevoie de un cont?

Creați un cont

Politica globală privind protecția datelor personale și a confidențialității

1. Obiective

Cisco are angajamentul de a proteja confidențialitatea Datelor personale ale Angajaților, Clienților, Partenerilor de afaceri și a altor persoane ce pot fi identificate. Așadar, Cisco a implementat un program global pentru protecția datelor și a confidențialității pentru a stabili și menține standarde înalte pentru colectarea, utilizarea, divulgarea, stocarea, securizarea, accesarea, transferul sau procesarea Datelor personale. Politica globală privind protecția datelor personale și a confidențialității stă la baza programului de protecția datelor și confidențialitate și descrie abordarea Cisco privind procesarea Datelor personale oriunde în lume.

2. Domeniu de aplicare

Toți angajații, contractorii, consultanții, angajații temporari și alți angajați Cisco și filialele sale trebuie să respecte această politică, inclusiv tot personalul afiliat cu părțile terțe, care poate avea acces la orice resursă Cisco aplicabilă, inclusiv la serviciile bazate pe cloud, găzduite în interiorul sau în afara companiei Cisco.

Politica globală privind protecția datelor personale și a confidențialității se aplică la nivel global pentru procesarea Datelor personale de către Cisco, fie prin metode electronice, fie manuale (de ex., copie fizică, hârtie sau format analog). Toate entitățile Cisco și toți angajații Cisco trebuie să respecte această Politică globală privind protecția datelor personale și a confidențialității.

În ceea ce privește Datele personale din departamentul HR și, în special, Datele personale de afaceri, această Politică globală privind protecția datelor personale și a confidențialității este suplimentată de Politica globală Cisco privind protecția datelor din departamentul HR și Politica Cisco privind protecția datelor personale și a confidențialității în afaceri. Aceste documente care conțin politici interne descriu mai detaliat modul în care această Politică globală privind protecția datelor personale și a confidențialității se aplică în domeniul Datelor personale HR și Datelor personale de afaceri și oferă îndrumări Angajaților Cisco cu privire la gestionarea corespunzătoare a Datelor personale.

Această politică se aplică pentru orice tip de Date personale create, colectate, procesate, utilizate, partajate sau distruse pentru sau de către Cisco.

3. Declarația politicii

3.1 Protecție adecvată pentru procesarea datelor personale

În asociere cu Politica globală privind protecția datelor din departamentul HR și Politica privind protecția datelor personale și a confidențialității în afaceri, această Politică globală privind protecția datelor personale și a confidențialității are, de asemenea, scopul de a oferi metode de protecție adecvate pentru procesarea datelor personale încredințate companiei Cisco și transferate din țări care necesită astfel de metode de protecție. Acest lucru permite companiei Cisco să transfere Datele personale oriunde este nevoie în lume pentru susținerea activităților și proceselor interne sau pentru utilizarea serviciilor și a funcționalității produselor. În acest sens, fiecare dintre următoarele: Politica globală privind protecția datelor din departamentul HR, Politica ZEE privind protecția datelor din departamentul HR și Politica privind protecția datelor personale și a confidențialității în afaceri descrie anumite obligații suplimentare și drepturi juridice în situațiile în care Legea europeană, americană sau APEC privind protecția datelor sau orice legi sau cerințe de protecție a datelor din alte țări sau regiuni diferă sau sunt aplicabile.

3.2 Conformitate cu legile aplicabile

Cisco va respecta legile locale aplicabile privind protecția datelor și cerințele la nivel mondial.

Acolo unde legile aplicabile privind protecția datelor necesită un standard mai ridicat de protecție a Datelor personale decât este stabilit în această Politică globală privind protecția datelor personale și a confidențialității, au întâietate cerințele legilor aplicabile privind protecția datelor. Acolo unde legile aplicabile privind protecția datelor au un standard mai scăzut de protecție a Datelor personale decât este stabilit în această Politică globală privind protecția datelor personale și a confidențialității, au întâietate cerințele acestei Politici globale privind protecția datelor personale și a confidențialității.

Dacă angajații Cisco au motive să creadă că legea aplicabilă împiedică îndeplinirea obligațiilor Cisco, conform Politicii globale privind protecția datelor personale și a confidențialității, vor informa cu promptitudine Departamentul pentru Confidențialitate Globală – privacy@cisco.com și/sau Departamentul Juridic Cisco – generalcounsel@cisco.com. Acolo unde există un conflict între legea aplicabilă și această Politică globală privind protecția datelor personale și a confidențialității, directorul departamentului de confidențialitate și Departamentul Juridic Cisco vor lua o decizie responsabilă cu privire la acțiunile ce trebuie desfășurate pentru a remedia un astfel de conflict și se vor consulta cu autoritățile de reglementare relevante în cazul unei neclarități.

3.3 Principiile confidențialității

În continuare, sunt descrise principiile de nivel înalt care stau la baza practicilor Cisco de colectare, utilizare, divulgare, stocare, securizare, accesare, transfer sau procesare a Datelor personale.

 • Corectitudinea

 • Cisco va procesa Datele personale în mod legal, corect și transparent.

 • Limitarea scopului

 • Cisco va colecta Date personale numai pentru scopuri specifice, explicite și legitime. Orice procesare ulterioară trebuie să fie compatibilă cu astfel de scopuri, cu excepția cazului în care Cisco a obținut consimțământul persoanei în cauză sau procesarea este permisă de lege.

 • Proporționalitate

 • Cisco va procesa numai Date personale adecvate, relevante și care nu depășesc scopul pentru care sunt procesate.

 • Integritatea datelor

 • Cisco va păstra Datele personale precise, complete și actualizate și după cum este necesar pentru scopul pentru care sunt procesate.

 • Păstrarea datelor

 • Cisco va păstra Datele personale într-o formă în care pot fi identificate personal pentru o perioadă nu mai mare decât este necesar pentru îndeplinirea scopului, sau a altor scopuri permise, pentru care Datele personale au fost obținute.

 • Securitatea datelor

 • Cisco va implementa măsurile tehnice și organizaționale rezonabile și adecvate pentru protecția Datelor personale împotriva distrugerii accidentale sau ilegale sau pierderii accidentale, deteriorării, divulgării, utilizării sau accesului neautorizat. Cisco va instrui și va solicita contractual părților terțe care procesează Date personale în numele Cisco, dacă este cazul: (a) să le proceseze numai pentru scopuri compatibile cu scopurile de procesare Cisco și (b) să implementeze măsurile tehnice și organizaționale adecvate pentru protecția Datelor personale.

 • Drepturile individuale

 • Cisco va procesa Datele personale într-un mod care respectă drepturile individului, conform legilor aplicabile pentru protecția datelor.

 • Responsabilitatea

 • Cisco va implementa politicile, procesele, controalele și alte măsuri necesare care permit demonstrarea faptului că procesarea Datelor personale se face în conformitate cu Politica globală privind protecția datelor personale și a confidențialității și cu legile aplicabile privind protecția datelor.

3.4 Actualizări ale acestei politici

Periodic, Cisco poate examina și revizui practicile, politicile și procedurile privind protecția datelor, inclusiv această Politică globală privind protecția datelor personale și a confidențialității. În cazul unor modificări majore, Cisco:

 • Va urma acțiunile rezonabile pentru a informa entitățile Cisco, Angajații Cisco, Partenerii de afaceri și alți subiecți afectați de modificări; și
 • Va posta notificările corespunzătoare care se referă la modificări pe site-urile web relevante – atât intern, cât și extern, după cum este cazul.

4. Respectarea politicii

Cisco are angajamentul de a se asigura că Politica globală privind protecția datelor personale și a confidențialității este consultată de toți Angajații Cisco. Angajații Cisco trebuie să respecte această politică globală. Cerințele privind respectarea politicii sunt, după cum urmează:

4.1 Data intrării în vigoare a respectării conformității

Această Politică intră în vigoare la aprobare.

4.2 Verificarea respectării conformității

Respectarea acestei Politici globale privind protecția datelor personale și a confidențialității este verificată prin mai multe metode, inclusiv rapoarte din instrumente de afaceri disponibile, audituri interne și externe, autoevaluare și/sau feedback pentru deținătorul politicii. Cisco își va monitoriza regulat respectarea conformității cu această Politică. Cisco va verifica periodic că această Politică globală privind protecția datelor personale și a confidențialității continuă să respecte legile aplicabile privind protecția datelor și că aceasta este, la rândul ei, respectată.

4.3 Excepții de la respectarea conformității

Orice excepție de la această Politică globală privind protecția datelor personale și a confidențialității necesită acordul scris al directorului departamentului de confidențialitate și al Departamentului Juridic Cisco.

Orice înregistrare privind excepţiile trebuie arhivată conform Procesului Cisco de gestionare a înregistrărilor, nu pe laptopuri individuale.

4.4 Neconformitatea

Este necesară respectarea conformității cu politicile Cisco: Deviațiile sau neconformitățile cu această politică, inclusiv încercările de a ocoli politica/procesul menționat prin evitarea sau manipularea în cunoștință de cauză a procesului, sistemului sau datelor pot avea ca rezultat acțiuni disciplinare, inclusiv terminarea contractului de muncă, după cum este permis de legislația locală.

În anumite țări, încălcarea reglementărilor create pentru a proteja Datele personale poate atrage sancțiuni administrative, penalizări, revendicări de compensații sau măsuri provizorii și/sau alte urmăriri penale și despăgubiri.

5. Politici și procese asociate

Declarația de confidențialitate online Cisco

Codul de conduită în afaceri Cisco

6. Documente auxiliare

Politica globală Cisco privind protecția datelor din departamentul HR

Politica Cisco privind protecția datelor personale și a confidențialității în afaceri

7. Definiții

Următorii termeni și următoarele definiții sunt utilizate în acest document:

Cisco Cisco Systems, Inc. și filialele sale din întreaga lume.
Date personale Orice informație asociată cu o persoană identificată sau ce poate fi identificată („subiect”); o persoană ce poate fi identificată este o persoană care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin referire la un identificator ca numele, un număr de identificare, date despre locație, un identificator online sau la unul sau mai mulți factori specifici pentru fizicul, fiziologia, genetica, mentalitatea, economia, cultura sau identitatea socială a respectivei persoane reale.
Date personale HR Date personale procesate de către Cisco în contextul angajării.
Date personale de afaceri Date personale procesate de către Cisco într-un context de afaceri care nu reprezintă Date HR.
Legea europeană privind protecția datelor Directiva UE 95/46/EC privind protecția și confidențialitatea datelor, Directiva 2002/58/EC privind comunicațiile electronice și toate legile și reglementările care le oferă un caracter obligatoriu într-o țară din ZEE, împreună cu orice legislație sau reglementare succesoare sau de înlocuire, inclusiv Reglementarea generală privind protecția datelor (2016/679).
Angajat Cisco O persoană care oferă servicii personale companiei Cisco în schimbul plății, inclusiv angajații și contractorii, consultanții și stagiarii.
ZEE Zona Economică Europeană
APEC Cooperarea Economică Asia Pacific

Sorry, no results matched your search criteria(s). Please try again.