Erro de login do UCCX 8.0: "O número de ramais configurados para dispositivos de agente excede o máximo permitido"